Brandpreventie HOMEPAGINA

 

Welkom op de webpagina Wigosite Brandpreventie.
Op deze pagina vindt u o.a. Tips voor thuis en info over Brandveiligheid in en om het woonhuis,
Brandbeveiliging, Organisatorische maatregelen, Bouwkundige voorzieningen, Brandmelding,
Evacuatie, Brandbestrijding, Voorkomen van brand in huis en Wat te doen bij brand.
Mocht u op de pagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in het kader van de Copyright
hier niet thuis horen, laat ons dat dan weten.
Wij zullen dan de plaatjes en/of bestanden onmiddellijk van deze webpagina verwijderen !
Opmerkingen, suggesties en aanvullingen middels een berichtje in het Gastenboek en/of een
mailtje zijn altijd welkom.
Veel info en een veilig en brandvrij 2022 gewenst !
 
 
 
Tips voor thuis
Een paar zaken om rekening mee te houden:
* Laat de televisie, computer, stereo-installatie of andere elektrische apparaten
   nooit op `stand -by` staan.
   De meeste van bovenstaande apparaten hebben een `stand-by` functie.
   Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld de televisie op een soort slaapstand zet.
   Als er dan een defect in het apparaat optreedt, is er een grote kans dat er
   (daardoor) brand ontstaat.
* Leg nooit elektriciteitssnoeren onder het tapijt.
   Het gevaar hiermee is dat de snoeren kunnen slijten zonder dat je het ziet.
   Als zo'n snoer eenmaal versleten is, kunnen er vonken vanaf komen en kan er
   brand ontstaan.
* Speel nooit met lucifers of aanstekers.
   Als je een klein broertje of zusje hebt: zorg ervoor dat zij dat dan ook niet doen.
* Als je ouders roken moeten ze ook heel goed opletten.
   Ze mogen nooit een asbak in de prullenmand leeggooien voordat ze eerst hebben
   gecontroleerd of alle sigaretten echt uit zijn.
   Het beste is om eerst een glas water in de asbak te gooien.
* Verder moet je nooit in bed roken.
   De kans is heel groot, dat je in slaap valt met de sigaret in je hand.
   Die kan op de deken vallen en een brand veroorzaken.
Jong geleerd is oud gedaan !!!
 
Onderstaande tekst is grotendeels overgenomen van de internetsite van het
Nationaal Centrum voor Preventie.
 
 
 
Brandveiligheid in en om het woonhuis
 
Brand is verraderlijk
 
Op de meest onverwachte ogenblikken kan men worden geconfronteerd met dit gevaar.
Wie op dat moment niet goed is voorbereid loopt grotere risico's dan diegene die al
het mogelijke heeft gedaan om doeltreffend te reageren.
Een goede voorbereiding en aandacht voor brandpreventie maakt bovendien de kans
op brand veel kleiner. Wie voldoende voorzorgsmaatregelen neemt en de nodige
voorzichtigheid betracht weet dat zijn huis brandveilig is.
Deze publicatie kan daarbij behulpzaam zijn.
 
Brand
 
Een brand is een verbranding waarover de mens zijn controle verloren heeft.
Brand kan alleen ontstaan als er drie (vijf) factoren tegelijkertijd aanwezig zijn:
 
1. Brandbare stof
Op de eerste plaats is er brandbare stof nodig zoals papier, textiel, benzine, hout,
butagas. De vorm waarin deze stof aanwezig is (vast, vloeibaar of gas), kan een
grote invloed uitoefenen op het brandverloop.
 
2. Zuurstof
Op de tweede plaats is voor een brand de aanwezigheid van lucht (zuurstof)
noodzakelijk. De mate van ventilatie is van grote invloed op de intensiteit van brand.
Geringe luchttoevoer betekent vaak een stinkende smeulbrand, terwijl voldoende
ventilatie een snelle en felle verbranding veroorzaakt.
Brandbare stoffen en zuurstof zijn in onze omgeving altijd wel aanwezig.
 
3. Ontstekingsenergie
Op de derde plaats is er voor het ontstaan van brand warmte nodig om de brandbare
stof te ontsteken, bijvoorbeeld een vlam, vonk, kapotte elektriciteitdraad, kachel,
peuk, soldeerbout of strijkijzer.
 
P.s.: 4. Mengverhouding en 5. Katalysator zijn ook factoren, maar blijven hier buiten beschouwing.
 
Rook en hitte
 
Bij brand zijn rook en hitte de gevaarlijkste verschijnselen.
In de smeulende beginfase van een brand bestaat de rook uit teer- en roetdeeltjes.
De ontwikkeling van de brand gaat daarna gepaard met vlammen, waardoor de
temperatuur in de ruimte oploopt. De rook bevat dan ook deeltjes die niet zichtbaar
zijn maar wel schadelijk zijn voor mens en dier.
 
Statistiek
 
Veel branden ontstaan in de keuken, omdat daar, zowel bij elektrisch koken als bij
koken op gas, brandgevaar bestaat.
Bovendien bevinden zich er altijd veel brandbare spullen. Een vette afzuigkap en
vette pannen kunnen gemakkelijk in brand raken.
De meeste branden worden veroorzaakt door menselijk handelen, zoals onvoorzichtig
omgaan met vuur, roken, las- en soldeerwerkzaamheden of vuurwerk. Daarnaast kan
een mankement aan- of een slechte aanleg van technische installaties de oorzaak zijn.
Bij hoge woongebouwen, zoals flats, worden de bergingen en afvalruimten eronder vaak
door brand getroffen. Hierbij is in veel gevallen brandstichting in het spel.
 
Als belangrijkste oorzaken van brand in de woning kunnen genoemd worden:
 
1.  Brandstichting
2. Spelen met vuur/onvoorzichtigheid
3. Vlam in de pan
4. Defecten/storingen in apparatuur
5. Sluiting (kort- of aardsluiting)
 
Tijdstip
 
De meeste branden ontstaan tussen drie uur 's middags en negen uur 's avonds.
Een brand die 's nachts ontstaat tussen middernacht en zes uur zal meestal laat
worden ontdekt en heeft daarom meer tijd om zich te ontwikkelen en eventueel
te ontaarden in een brand met grote gevolgen.
 
Slachtoffers
 
Jaarlijks worden in ons land 600 tot 900 mensen gewond bij een brand en vallen er
80 tot 100 doden.
Brandwonden zijn altijd zeer pijnlijk en de genezing vergt dikwijls een behandeling
die jaren kan duren. Door direct de vlammen te doven met een deken of jas of door
het slachtoffer over de grond te rollen en hem vervolgens langdurig te koelen met
water, kunnen de gevolgen van brandwonden worden beperkt.
 
Schade
 
Statistieken leren dat de jaarlijkse schade ten gevolge van brand flink kan oplopen.
De totale schade beloopt meer dan een miljard gulden per jaar.
Daarnaast gaan bij brand vaak persoonlijke eigendommen verloren die voor de
eigenaars/bewoners van onschatbare waarde zijn.
 
 
 
Brandbeveiliging
 
Brandbeveiliging omvat alle maatregelen die er op gericht zijn het ontstaan van
brand te voorkomen en uitbreiding ervan zoveel mogelijk te beperken.
 
Brandveilig bouwen
 
De zorg voor de brandbeveiliging is via de wet opgedragen aan de Gemeentelijke
overheid. Deze stelt brandbeveiligingseisen bij het bouwen van woningen. Hieronder
vallen eisen voor o.a. rookkanalen, bouwmaterialen en scheidingswanden en -muren.
Bij de bouw van meerdere woonlagen en flats wordt gezorgd voor extra vluchtwegen.
 
Brandveilig wonen
 
Bewoners van een woning hebben de zorg om deze brandveilig te gebruiken en zo te
houden. In woonvormen met gezamenlijk gebruik van voorzieningen, zoals woonkamer
en keuken, hebben alle bewoners de zorg voor brandveiligheid.
Brandbeveiliging is als volgt onder te verdelen.
 
Brandmelding
 
Dat zijn alle maatregelen en voorzieningen om brand zo snel mogelijk te ontdekken en
te melden. Het landelijk alarmnummer waarmee Politie, Ambulance en de Brandweer
gewaarschuwd kan worden, is '112'.
 
Evacuatie
 
Bij een brand in een woonhuis en/of in een andere woonvorm komt het dikwijls voor
dat gang of trap niet meer gebruikt kunnen worden. Alle bewoners dienen met deze
mogelijkheid rekening te houden. Zij moeten weten langs welke andere weg het huis
zo snel en veilig mogelijk kan worden verlaten.
 
Brandbestrijding
 
In afwachting van de komst van de Brandweer kan iedereen trachten een begin van
brand te blussen.
Dat neemt niet weg dat de Brandweer altijd eerst gewaarschuwd moet worden.
 
Brandpreventie
 
Hieronder vallen alle maatregelen en voorzieningen om brand en de gevolgen daarvan
te voorkomen. Dit kan variëren van het bespreken van het onderwerp 'brand' met de
medebewoners tot de keuze van brandveilige materialen bij een verbouwing.
In het algemeen is brandpreventie een combinatie van organisatorische, bouwkundige
en technische maatregelen die nooit los van elkaar gezien kunnen worden.
Zonder een goede organisatie verliezen alle bouwkundige en technische voorzieningen
een groot deel van hun preventieve waarde.
 
 
 
Organisatorische maatregelen
 
Onder organisatorische maatregelen vallen onder meer:
 
* Het bespreken in het gezin of met de medebewoners hoe er bij brand gehandeld
   moet worden.
* Het gezamenlijk opstellen van een vluchtplan.
* Het oefenen met de aanwezige blusmiddelen. Kijk op z'n minst eens op het etiket
   van het blustoestel !
* Het onderhouden van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen.
* Het ervoor zorgen dat iedereen de trappen en gangen vrijhoudt van obstakels.
   Zij belemmeren de vluchtweg en kunnen ook in brand raken.
 
 
 
Bouwkundige voorzieningen
 
Bouwkundige maatregelen worden vaak pas genomen als er een verbouwing plaatsvindt.
In verband met het risico van brand is het belangrijk te letten op de toepassing van
brandveilige bouw- en afwerkingmaterialen.
Het gebeurt maar al te vaak dat bewoners hun huis verfraaien en daarbij, zonder het
te weten, zeer brandbare materialen toepassen die branduitbreiding bevorderen.
Bovendien produceren die soms een enorme hoeveelheid schadelijke rook waardoor
redding en blussing bemoeilijkt worden.
Bij het gebruik van isolatiemateriaal moet men er op letten of dit brandbaar is.
Minerale wol is onbrandbaar, maar kunststof isolatiematerialen zijn wel brandbaar.
Wanneer zij bevestigd zijn tegen het plafond kunnen sommige bij brand een 'regen'
van brandende druppels veroorzaken.
Het is daarom belangrijk brandbare isolatiematerialen af te dekken met gipskarton.
Bij doe-het-zelf werkzaamheden moet men ook oppassen met open vuur en hitte, zoals
bij verf afbranden en solderen.
Vooral bij het zelf aanleggen van schoorstenen voor de open haard worden veel fouten
gemaakt. Die fouten kunnen worden voorkomen door u hierover goed te later adviseren
door vakmensen.
Een rieten dak is een brandbare constructie die als hij brandt bijna niet kan worden
geblust. Woningen met een rieten dak moeten aan tal van eisen voldoen op het gebied
van brandveiligheid.
Informatie hierover en over brandveiligheid van schoorstenen is te verkrijgen bij het
Nationaal Centrum voor Preventie in Bilthoven (tel. 030 - 2296000).
 
Technische voorzieningen
 
Maatregelen van technische aard bestaan meestal uit het (laten) aanbrengen van
brandbeveiligingsapparatuur, zoals blustoestellen, rookmelders en noodladders.
Maar ook bij de aanleg van technische installaties voor gas, elektriciteit, water en
verwarming moet men al letten op een aantal normale brandpreventieve voorzieningen.
De gasinstallatie moet aan overheidsregels voldoen. Knoei daar niet zelf aan, laat deze
werkzaamheden over aan de vakman.
Ruikt u een gaslucht, waarschuw dan direct de Brandweer.
Bedenk dat een waakvlam ook lijmdampen en andere brandbare gassen kan ontsteken.
De elektrische installatie is afgestemd op normaal gebruik. Overbelasting, contact met
vocht en dergelijke kunnen ernstige gevolgen hebben.
Als de zekeringen regelmatig doorslaan, laat dan de vakman de installatie controleren.
 
 
 
Brandmelding
 
Voordat een brand gemeld kan worden aan de Brandweer moet hij zijn ontdekt.
Overdag kan dat snel gebeuren doordat de rookontwikkeling, de vlammen of de hitte
worden bemerkt. Wanneer echter een brand pas laat wordt ontdekt, bijvoorbeeld
's nachts, kan het vuur zich al hebben uitgebreid voordat het door voorbijgangers,
buren of bewoners wordt ontdekt.
 
Automatische rookmelder
 
Een automatische rookmelder is een handig hulpmiddel dat bewoners snel waarschuwt
wanneer er brand is. Een rookmelder voor woningen reageert wanneer er rook in de
melder komt en geeft dan een hoorbaar signaal. Bedenk echter dat één rookmelder,
ook al is deze op een strategische plaats gemonteerd, niet in alle brandsituaties
vroegtijdig zal waarschuwen.
 
Aanschaf rookmelder
 
 
Bij de aanschaf van een melder moet u op het volgende letten.
 
* Is de melder goedgekeurd door Keurmerkinstituut Consumentenproducten ?
   Goedgekeurde apparaten krijgen het 'goedmerk' en zijn herkenbaar aan dit vignet.
* Is het signaal goed hoorbaar op de plaats waar dat nodig is ?
* Werkt de melder op het lichtnet of op een batterij ?
* Geeft de melder een signaal wanneer de batterij bijna leeg is ?
* Hoeveel melders zijn er nodig ?
* Indien u één melder plaatst, kies dan bij voorkeur een plaats aan het plafond van de
   overloop boven aan de trap.
   In dát geval is het de bedoeling dat de bewoners vroegtijdig gewaarschuwd worden
   bij een brand beneden, in bijvoorbeeld woonkamer of keuken.
   Uiteraard is het vaak beter meerdere melders te plaatsen.
 
112
 
Wanneer u brand ontdekt waarschuw dan de andere bewoners en de Brandweer.
Het landelijke alarmnummer is 112. Wanneer u verteld heeft wat er aan de hand is
wordt u doorverbonden met de alarmcentrale van de Brandweer.
Zorg dat het nummer 112 bij de telefoon vermeld staat.
Laat de andere bewoners elkaar waarschuwen, terwijl ú de Brandweer belt.
Wanneer de Brandweer gewaarschuwd is, zorg dan dat zij wordt opgewacht en bij
aankomst meteen de juiste informatie krijgt. Dit versnelt een goed optreden.
 
 
 
Evacuatie
 
Om de woning in geval van brand op tijd te verlaten, moeten er vluchtmogelijkheden
aanwezig zijn die alle bewoners kennen.
Hoewel woningen aan de wettelijke eisen hiervoor moeten voldoen, kan er zich altijd
een situatie voordoen waarin deze vluchtwegen door rook niet meer gebruikt kunnen
worden. In woonhuizen met slechts enkele verdiepingen zullen in de meeste gevallen de
bewoners zelf de vluchtmogelijkheden moeten bepalen aan de hand van een vluchtplan.
 
Vluchtplan
 
Het is nuttig om gezamenlijk een plan voor ontvluchting op te stellen en daarbij af
te spreken waar men daarna elkaar treft om te controleren of iedereen ook werkelijk
een goed heenkomen heeft kunnen vinden. Soms kan daarbij gebruik worden gemaakt
van balkons, aansluitende platte daken, schuurtjes of dakgoten.
 
Vluchtmiddelen
 
Als alternatieve vluchtroutes geen mogelijkheden bieden, maak dan gebruik van
'vluchtmiddelen', zoals bijv. een touw met knopen, touwladders, redlijnen, een
vluchtslurf, uitwerpbare ladders of vaste ladders aan de muur.
Het is zeker nuttig de vluchtmogelijkheden goed te bekijken; nog beter is het om
eens een ontruiming te oefenen. Breekt er brand uit in een (flat) gebouw, gebruik
dan in elk geval nooit de lift om te vluchten.
 
 
 
Brandbestrijding
 
Pas als u de Brandweer hebt gewaarschuwd, kunt u zelf overgaan tot het bestrijden
van een brand. Denk hierbij wel in de eerste plaats aan de eigen veiligheid !
Voor het blussen van branden in woningen komt een aantal blusmiddelen in aanmerking.
 
* Waterslang
Een tuinslang van voldoende lengte, permanent aangesloten op de waterleiding,waarmee
iedere plaats in de woning bereikt kan worden is nuttig.
Nog beter is een kleine slanghaspel die speciaal voor brandbestrijding is ontwikkeld.
Die kan tevens gebruikt worden voor het nat houden van een rieten kap, maar ook voor
het sproeien van de tuin en het wassen van de auto.
 
* Blustoestel
Brandblustoestellen zijn hét eerste hulpmiddel voor het blussen van een brand in een
beginstadium.
Het bluseffect van een blustoestel is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de
aard, de omvang en de plaats van de brand, de geoefendheid van de persoon die het
toestel bedient en de hoeveelheid blusstof.
Als blusstof worden in blustoestellen gebruikt: water, schuim, poeder en koolzuurgas
(CO2 = kooldioxyde = koolzuursneeuw).
 
Brandklassen
 
Het blusmiddel moet geschikt zijn om het type brand dat men verwacht te blussen.
Om dit te kunnen bepalen zijn vier 'brandklassen' vastgesteld.
(Elektriciteitsbranden blijven hier buiten beschouwing).
 
brandklasse A: branden van Vaste stoffen zoals hout, papier, textiel.
brandklasse B: branden van Vloeistoffen zoals benzine, (bak) olie, spiritus, aceton.
brandklasse C: branden van Gassen zoals aardgas, LPG, propaan, butaan.
brandklasse D: branden van lichte Metalen zoals kalium, natrium, magnesium, titanium.
 
Deze lettercodering is ook op het etiket van blustoestellen terug te vinden, waardoor
men weet voor welk type brand het blustoestel geschikt is.
In het woonhuis kan men vooral branden van brandklasse A verwachten.
 
Aanschaf blustoestel
 
 
Bij de aanschaf van een blustoestel moet u op het volgende letten:
 
* De blusstof moet geschikt zijn voor de brand die in een woning verwacht kan worden
   (meestal brandklasse A).
* Het toestel moet door de bewoners gemakkelijk bediend kunnen worden.
* Het toestel moet navulbaar en controleerbaar zijn.
* Schaf een toestel aan met een rijkskeurmerk.
* Koop een niet te klein toestel, in ieder geval 2 kg of meer, anders is het bluseffect
   te gering.
* Lees goed de bijbehorende instructies.
* Bevestig het toestel op een zichtbare -voor iedereen- bereikbare plaats.
* Laat het toestel meteen na gebruik hervullen, ook al is het nog niet helemaal leeg.
* Laat het toestel periodiek (ten minste éénmaal per jaar) controleren.
* Monteer slanghaspels bijvoorbeeld onder de trap of in de berging, in ieder geval zo
   dat iedere plaats in het huis snel met de waterstraal bereikt kan worden.
 
 
 
Voorkomen van brand in huis
 
* Houdt lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
* Rook nooit in bed.
* Zet geen kaarsen in de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen en gebruik
   onbrandbare kaarsenstandaards.
* Schuif bij vlam in de pan een deksel over de pan en draai het gas uit.
   Nooit water gebruiken of met de pan lopen !
* Reinig regelmatig het filter van de afzuigkap, zodat geen vetresten aanwezig zijn.
* Ventileer goed bij gebruik van vluchtige schoonmaak-, plak- en oplosmiddelen en ....
   Rook niet bij deze werkzaamheden !
* Vul de brander van fondue- en gourmetstellen niet in de nabijheid van vuur.
   Vul pas bij als deze helemaal is afgekoeld.
* Schakel na het kijken de T.V. uit met de 'aan/uit' schakelaar op het toestel.
   Het toestel staat nog aan als alleen de afstandsbediening is/wordt gebruikt !
* Houdt halogeenverlichting, in verband met warmteproductie, uit de buurt van
   brandbaar materiaal en schakel deze uit bij uw afwezigheid.
* Laat een strijkbout nooit onbewaakt achter.
* Wanneer de zekeringen (stoppen) doorslaan, verhelp dan de oorzaak of roep de
   hulp van een vakman in.
* Leg geen elektriciteitssnoeren onder het tapijt.
* Gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren.
* Let bij de aanschaf van meubilair op brandbaarheid.
* Laat gastoestel en schoorsteen regelmatig schoonmaken en controleren.
* Plaats een brandscherm voor de open haard en voorzie de schoorsteen van een
   vonkenvanger.
* Plaats bij gebruik van flessengas de fles rechtop,
   Gebruik goede slangen en klemmen, vernieuw de gasslang tenminste elke twee jaar,
   vul de fles niet bij een LPG - station; zorg voor een goede ventilatie.
 
In een brandwerende kast kunnen waardevolle zaken tegen brand beschermd worden.
Uit een testrapport moet de brandwerendheid blijken. Voor het opbergen van foto's,
dia's en floppydisks is een speciale kast vereist.
Een brandwerende kast biedt geen bescherming tegen inbraak !
 
 
 
Wat te doen bij brand
 
* Sluit deuren en ramen en waarschuw direct de Brandweer via alarmnummer 112.
* Rol iemand die in brand staat over de grond en dek hem af met een deken of jas.
* Zet of leg het slachtoffer onder de koude douche of in een koud bad tot een arts
   aanwezig is.
* Zorg dat de Brandweer de woning goed kan bereiken en wacht hen op om de nodige
   informatie te geven.
 
Verzekering
 
Controleer of de hoogte van het verzekerde bedrag voor uw bezittingen voldoende is.
Berg waardepapieren veilig op. Stel een lijst op van alle waardevolle eigendommen met
eventuele type- en codenummers.
Meld schade zo spoedig mogelijk aan uw tussenpersoon of verzekeraar.
U bent verplicht om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Laat uw verzekeraar of verzekeringsadviseur u daar bij helpen.
 
 
Doe de brandtest
 
 
www.brandtest.nl
 
 
Als de sirene gaat
 
Voor meer info zie de pagina:  Brandweer
 
           
 
Koolmonoxide is een kleur-, geur- en smaakloos gas dat ontstaat bij een onvolledige
verbranding van koolstofhoudende stoffen zoals: gas, hout, olie en benzine.
Koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn !
Voor meer info zie de pagina: Brandweer
 
Nationale Rookmelderdag
kijk voor meer info:
www.nationalerookmelderdag.nl
 
 
 
Brand Beveiliging Maastricht: www.b-b-m.nl
 
www.brandwonden.nl
Het is collecteweek van .......... 2022
Geef aan de collectant. Dank u wel !
 
Een veilig en brandvrij 2022 gewenst door Wigo !
 
De webmaster van www.wigosite.nl is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.
 
 
 
Bedankt voor uw interesse en voor uw bezoek aan de site
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of afbeeldingen:  Mail naar Wigo
Bent u tevreden, vertel het verder en/of schrijf in het:  Gastenboek / Lees Gastenboek
 
HOMEPAGINA
2005  © 2022 [Wigosite]
Alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt:   20-02-2022
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Brandpreventie
www.wigosite.nl

Counter