Carnavalsliedjes HOMEPAGINA
 
Welkom op de webpagina Wigosite Carnavalsliedjes.
Op deze pagina vindt u de teksten van de Maastrichtse Carnavalsliedjes van 1946 t/m 2024
(Mestreechse Vastelaovendsleedsjes), de foto's van alle Prinsen vaan Groet Mestreech vanaf
1946, Aw gouwe prrelkes, carnavalsafbeeldingen, carnavalsdata t/m 2025 en nog meer info.
Mocht u op de pagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in het kader van de Copyright
hier niet thuis horen, laat ons dat dan weten. 
Wij zullen dan de plaatjes en/of bestanden onmiddellijk van deze webpagina verwijderen !
Opmerkingen, suggesties en aanvullingen middels een berichtje in het Gastenboek en/of een
mailtje zijn altijd welkom.
Veel lees- en kijkgenot en ........ Vastelaovend same !
 
 
 
 
Vastelaovends Leedsjes Concours 2023
 
Verkezing vaan 't Vastelaovendsleedsje 2024: Zaoterdag 11 november 2023
in de Muziekgieterij Mestreech.
Dao woort door 'n Vakzjurie same mt 't Vollek vaan Mestreech 't nuij
Mestreechs Carnavalsleedsje 2024 gekoze oet de bste zeve leedsjes.
 
En de winnaar is: 'In Mestreech'
 
Mie info: www.smv.nl 
 
 
        Mestreechs  Vastelaovendsleedsje 2024   
 
 
2024
Prins Roy I (Gulikers)
In Mestreech
Teks en Meziek: Patrick Jaspers
Zaank: Gebreurs Patrick en Eric Jaspers

Koeplt:
't Hertsje vaan Mesteech dat kleurt weer drijj daog roed, geel, greun
in rijjaloet lp joonk en aajd de zaole vaan de sjeun
Meziek dat klink weer euveral dao is weer goojen doors
't leukste nog vaan al is dat Mestreechs geawhoors

Veer lierde dat vaan keends aon gaondeweeg
Dat is zoe sjoen aon Vastelaovend in Mestreech

In Mestreech, in Mestreech, in Mestreech
Mestreech, Mestreech.

Refrein:
In Mestreech, in Mestreech, zien v'r drijj daog nderweeg
Um us weer 'ns good te ammesere
In Mestreech, in Mestreech dao weurt joonk en aajd verleef
Es ze door de straote bamboechere
En es 't eine zuut en dink: dat lp nog in de sop
Daan doen v'r in Mestreech d'r nog e sjpke bovenop
In Mestreech, in Mestreech is e gleeske noets haaf leeg
Veer viere obbenuijts mt flair 't leve
 
 
 
Stadsprins vaan groet Mestreech 2024
Hoege Hoeglstigheid Roy I (Gulikers)
Foto en mie info: www.tempeleers.nl
 
De nuijje Hoege Hoeglstigheid vaan Mestreech
woort oetgerope op zndag 14 jannewarie 2024
um 15.11 oor oppe Merret in Mestreech
Mie info: www.tempeleers.nl
MESTREECHSE
VASTELAOVENDS
LEEDSJES
1946    2023
 
1946
Prins Br I (H. Retrae)
Karnaval in Mestreech
Teks & Meziek: M. Nil

Koeplt:

Es 't Vastelaovend is daan kmme veer bijjein.
Zinge, danse, springe allemaol gekke nderein.
Drijj daog vaan de week, make vr gekke streek.
Dat is euze Karnaval.
Vriethof, Staat en Brkstraot alles steit in rep en roor.
Groet of klein 'n ederein, dee goejt ziech 'ns de door.
Lol veur errem en riek, gekke zien geliek.
Vastelaovend euveral.


Refrein:
Karnaval in Mestreech, maak plezeer en doeg dn hertsje leve.
Zt d'n zrreg opzijj en gaank oet mt die daog.
Dans en spring in 'n rijj en vergeet al d'n plaog.
Karnaval in Mestreech, jao dat mooste eder jaor beleve.
Of ste aajd of jnk bis, zing mer allemaol.
Hup Marjenneke, Pup Marjenneke leve de Karnaval !
 
 
 
1947
Prins Sjang I (S. Wintraecken)
Zeet Lstig
Teks & Meziek: P. Lemaire

Koeplt:
De Vastelaovend is ter weer noe goon veer aon de rol.
Vaan bnte kleure en knfettie is Mestreech weer vol.
De luij zien oetgelaote en goon zingend langs de weeg.
Dat is 't sjoenste fies wat veer hijj kinne in Mestreech.
Veer danse op de maot, noe drijj daog langs de straot.


Refrein:
Zeet lstig, zeet lstig, en ammezeert uuch good.
Zeet lstig, zeet lstig, bijj alles wat geer doot.
Km bring de stad in stumming noe mt eure zaank.
Laot us drinke op gelk die drijj daog laank.
Zeet lstig, zeet lstig, 't is noe Karnaval.
Geznge, gesprnge, meziek is euveral.
Me dink daobijj ouch aon de sjariteit.
De spreuk die in 't Momus waope steit.
 
 
 
1948
Prins Leon I (L. Schreuder)
Karnaval ! Dat is de sjoenste tied
Teks & Meziek: M. Nil

Koeplt:
De boter is al lang weer opgeslage.
De reiperok dee weurt neet mie gedrage.
Meh wat toch is gebleve in us aajd Mestreech.
Dat is de Vastelaovend op us straot en weeg !
Veer zinge allemaol noe in us eige taol.


Refrein:
Karnaval dat is de sjoenste tied,
Karnaval dee wlle veer neet kwiet.
Veer goon zingentere door Mestreech,
Geine deender dee us get deeg.
Hand aon hand zoe pak ziech ederein,
Poet aon poet dao goon v'r achterein.
En dat geit zoe tot de mrrege door,
Mt Vastelaovend kinne veer gein oor !
 
 
 
1949
Prins Loe I (L. Chambille)
Laot mer goon
Teks & Meziek: P. Lemaire

Koeplt:

De maskes op, de pekskes aon, noe drijj daog weer op stap.
De zrreg vaan 't ganse jaor zien aon us sjeun gelap.
De zaank is neet vaan de loch, 't klink euver de Maos.
Mestreech is in z'n illemint, de Bnte Strrem raos.

Refrein:
Laot mer goon, laot mer goon,
want te stl is niks gedoon.
'T is toch altied weer de Mestreechteneer,
dee moot leve vaan plezeer.
Zink 't oet ! Zink 't oet !
Gaot mt struipe noe mer droet.
Want nao drijj daog is 't toch gedoon,
laot mer goon, laot mer goon !
 
 
         
 
1950
Prins Johan I (J. Dassen)
Wlt geer neet nao de pieringe
Teks: P. Habets  Meziek: N. Slangen/C. Mandigers

Koeplt:

Mestreech viert weerum Karnaval,
me zink en sprink noe euveral.
De veuls diech weer gans mins,
este mer 'ns lache kins.
En waor de Maos noe 'ns vol beer
de Knaal vol klaore wien.
Daan zouwe veer hijj in Mestreech
de bste zwummers zien.


Refrein: (2 kier)
Wlt geer neet nao de pieringe.
Et friet, drink beer, slik hieringe.
De bste raod veur uuch:
Hawt de lever neet te druug !
 
 
 
 
1951
Prins Sjo I (J. Smeets)
Bars de bom
Teks: J. Pans  Meziek: M. Nil

Koeplt:

Dao hbste 'm al, dao zien ze weer,
de daog vaan Karnavalsplezeer.
Klik, klaor en blijj
de zaank en klaank,
tot in de Kappesijnegaank.
Dao loupe trppe zingenteer,
door Groetestaat en springenteer.
Vaan in Mestreech tot wiet in Wiek,
mt sjaterlach en moordmeziek.


Refrein:
En noe bars, bars, bars, bars de bom
veer houwe op de trom.
En es v'r zinge wie 't moot
nao drijj daog daan 'n heise stroot.
En noe bars, bars, bars, bars de bom
veer houwe op de trom.
En es v'r zinge wie 't moot
nao drijj daog daan 'n heise stroot.
Bars, bars, bars.
 
 
 
1952
Prins They I (Th. Sleebe)
Dn drekmaan
Teks & Meziek: J. Kraft

Koeplt:

Dao is get gaonde in Mestreech,
dao is get aon de hand.
En es dat neet weurt opgelos,
daan weurt 't eine ramp.
De drekluij zien neet mie kntent,
zie hbbe ein bezwoer.
Proteste zien al ingedeend,
noe zink Mestreech in koer.


Refrein:
D'n drekmaan dee geit stake,
tot heer geinen hllepmotor aon zie keerke heet.
D'n drekmaan dee geit stake,
znder motor is zie keerke neet kmpleet.
Noe wt ziech de Gemeinte geine raod,
n drekweij weurt noe zeker eder straot.
D'n drekmaan dee geit stake,
znder motor is zie keerke neet kmpleet.
 
 
 
1953
Prins Frans I (Fr. Pieters)
De Kattebak
Teks & Meziek: M. Nil

Koeplt:
M'n kat die trok eine hoege rk
en wis ziech geine raod.
Want sinds iech op mie fltsje woen
ks ze neet mie op straot.
M'n kamers stnke wie 'n hop,
begaojd waor gans de grnd.
En zoe leep iech daag in daag oet,
mt bleek en beurstel rnd.


Refrein:
Meh noe hb iech 'ne kattebak
mt ins per week nuij zand.
En daomt zien m'n kat en iech
oet de staank en oet de brand.
Meh noe hb iech 'ne kattebak
mt ins per week nuij zand.
En daomt zien m'n kat en iech
oet de staank en oet de brand.
 
 
 
1954
Prins Jacques I (J. Chappin)
Miene Maan
Teks & Meziek: J. Kraft

Koeplt:

V'r make allemaol get mt in dee modernen tied,
de krijgs 't op d'n zenuwe de weurs t neet mie kwiet.
Noe hb iech bijj dat allemaol al weer n nuij probleem,
dat kump tot miene maan d'n tlleviezie heet gezeen.
En 't sjoenste vaan de mop, 't zit in ziene kop.


Refrein:
Miene maan is weg vaan tlleviezie,
meh de kejzjem dee hr heet is erreg min.
Iersdaogs hole ze 'm weg mt de Peliesie,
veur zoe 'n touwstl brik heer nog 'ns in.
Daan hb iech geine maan mt Karnaval,
dee al dat beer veur miech betaole zal.
Heer zit daan vas en mie pekske bleif in de kas.
 
 
 
1955
Prins Frans II (Fr. Thewissen)
Bijj m'n tant Katrien
Teks: H. Loontjens  Meziek: B. v.d. Linden

Koeplt:

Bijj m'n tant Ketrien, steit e wasmesjien.
En dao kook ze altied zoermoos in.
Miene nnk Sjeraar, vint dat gaar neet raar.
Um tot heer ziech dao good aon begaoje kin.


Refrein:
Bijj 't Mooswief kpste spruutsjes,
bijj de slachter frikkedel.
Bijj de bekker krijgste tuurtsjes,
in 't zwumbad hinnevel.
Meh wee kin us noe vertlle es 't laat is,
boe daan nog get in de fles of in 't vaat is ?
Bijj 't Mooswief krijgste spruutsjes,
bijj de slachter frikkedel.
 
 
 
1956
Prins Vic I (V. Kamm)
Lerang
Teks: L. Veugen  Meziek: B. v.d. Linden

Koeplt:

Merieke had 'ne leve jng, meh dee waor zoe verlege,
en wat 't meitske ouch verzon, 't zaot 'r altied tege.
Meh ins bijj 'nne blinne moer dao weurt ze obstenaot,
en fluustert stllekes in z'n oer 'Iech geef diech eine raod'


Refrein:
Lerang bis neet zoe bang, geef miech e muilke, geef miech e muilke.
Lerang bis neet zoe bang, geef miech e muilke, op mn wang.
De hbs toch sjans pak d'ne kans, iech bin verleef dus ezzebleef,
doeg noe 'ns neet serjeus, geef miech e muilke op mn neus.
Lerang bis neet zoe bang , geef miech e muilke, op mn wang.
 
 
 
1957
Prins Pierre I (P. Peeters)
Sjeng de moneka
Teks & Meziek: P. Bex

Koeplt:

Bijj Sjeng toes zien ze muzikaal dao splt haos ederein,
dat is miech dao e gekkehoes want alles lp doorein,
Sms huurste niks es roll en rok zjus in 'n hinnehok,
dao weurt geznge en gehos mer daan kump Sjeng pas los.


Refrein:
Es Sjeng splt op de moneka en Merie op hr trompt.
Daan huurste niks es rong rong rong zjus dee neger Arremstrong.
Sms blaos Merie e bitsje vals daobijj versjrikkelik hel.
Daan rit Sjeng aon dee moneka en sprink haos oet zie vel.
Daan rit Sjeng aon dee moneka en sprink haos oet zie vel.
 
 
 
 
1958
Prins Willy I (W. Kaasenbrood)
Dat is de sajs
Teks: A. van Loo  Meziek: J. Feij

Koeplt:

Triene leep te prakkezere, jeh wat kook iech noe vandaog.
Broun boene hbbe veer zoe gere, meh dat lik zwoer op de maog.
Inins dao zaog ze unne en die waore goojekoup.
Ze koch toen veur e wllemke en ze kraog 'nen hielen houp.


Refrein:
Vaan die unne unne unne heet us Triene sajs gemaak
en die unne unne unne hbbe kstelik gesmaak.
En noe zeet deen erme maan:
"Iech hb al drijj daog las devaan"
Vaan die unne unne unne lik iech noe op 'ne knap,
dat heet miech die unnesajs gelap !
 
 
 
1959
Prins They II (Th. Bovens)
Sjannt
Teks: A. van Loo  Meziek: M. Everaarts

Koeplt:

Dao kump us Sjanntteke, die deit zoe gere mt.
Ze zink en kint sjoen danse, Kaliepso en Ballt.
En mt de Vastelaovend sprink ze vaan hot nao haar.
Veur alle Hermenieje op of achter n Famfaar.
En ederein zink mt dit sjoen koeplt.


Refrein:
Sjannt, Sjannt, km dans nog ins ballt,
iech zal diech ouch traktere astrein aon t bufft.
Sjannt, Sjannt, en veer goon same oet,
en trkke daan 't Vriethof op, in unne rijjaloet.
 
 
 
1960
Prins Loe II (L. Buytendijk)
Drijj daog d'r op oet
Teks & Meziek: M. Nil

Koeplt:

Meh, zit toch neet zoe stm achter die roete,
ge doot of geer neet wt wat leve is.
Kmp mt de Vastelaovend mer nao boete,
veur eine kier hb geer daan niks gemis.
Sjang, pak diech d'n Merie, want nnde nndepie.


Refrein:
Geer nump 't later toch neet mt,
n ederein dee dat wel wt.
En eder jaor, zeet mer gers,
daan lik de breef vaan de belasting in de bs.
De wereld is neet laank meh rnd,
dee good kin lache is geznd.
En noe alleh: Drijj daog d'rop oet,
al mt 'n trmmel of 'n ratel en 'n toet.
En noe alleh: Drijj daog d'rop oet,
al mt 'n trmmel of 'n ratel en 'n toet.
 
 
 
1961
Prins Dr I (A. Abrahams)
De Nozem
Teks & Meziek: M. Nil

Koeplt:

Dao loupe allewijl vaan die jungskes op de straot.
Mt haore op dee kop jh dat is zjus taankeldraod.
E breukske mt smal piepe, e humme, gein kravat.
'T lieke wel jng kukes zoe vaan de klook gestap.


Refrein:
Noe rojem, zoe 'ne nozem, dee heet ze sms neet good op n rijj.
Bombarie, allegasie, gei wllemke heet heer op zien prijj.
Meh mt de Vastelaovend, daan kump heer oet de ploej.
Daan sjaart 'r ziech 'n blnte, n zwarte of n roej !
Noe rojem, zoe 'ne nozem, dee heet ze sms neet good op n rijj.
Bombarie, allegasie, gei wllemke heet heer op zien prijj.
 
 
 
 
1962
Prins Pierre II (P. Steffens)
De sjoekboks vaan bijj Lena
Teks & Meziek: M. Nil

Koeplt:

Bijj Lena in de kaffee dao steit n apperaat,
mt sjoen gekleurde lempkes die branne dks nog laat.
Dat dink dat neump me sjoekboks en jaan en allemaan,
die vinde dat moorddadig en zinge noe en daan.


Refrein:
Leef Lena duij nog 'ns 'n dbbelsje, in de sjoekboks lekker dier.
Leef Lena zt nog 'ns dat pleetsje op, veur d'n allerlste kier.
Daan hure veer die kerels kwele
"Ach waor 'ch mer bijj Meer gebleve"
Leef Lena zt dat nog 'ns op, veur d'n allerlste kier, lekker dier.
 
 
 
1963
Prins Guus I (A. Knols)
't Nissjeke
Teks: A. van Loo  Meziek: M. Everaarts

Koeplt:

Umtot 't Vastelaovend is heet Lieske zoen gooj zin,
ze is vaan kop tot tien verkleijd zoetot hr geine kin.
Ze lach en gek mt ederein en raoj 'ns wat ze zeet,
es ze Sjo of Sjeng of Sjang 'ns flink te pakke heet:


Refrein:
Iech bin 'n nissjeke, 'n nissjeke vaan diech.
Meh jng dat wtste toch, de liekens vl op miech.
Iech bin die nissjeke, iech maak diech gaar niks wies.
Veer zien familie al vaan in 't Paradies.
 
 
 
 
1964
Prins Br II (H. Essers)
De Maos-Boelvaar
Teks & Meziek: M. Nil

Koeplt:

't Sjoenste plein vaan gans 't land, dat is wied nao de maon.
Dao bars 't vaan de otoos op, vl sjoens is neet mie d'raon.
Meh es de knaar is touwgegoejd, de bloodbak op 't stort.
Daan rope veer Hoera ! Viva ! Mestreech kump niks tekort.


Refrein:
Mieljaar op dee Maosboelvaar,
goon veer parere en promenere.
Dao goon de mansluij in sjoen pekskes,
en loupe vrouwluij op hoeg hekskes.
Mieljaar op dee Maosboelvaar,
goon veer flanere vaan hot nao haar.
Mieljaar op dee Maosboelvaar,
goon veer flanere vaan hot nao haar.
 
 
 
 
1965
Prins Pierre III (P. Hommes)
Nnk Harie
Teks: L. Maas  Meziek: D. de Pauw

Koeplt:

Nnk Harie, nnk Harie, dee maak gt vaan z'ne jaan.
Heer kleijt ziech mt bombarie en liek noe op tant Sjaan.
Nnk Harie, nnk Harie, heet noe unne bietelkop.
En veult ziech op Klevarie unne echte tienertop.


Refrein:
Yeah, yeah, yeah, iech zk mer meh, meh, meh.
Nnk Harie dee is knatsj en heer vertlt allein mer kwatsj.
En heer zink yeah, yeah, yeah, iech zk mer meh, meh, meh.
Nnk Harie dee is knatsj en heer vertlt allein mer kwatsj.
 
 
 
1966
Prins Crtien I (C. Gielen)
Diech bis e lekker jnk
Teks: A. Paulussen  Meziek: M. Everaarts

Koeplt:

Mt Vastelaovend zien veer allemaol geliek,
en eder pkske steit us ao zoe sjiek.
Dao weurt neet geloerd nao blnt of gries,
want die daog is geine mins good wies.
Zuuch dao lp e lekker jnk,
't geit al gaw vaan mnd tot mnd.


Refrein:
Diech bis e lekker jnk, de hbs 'ne leuke mnd.
Diech maags miech pune keend, iech bin zoe gaw verweend.
Diech bis e lekker jnk, de hbs 'ne leuke mnd.
Diech maags miech pune keend, diech bis vas oet Mestreech.
 
 
 
1967
Prins Frans III (F. Nicolaes)
Tralalalalalala
Teks & Meziek: J. Kraft

Koeplt:

't Waor mt Vastelaovend en Pie had goje doors.
Heer zag tege zien vruike: Iech hb geluif iech koors.
Iech gaon miech eine pakke, deen doors is zoe geles.
Geef miech mer ins get duite, iech ls 'n ganse fles.
Meh zie zag: Pieke stop ! Dee weijer geit neet op !


Refrein:
Diech kins miech tralalalala, diech kins miech tralalalala.
Diech kins miech tralalalala, en nog vl miejer.
Diech kins miech tralalalala, diech kins miech tralalalala.
Diech kins miech tralalalala, en nog vl mie.
 
 
 
1968
Prins Charles I (Ch. Gemmeke)
De Knievel
Teks: J. Pletzers  Meziek: J. Kraft

Koeplt:

Lewie vaan op 't heukske heet de knievel laote stoon.
Want znder knievel wlt heer neet mie door t leve goon.
Lewieke is moderren, Lewieke hlt vaan biet.
Daorum wlt us Lewieke ziene knievel neet mie kwiet.

Refrein:
De knievel vaan Lewieke, dat is toch zoe'ne sjieke.
Bijj de love-in is heer hip, mt dee knievel op zien lip !
De knievel vaan Lewieke, dat is toch zoe'ne sjieke.
Bijj de love-in is heer hip, mt dee knievel op zien lip !
 
 
 
1969
Prins Math I (M. van Lijf)
De Boterblm
Teks: H. Loontjens  Meziek: D. de Pauw

Koeplt:

Ze deit in boter, mllek, kies en veerse eijer,
rommedoekes en zoe mie.
Ze ht Maria Petronella en zoe weijer.
Meh veur miech is 't Merie.


Refrein:
Merie, dat is e wnder, e wnder vaan e keend.
Merie, vaan bijj us nder, is mt alles good bedeend.
En lp ze door us strtsje, daan dink iech: Oe-la-la.
Dat is gei groffitsje, dat is 'ne dalia.
Merie, dat is e wnder, e wnder vaan e keend.
Merie, dat is e stk, ze heet twie pijlers wie de aw Maosbrk.
 
 
 
1970
Prins They III (Th. van Kan)
't Masjortsje
Teks: J. Pletzers  Meziek: D. de Pauw

Koeplt:

Marjo die wlt zoe gere mt hr kwiek model.
Veur 'n Hermenie marsjere, now now dat kin ze wel.
En mt de Vastelaovend prizzenteert ze kier op kier.
Hr allerleefste snuutske, jao ze is e lekker dier.


Refrein:
Marjo, Marjo, diech brings Mestreech vaan d'n aperpo.
Marjo, Marjo, dat is 'n masjortsje go-go.
Marjo, Marjo, diech brings Mestreech vaan d'n aperpo.
Marjo, Marjo, dat is 'n masjortsje go-go.
 
 
 
1971
Prins Raymond I (R. Willems)
't Zwumbad
Teks: B. Erven  Meziek: G. v.d. Lende

Koeplt:

't Vriethof krijg e zwumbad bijj
de koul is al gemaak.
Parkere is veurgood veurbijj
't werrek weurt gestaak.
De bak lp vol tot bovenaon
Zjeng wlt dao noe nao touw.
Heer trk ziech gaw n zwumbrook aon
en reup daan op zien vrouw.


Refrein:
Trint, zwum mt miech mt.
Veer duke vaan Sint Jaan,
want Verhagen wt devaan.
Trint, zwum mt miech mt.
Veer duke vaan Sint Jaan,
want Verhagen wt devaan.
Trint, Trint, Trint.
 
 
 
 
1972
Prins Herman I (H. Cox)
De Zaate Hermenie
Teks & Meziek: J. Hoenen

Koeplt:

Hijj in us aajd Mestreech, is weer e nuij orkes.
Ze speule wel hiel hel, meh valser es de res.
Ze zien altied bijjein en houwe op de kis.
Me huurt ze euveral ouch es t aofgeloupe is.


Refrein:
De zaate Hermenie, de zaate Hermenie.
Die trk altied mer wijjer ouch al kinne ze neet mie.
De zaate Hermenie, de zaate Hermenie.
Die splt neet sjoen, meh hel en dus veur twie, en wie !
 
 
 
1973
Prins Lu I (L. Lieben)
Boe Boe Boe
Teks & Meziek: D. de Pauw

Koeplt:

Este sms get zaat bis en t ouch al laat is.
Zeukste get wat naat is en wat oet 't vaat is.
En este zoeget gaar neet vins.
Zing daan mer heller este kins.


Refrein:
Boe kreig iech nog e ptsje beer ?
Boe hb iech nog 'n oor plezeer ?
Boe bleif iech es Mestreechteneer ?
Boe....? Boe....? Boe....?
 
 
 
 
1974
Prins Willy II (W. Fey)
Pak uuch vas
Teks: M. Limpens  Meziek: J. vd. Meulen

Koeplt:
Medemsje op de Merret beloert ziech dat 'ns good.
Ze lach um al die maskes, kreig kriebels in hr blood.
Al steit ze tsse slaoj, unne, kuul en poor.
Gans Mestreech goejt ziech dedoor.


Refrein:
Pak uuch vas, pak uuch vas,
haolt eur pekske oet de kas.
Karneval in Mestreech.
Pak uuch vas, pak uuch vas,
ouch 'n maske kump vaan pas.
Want 't is weer Karneval.
 
 
 
1975
Prins Gne I (E. Janssen)
De meitskes vaan Mestreech
Teks: J. Pletzers  Meziek: D. de Pauw

Koeplt:

Sint Pieter zag: Wat noe gedoon ?
Iech leet de deur op e kierke stoon.
Mesjiens waor iech verblind door t leech,
m'n sjoenste ingele die vloge nao Mestreech.


Refrein:
't Is geinen hopsasa, 't is geinen tralala.
't Is of d'n hiemel ope geit.
Zuug ze flanere, dat doen ze gere.
Dat zien de meitskes vaan Mestreech.
 
 
 
 
1976
Prins Funs I (A. Kerckhoffs)
Hawwe zoe
Teks: J. Loontjens  Meziek: D. de Pauw

Koeplt:

Iech hb 't in mien vinger, iech hb 't in mien han.
't Geit vaan kop tot tiene en klapper mt m'n tan.
Want huur iech al die trommels en ouch de Hermenie.
Daan bin iech neet te hawwe en spring alvas veur twie.


Refrein:
Mestreech zoe moot 't blieve, Mestreech zoe moot 't zien.
Km goej diech toch dedoor, en zt 'm weer 'ns op.
Of loup op diene kop.
 
 
 
1977
Prins Wum I (W. Fischer)
Hand aon Hand
Teks: J. Pletzers  Meziek: J. Kraft

Koeplt:

Boe Abraham de mosterd haolt, boe Bartel tap de wien.
En boe e plske neet versjaolt, dao moot t gezllig zien.
Jao dat vinste allemaol,
boe me sprik Mestreechter taol.


Refrein:
Hand aon hand, ping ping, poet aon poet, ping ping.
En zoe make veer 'nne spiereling.
Hand aon hand, ping ping, poet aon poet, ping ping.
Vaan d'n Observant tot de Bessing.
 
 
 
1978
Prins Funs II (A. Otten)
Drijj daog
Teks & Meziek: J. v.d. Meulen


Koeplt:

Mt Vastelaovend is 't weer zoe wiet.
Die drijj daog wl iech noets mie kwiet.
Iech haw vaan lol en vl plezeer.
Wie 'nne echte Mestreechteneer.


Refrein:

Drijj daog gaon iech weer aon de zwier.
Pak miech e plske kier op kier.
En bijj 't Mooswief e spierke poor.
Vaan 's mrreges vreug tot saoves laat.
Springe door de Groete Staat.
Zoe goej iech miech dedoor.

 
 
 
1979
Prins Michel I (M. Severijns)
Straotkarneval
Teks: P. Leenders  Meziek: H. Heltzel


Koeplt:

Wie in us aajd Mestreech de Vastelaovend weurt gevierd.
Dat vinste nrreges.
Wie dat diech door dien mojer en d'nne vajer woort gelierd.
Zeuk dat mer rreges.
Mestreechtenere zit de Vastelaovend in t blood.
Vaan saoves tot 's mrreges.
't Zinge en t springe deit hm zeenderouge good.
Heer vergit zien zrreg ins.


Refrein:

Mestreech, Mestreech, stad zoe sjoen aon de Maos,
es de bnte strrem raos.
Mestreech, Mestreech, boe iech euveral waor,
toch verlangde iech steeds naor.
Mestreech, Mestreech, wat iech noets vergete zal,
ouch al weur iech hnderd jaor, is diene straotkarneval.

 
 
 
1980
Prins Raymond II (R. Hommes)
Boe de Brouwer is
Teks & Meziek: J. Kraft


Koeplt:
't Waor in e broen kaffeeke, veer hadde vl plezeer.
't Waor toch zoe gezllig, veer sprnge op en neer.
Toen reep opins d'n ober: 't Is dn hoegste tied.
Iech zaog uuch gere kmme, meh noe wl iech uuch kwiet.
Veer repe allemaol: Wat is dat veur n taol ?


Refrein:

Boe de brouwer is hoof de bekker neet te zien,
dus sjt nog mer 'ns in.
Es gein beer mie is drinke veer e fleske wien,
veer kriege noe pas zin.
Al sleit de klok twie oor, veer goon nog eve door.
Boe de brouwer is hoof de bekker neet te zien,
dus sjt nog mer 'ns in.

 
 
 
 
1981
Prins Bert I (B. Beenkens)
Mestreech is eine groete kaffee
Teks: M. Boelen  Meziek: H. Heltzel


Koeplt:
Vaan Sint Pieter tot gans in Wiek.
Sjaterd euveral meziek.
Iech zal uuch noe get goon vertlle.
De kp zien gaaroet neet te tlle.
Vaan de Stasie tot Klevarie.
Is 't einen houp bombarie.


Refrein:

Mestreech is eine groete kaffee,
Mestreech dat sjddelt op en neer.
Jnk en aajd sprink weer door de straote,
alle hoezer zien verlaote.
Mestreech is eine groete kaffee,
oet alle kraone lp 't beer.
Mestreech is eine groete kaffee,
en sjlddelt drijj daog op en neer.

 
 
 
1982
Prins Jean I (J. Schreuder)
Unnen awwe lmmel
Teks & Meziek: Sj. Duchateau


Koeplt:
Mien vrouw heet zjus op tied hr pekske klaor.
Zie maak ziech nog e strikske in hr haor.
Meh iech sjaar miech mer zoe get oet de kas.
En vin dao 'nnen awwe lmmel dee miech hiel good pas.


Refrein:

Mt 'nnen awwe lmmel aon en 'n mts op vaan mien Meer.
Goej iech miech dedoor en hb iech vl plezeer.
Mt 'nnen awwe lmmel aon en 'n mts op vaan mien Meer.
Gaon iech drijj daog laank de Vriethof op en neer.
Iech gaon daan kaffee in en kaffee oet.
En bloos miech daan te barste op mien aw berosde toet.
Mt 'nnen awwe lmmel aon en 'n mts op vaan mien Meer.
Vier iech Vastelaovend, jao iech bin Mestreechteneer.

 
 
 
1983
Prins Phil I (Ph. Dumoulin)
Zingend door Mestreech
Teks & Meziek: D. de Pauw


Koeplt:
Zingentere goon veer door de straote.
Vaan hot nao haar en daan weer trk.
Kinderleef veer kinne 't neet laote.
Want neet te koup dat is gelk.


Refrein:

Allemaol op de sjouwers, allemaol noe op weeg.
Allemaol goon v'r drijj daog laank zingend door Mestreech.
Allemaol op de sjouwers, allemaol noe op weeg.
Allemaol goon veer zinge vaan: Geef miech mer Mestreech !

 
 
 
1984
Prins Jean II (J. Servais)
Hiel Mestreech dat zink
Teks: B. Mommers  Meziek: C. Mast


Koeplt:
Mestreech dat viert gezllig Vastelaovend.
Ut steit op ziene kop.
Goejt uuch drijj daog dedoor tot in dn aovend.
Want daan is t weer op.
't Kwik dat zit al in de vot, de kele die zien naat.
De Hermeniekes speule weer, sms neugter en sms zaat.


Refrein:

Hiel Mestreech dat zink in 'ne groete krink.
Hiel Mestreech trk oet in 'ne rijjaloet.
Wie 'ne bnte trein, allemaol achterein.
Hup Merjenneke, pup Merjenneke.
Zink weer ederein.

 
 
 
1985
Prins Jef I (J. Loontjens)
Mt de dikke zjiem veurop
Teks & Meziek: Sj. Duchateau


Koeplt:
Veer viere Vastelaovend mt 'n Hermenie.
Es veer weer goon beginne tlle veer tot twie.
Veer trkke door de straote, de dikke zjiem veuraon.
En allemaol goon veer daan dr achteraon.


Refrein:

Mt de dikke zjiem veurop.
Trkke veer weer door de straote.
Mt de dikke zjiem veurop.
Veule veer us neet verlaote.
Mt de dikke zjiem veurop.
Ztte veer de ganse tent op ziene kop.
En ouch al lp t in de sop.
Veer kmme neet mie stop.

 
 
 
1986
Prins Jan I (J. Janssen)
Harie boe hingste noe toch oet
Teks & Meziek: Sj. Duchateau


Koeplt:
Lieke is noe al d'n hielen tied.
Hr Hermenieke en ouch hre Harie kwiet.
Euveral heet zie gezeuk, zie is ten inde raod.
Ze steit noe hel te rope op d'n hook vaan eder straot.


Refrein:

Harie boe hingste noe toch oet.
Boe biste mt d'n Hermenie gebleve.
Harie boe hingste noe toch oet.
De wts toch znder diech kin iech neet leve.
Laot miech noe toch eve wete boeste oet hings nndepie.
Euveral bin iech aon 't zeuke meh noe weit iech 't neet mie.
Harie boe hingste noe toch oet.
Boe biste mt d'n Hermenie gebleve.

 
 
 
1987
Prins Math II (M. Hameleers)
Mt blaore aon mien veuj
Teks & Meziek: P. Ruyters


Koeplt:
Me vruike en de kinder aon mien zijj.
Veer bloze eder jaor weer eus partijj.
Al lik de sjnie en is t erreg kaajd.
Toch goon veer mt de kinder nao t fies vaan jnk en aajd.


Refrein:

Mt blaore aon mien veuj.
Zoe vier iech Vastelaovend in Mestreech.
M'n kute ingevt.
Zoe loup iech miech die drijj daog leeg.
M'n kneeje die zien stief.
Vaan de kaw en vaan dn draank.
Toch gaon iech eder jaor opnuij.
En dat mien leve laank.

 
 
 
1988
Prins Lou III (L. Lausberg)
Iech bin gebore in Mestreech
Teks & Meziek: N. Heutz


Koeplt:
Rembrandt jao dee sjlderde zoe good.
Vondel zaot t diechte in t blood.
Bach dee sjreef meziek oet losse hand.
Iech zellef vin dat alles naovenant.
Iech weet dat iech zoe get neet kin.
Meh wat iech noets vergete bin.


Refrein:

Iech bin gebore in Mestreech.
Hijj laog iech lachend in mien weeg.
En es iech zoe get kin vertlle.
Wat zouw iech daan nog miejer wlle.
Hb Vastelaovend in mie blood.
Dat deit 'n ederein zoe good.
Jao wat iech altied viere zal.
Is de Mestreechter Karneval.

 
 
 
 
1989
Prins Robert I (R. Jessen)
De kinder vaan 't Mooswief
Teks & Meziek: P. Ruyters


Koeplt:
Jao eder jaor bijj us in 't kmmood.
Zeuk iech nao e sjoen pekske en 'nen awwen hood.
En hb iech get gevnde wat miech steit.
Daan goej iech miech dedoor zoe lang 't geit.


Refrein:

Veer zien de kinder vaan 't Mooswief.
En in us hart klop de Mestreechter Geis.
Dat huurt me good mt Vastelaovend.
Daan zinge veer us heis.
Veer zien de kinder vaan 't Mooswief.
Vaan jnks aof aon zien veer die drijj daog nderweeg.
En dat zal altied zoe blieve.
Want veur us is d'r mer ein Mestreech.

 
 
 
1990
Prins Nico I (N. Kempeners)
Mien mojertaol
Teks: F. Bollen  Meziek: H. Bollen


Koeplt:
De vastelaovendskoors heet hun bevaange.
D'n intersitie nao de lol dee zit weer barstensvol.
Daan zien 'rs ouch nog die blieve haange.
Gans door Mestreech en ziene Geis bevaange.
Mer iech bin pas kntent.
Es edere student, toeris of wee hijj binnegeit.
Mien mojertaol versteit.
Mt Karneval, dat is noe zjus de kloe.
Daan liere zie t zoe wie zoe.


Refrein:

Sjievel, sjravel, sjroeveleer, zk miech dat noe mer 'ns nao.
Zuuste, zag ze, zedeleer, 't is neet lestig veer zien bijnao dao.
Knievel, knoevel, knawweleer, nog eve en daan zien veer klaor.
Fritsel, frutsel, fretske, speule in t getske.
Dat is noe mien mojertaol.
Fritsel, frutsel, fretske, e bitsje is e kletske.
Mien mojertaol die lierste neet op sjaol.

 
 
 
1991
Prins Rob I (R. v. Leendert)
Iech hb de piep leeg
Teks: U. en B. Garnier
Meziek: U. en B. Garnier en R. Villevoye


Koeplt:
Huurt bijj Vastelaovend, zoe meuj zien wie 'n maoj.
Es iech ze zeen sjavere daan kreig iech n sjevraoj.
Es veer us ammezere mt us Bergndies blood.
Daan kin us dat niks dere want daan veule veer us good.


Refrein:

Iech hb de piep leeg, vaan al dat vege door Mestreech.
Iech hb de piep leeg, mer iech geef 'm ne veeg.
De Vriethof weer op, t Slevrouweplein weer aof.
Nog eve langs de Merret hb iech Minckeleers belaof.
Iech zk uuch nndedju, iech hb pijn aon mien pu.
Iech hb de piep leeg vaan al dat vege door Mestreech.
Vaan 's mrregens vreug tot stareleech.

 
 
 
1992
Prins Jean-Louis I (J.L. Tuinstra)
Iech huur `n Herremenie
Teks & Meziek: Sj. Duchateau


Koeplt:
Deen herremeniemeziek, dee vinde veer zoe sjoen.
Ut geit us aon us prijj, dao kinne veer toch niks aon doen.
Veer hove us ouch gaar neet te bedinke.
Es herremeniemeziek begint te klinke.


Refrein:

Iech huur 'n Herremenie, km keend iech haw t neet mie.
Pak diene jas en veer vlege d'r achteraon.
Achter die Herremenie goon veer daan fijn mt us twie.
Door alle straote en door eder laon.
Huur iech dee sjoene meziek, bin iech dn hiemel te riek.
Daan bin iech blijj mt diech hijj aon mien zijj.
En bijj de volgende kier, dat geef iech op pepier.
Zien veer weer vaan de partijj.

 
 
 
1993
Prins Wim II (W. Knols)
De Straoteluiper
Teks: U. en B. Garnier
Meziek: U. en B. Garnier en J. Thoma


Koeplt:
Iech hb 't in m'n kneuk en miene pkkel.
Get aon mien oere, vaan dat truite en getkkel.
Iech hb daan twie han, dao kinste drijj daog sop vaan trkke.
En op m'n veuj hb iech niks aanders es blouw plkke.
De kreigs miech mt gein tien peerd mie nao hoes.
Iech veul miech mt die daog op de straot 't bste toes.


Refrein:

Iech bin 'ne straoteluiper mt de Karneval,
de zuus miech nrreges en toch weer euveral.
Want op de straot dao leef iech miech lekker oet,
sjaar miech e trmmelke en bloos 'ns op m'n toet.
Iech dans en spring daan door de Groete Staat,
't maak niks oet al weurt t vreug of weurt t laat.
Want iech gaon door tot iech gaar neet mie kin stoon
en op mien kneeje nao m'n hoes trk moot goon.

 
 
 
1994
Prins Barry I (B. Berghmans)
Iech bin zoewie iech bin
Teks: F. Bollen  Meziek: H. Bollen


Koeplt:
't Is ngeluifelik wat hijj gebrd.
Daoveur hb iech gaaroet gein wrd.
Iech weit d'n haventied neet wat iech zeen of huur.
Dee Vastelaovend is zoe puur.
Vendaog gaon iech es lampekap en mrrege es knien.
De zals hijj mer gebore zien.


Refrein:

Iech bin zoewie iech bin, zoewie iech bin bin iech gebore.
Iech bin zoewie iech bin, en dat kin miech toch zoe bekore.
Iech bin zoewie iech bin, zoewie iech bin maak miech zoe blijj.
Iech bin zoewie iech bin, en daorum blijf iech altied hijj.

 
 
 
1995
Prins Ren I (R. Persoon)
Diech bis 't znneke
Teks: U. en B. Garnier
Meziek: U. en B. Garnier en J. Thoma


Koeplt:
En iech hb vlinders in miene boek.
En iech bubbel wie e bleedsje aon 'ne stroek.
M'n haore stoon rechop, m'n kneeje knikke hel.
Iech krijg sjevraoje, jao iech hb hinnevel.
Es iech diech mt Karneval zeen goon.
Daan deenk iech: Wie kin zoe get bestoon.


Refrein:

Diech bis 't znneke, jao diech allein.
Es iech diech zeen daan bubbele mn bein.
Of 't noe regent of strremp in Mestreech.
Diech bis veur miech e werrem zonneleech.
En ederein dee kin t aon diech zien.
Diech bis veur miech e strlke zonnesjien.
Vaan diech allein kreig iech kriebels in de maog.
Diech bis 't znneke vaan miech mt die drijj daog.

 
 
 
1996
Prins Charles II (Ch. Peeters)
Drijj daog verlore
Teks & Meziek: M. Quaden en P. Ruyters


Koeplt:
Un heise stroot, m'n veuj kepot, 'n tng wie sjoorpepier.
M'n vuurroej oere toete vaan t bloze kier op kier.
Iech loer get euverkruus dat is vaan de pijn aon miene kop.
M'n tesse die zien leeg, noe zien mien duite ouch nog op.
En ummertouw deenk iech, iech stop veurgood.
Meh ut zit miech in t blood.


Refrein:

Drijj daog laank verlore, eine kier per jaor.
Veuls diech wie herbore.
En bis daan weer e gans jaor veur d'n hiele wereld daor.
Drijj daog laank verlore.
Dat is hijj 'n ederein, want boeste geis of boeste steis.
Trfste de Mestreechter Geis.
Iech bin drijj daog in Mestreech verlore.

 
 
 
1997
Prins Peter I (P. Schrijen)
Nog eint
Teks & Meziek: M. Quaden en P. Ruyters


Koeplt:
Mt Vastelaovend steit heer alle daog aon 't bufft.
Dao zink heer en dao sprink heer daan mt eder leedsje mt.
Aon eder maske vreug heer wie 't geit.
Vergit daan veur 'n oor zie groetste leid.
Dee Karneval dee viert heer daag en nach.
Daan zeet d'n hospes nverwach...


Refrein:

Nog eint meh jng dat is 't lste.
En daan geit 't leech hijj oet.
Nog eint meh jng dat smaak t bste.
En daan goej iech diech hijj d'r oet.
Noe km en gaank 'ns nao d'n vruike.
Meh sjmink diech iers good aof.
Astrein krijgs diech vaan miech 't ierste.
Dat hb iech diech belaof.

 
 
 
1998
Prins Tom I (T. Gillissen)
Mrregevreug
Teks & Meziek: M. Quaden en P. Ruyters

Koeplt:

Iech hb al ore laank gaar gein geveul mie in mien bein.
Iech moot nao hoes touw loupe meh m'n sjeun die zien te klein.
De kaffees die zien touw en zuug de nach is haos veurbijj.
Hijj staon iech noe gesjmink, verkleijd, mieljaar wat daon iech hijj ?
Mestreech dat lik al ore op n oer.
Dee Vastelaovend vlt miech erreg zwoer.


Refrein:
Meh mrregevreug is alles aanders,
daan staon iech speulenteer veuraon.
Jao mrregevreug daan geit t beter, 
daan gaon iech achter eder Hermenieke aon.
Mrregevreug is alles aanders, dat gief m'ch nuije mood.
En nao mn ierste gleeske beer,
krijg iech sjevraoje, meh toch drink iech mt plezeer.
 
 
 
1999
Prins Mathieu I (M.Hulst)
Laot de boel mer goon
Teks & Meziek: M. Quaden en P. Ruyters


Koeplt:
D'n aofwas op de stein is get veur ore,
veur ptse, zuige, stbbe geinen tied.
Me werrek jao dat maag nog eve dore,
blijf lekker toes, hb gaaroet geine spiet.
Iech deenk allein mer aon de drijjj daog laank,
tot 't mer bars noe gaon iech miene gaank...


Refrein:

Laot de boel mer goon.
Al dreijt de wereld neet mie rnd,
al lp de Maos hijj langsem leeg.
Blief dao noe neet stoon.
Geef miech dn hand km mt miech mt,
iech bring diech zingend door Mestreech.
Laot de boel mer goon.
Nao e gans jaor hbbe veer 't us verdeend.
En prakkezeer noe neet zoe zier,
vier Vastelaovend want de leefs mer eine kier.

 
 
 
2000
Prins Peter II (P. Reijnders)
Noe is 't tied
Teks & Meziek: P. v.d. Weijer


Koeplt:
Veer zien zoe vaan die luij, veer stoon dks euveral vraon,
en zeker mt Vastelaovend, num dat vaan us aon.
Want zien de naojes vaan de keersboum d'r aof,
daan tlle veer de daog weer langsem aof.


Refrein:

Noe is 't tied, tot de meziek begint te speule,
luij goon drejje wie 'n meule in 't rnd, de gansen tied.
Leedjses klinke wie gediechte, zuug dee lach op die geziechte,
ach wat veule veer us riek.
Noe is 't tied, zingentere goon veer same euver straot.
Eder zate Hermenieke splt hr sjoenste melodieke.

Gans Mestreech moot wete: 't Is noe weer zoe wiet ! 

 
 
 
2001
Prins Willy III (W. Verweij)
Es iech dee samba huur
Teks & Meziek: R. de Pauw


Koeplt:
Iech stnt dao in e heukske get te sjanse.
Mt hr wouw iech zoe gere danse.
Wie iech de samba hoort waor iech verkoch.
Vaan blijjsjap sprng iech in de loch.
Toen zng iech dees wijs.
Iech weit t gans persijs ...


Refrein:

Leef keend ... es iech de samba huur.
Jao daan ... staon iech in vlam en vuur.
Daan wl iech danse ... mt diech.
Noe loer 'ns hijj ... nao mie geziech.
Leef keend ... es iech de samba huur.
Jao daan ... raak iech zoe euverstuur.
Want iech bin hijj allein veur diech.
Zk noe toch jao, jao tege miech.

 
 
 
2002
Prins Br III (B. Eggen)
Geef miech drijj daog
Teks & Meziek: M. Quaden en P. Ruyters


Koeplt:
Miene blooddrk is te hoeg, iech zeen ze vlege.
Iech bubbel, daorum vlt al wat iech eet.
Me werrek, nein dao kin iech neet mie tege.
Dao is neet vl, wat iech neet mie vergeet.
Meh km iech bijj de spesjaolis.
Vertl iech wat veur miech t bste is:


Refrein:

Geef miech drijj daog Vastelaovend.
Daan bin iech 'ne ganse nuije mins.
Vaan de mrrege tot de laten aovend.
Goej iech miech dedoor vervl mien allergroetste wins.
Geef miech drijj daog Vastelaovend.
Daan kin iech weer e gans jaor laank veuroet.
Iech hb niks aon zoe n sjieke terapie.
Dee Vastelaovend, jao dee deit 't um en wie !

 
 
 
2003
Prins Leon II (L. Geurtjens)
Mestreech is te gek
Teks & Meziek: U. en B. Garnier


Koeplt:
Aon alle kante rammelt, Mestreech vendaog d'n daag.
Dao weurt wel aon gewrrek,
Mer sms e bitsje traag.
Eus stad moot d'r op veuroet goon.
Dus eve gein gezeur !
't Leid is zoe vergete, Karneval steit veur de deur !
Iech hb allein nog evekes n vraog,
Die lik miech noe al weke op de maog !


Refrein:

Is t Mooswief neet te zwoer veur op 't Vriethof ?
En kinne veer dao springe allemaol ?
En op dinsdag mt al us Hermeniekes !
Stl d'ch veur vaan neet, daan hbste e sjendaol !
Kinne veer noe langs de Maos nog wel flanere ?
Of brikste dao messjien nog diene nek ?
Mt Vastelaovend zal ziech geine sjaggenere !
Want die drijj daog in Mestreech die zien te gek !

 
 
 
2004
Prins Corn I (C. Gillissen)
Verleef op 't Mooswief
Teks & Meziek: P. v.d. Weijer


Koeplt:
Op Vastelaovendszndag kump zie aon,
gans oetgelaote staon iech daan al orelaank vraon.
Um twellef oor hink zie weer in de loch,
en daan bin iech weer veur drijj daog laank verkoch.
Iech kiek nao hr en zie nao miech,
zie lach miech aon, rech in mie geziech.


Refrein:

Iech bin verleef ... op 't Mooswief,
hiel de wereld maag 't wete.
Zie is zoe leef ... 't is e moordwief,
zie is gewoen um op te vrete.
Zeen iech hr haange, weur iech bevaange,
jao zie is veur miech de prrel vaan Mestreech.
Iech zouw 'ns gere, mt hr flanere,
saoves laat bijj stareleech.

 
 
 
 
2005
Prins Luc I (L. Schoonbrood)
Laot de zon ...
Teks: N. Heutz  Meziek: N. Heutz en R. Grootaarts


Koeplt:
Diech zaots mt Vastelaovend op e benkske in Mestreech.
Dien traone zaog iech sjittere nder t staareleech.
Iech waor nderstebove kraog kriebels in de maog.
Iech zag: Leef keend km dans mt miech noe nao de regebaog.


Refrein:

Laot de zon in dien hertsje meh sjijne.
Touver noe ne lach op die geziech.
Laot dien zrreg wie de wolleke verdwijne.
Km noe zing en dans die drijj daog laank mt miech.
Laot de zon in dien hertsje meh straole.
Jao de leefde die bleujt veur us twie.
Ech gelk is mt goud neet te betaole.
Km geef miech dien hand iech bin verleef en wie.

 
 
 
2006
Prins Norbert I (N. Frijns)
Mie fietske
Teks: N. Fabry  Meziek: R. de Pauw


Koeplt:
Iech koch miech ls e fietske, zoe nuijerwts model,
mt vaan de hippe kleure en mt 'n sjieke bel.
Iech ging 't oetperbere, zoe midde in de stad,
en hb 't bijj e buimke eve neergezat.
En ouch al leep iech gaar neet wied,
mie nuij fietske bin iech kwiet !


Refrein:

Wat 'ne elend, wat 'n pech,
mie gans nuij fietske dat is weg.
't Is neet geklajd, 't is neet gestole,
meh de Gemeinte is mie fietske weg goon hole.
Is dat noe sjiek ? Is dat noe sjoen ?
Wat moot iech znder fietske doen ?
Mieljaar, wat hb iech noe e leid.
Kin iemes miech vertlle boe mie fietske steit ?

 
Voor foto's Carnaval Maastricht 2006 zie  Hlnesite en Piwo's Page:  Carnaval 2006
 
 
2007
Prins Roland I (R. Dear)
Reube, friet en beer
B. Hoekstra, J. Holthuis, J. Schpping

Refrein:
M'n Ma die is vaan Lummel, miene Pa dee kump oet Hier
Vaan Mestreech is geine en mien Tant die woent in Kier
Veer zien vaan Wiek en Wolder, dao tsse sjijnt 't leech
Dao zien veer neet gebore en dao lik noe zjus Mestreech
Dao zien veer neet gebore en dao lik noe zjus Mestreech


Koeplt:
Iech zaog hr bijj de Stasie, dat meidske had vl grasie
Iech dach aon 'n relasie en iech zag hr 'Ekskuzeer'
Zk wlste mt miech sjanse ? Zk miech wie zien mien kanse ?
Zie zag 'Iech wl gere danse mt 'ne ras Mestreechteneer'

Iech ks hr neet vergete, iech mch toen kmme ete
Dat waor toen ech genete mt reube, friet en beer
Iech wlde hr versere, 't meidske caressere
Meh Pa gaof hr neet gere aon 'ne nep Mestreechteneer

Op aondraank vaan Mamake, leet iech 't beer miech smake
Iech wis 'm good te rake, wie 'nen Tempeleer
Pa zag 'Laot iech ins dinke en op de touwkms drinke,
es iech diech zoe zeen drinke, biste ech Mestreechteneer'
 
Reube = raap, knol (groentesoort)       Caressere = vrijen
Veur fotoos oetrope Prins Roland I vaan groet Mestreech 2007:  Fotoos Prins Roland I
 
 
2008
Prins Richard I (R. Jongen)
Dao kump Maria
Teks: D. en L. Satijn  Meziek: D. Satijn
Zaank: Duo X-Elle

Koeplt:

Mt de Vastelaovend, geit us Maria op stap,
Vreuger mt de kinder drin, meh noe de lekkere hap.
De weurs en ouch gehakbelkes en blkskes awwe kies,
Die deilt zie oet aon ederein, daan is 't ein groet fies !


Refrein:
Jao, dao kump Maria,
mt hre wagel op 't plein.
Jao, dao geit Maria,
Vastelaovend vint zie fijn.
Jao, dat is Maria,
de zuus 'r euveral.
En kumpste Maria tege,
daan is 't Karnaval.

Noe nao al die jaore, heet ze 'm umgebouwd tot kaar,
Huur dao kump zie al vaan wied, verkleijd wie 'ne klsjaar.
Meziek dee heet ze bove drop, zie drejt daan mt 'r knt,
De luij die doen daan lstig mt, Mestreech sprink in 't rnd.
 
 
 
2009
Prins Patrick I (P. van de Weijer)
Noe geit 't gebre !
Teks & Meziek: U. en B. Garnier
Zaank: Vollek vaan Mestreech

Vastelaovend vierend vollek vaan Mestreech,
reurt eur trommels en blaos
op dizzenante toene want: 
Noe, noe geit 't gebre !


Refrein:
Want noe geit 't gebre !
Iech zweer 't geit miech aon m'n prijj.
Noe, noe, noe geit 't gebre
en dat gebrt allein mer hijj !
Iech wl miech laote goon op de meziek.
Hb lang gewach, mer noe is 't daan zoewied !
Noe geit 't gebre, Vastelaovend in Mestreech !


Koeplt:
Es 't op de Merret weer gerope weurt !
't Benkelik momint en alles roed, geel, greun verkleurt.
Daan bin iech neet te hawwe, nein daan bin iech ech de klos.
Noe geit 't ech gebre, iech goej alle remme los !
 
 
 
2010
Prins Guy I (G. Van der Heijden)
Hijj hb iech alles veur euver
Teks & Meziek: U. en B. Garnier
Zaank: Vollek vaan Mestreech

Refrein: (2x)
Hijj hb iech alles, alles veur euver !
Hijj laot iech alles veur stoon !
Dat hb iech al vaan vreuger.
Iech wl, iech zal, iech moot die drijj daog goon.
Iech tl de daog en de nachte,
en is 't eindelik zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte.
Dit wl iech vaan ze leve noets mie kwiet.
Neet kwiet, dat wl iech noets mie kwiet !


Koeplt:
Al wejt 't daak miech vaan 't hoes.
Mt gein tien peerd hlste miech nog toes !
Al gief miech eine 'n miljoen.
Iech hoof 't neet, nein iech gaon gewoen !
Al moot iech kroepe, iech zt alles opzijj.
Al steit de wereld stl, mer iech bin weer debijj ...
Debijj, debijj, jao iech bin weer debijj.
 
 
 
2011
Prins Maurice I (M. Olivers)
De leefs mer eine kier
Teks & Meziek: Roel Kochen en Jos Kuijpers
Zaank: Roel en Jos (Peper en Zaajt)

Refrein:
Goej uuch mer de door,
en loer neet op 'n oor.
Want de leefs mer eine kier !
Dink noe neet allein,
aon zrreg en sjagrijn.
Want de leefs mer eine kier !
Want straks es 't gedoon is,
is 't euver en oet.
Daan vlt niks mie te speule
op die trommel of die toet.
Goej uuch mer de door,
en loer neet op 'n oor.
Want de leefs mer eine kier !


Koeplt:
Al biste nog zoe riek,
al hbste sent wie water.
Al biste nog zoe sjoen,
daan wach mer ns tot later !
Al biste t good geweend,
bis diech e zoondagskeend.
Km bijj miech in de lier,
want de leefs mer eine kier !
 
 
 
2012
Prins Han I (J. van den Akker)
Vendaog hb iech geinen tied
Teks: N. Fabry  Meziek: R. de Pauw
Zaank: Duo X-Elle


Koeplt
Bijj us in de gooj kamer is 't einen nderein
Pekskes, pruke, alles ligk doorein
De dikke zjiem steit neve d'n teevee
Knfettie vinste zellefs op de plee
Op d'n dressoir steit in de stb gesjreve:
Wat e gelk um hijj te mage leve...!!!


Refrein:
Vendaog hb iech geinen tied
Um te ptse, um te koke, veur de striek
Want noe is 't weer zoe wied
Um te springe veur dee ketelemeziek
Vendaog hb iech miech belaof
En dat nump miech geine aof
Tot es 't asselegoonsdag is
Iech vaan de Vastelaovend gaar niks hb gemis...

't Huteke vaan ama kump ouch noe weer good vaan pas
En vaan ampa is dee slippejas
Die sjoen kalbas waor vreuger vaan tant Nie
Deen hoege zijje vaan miene noonk Pie
Vaan keends aof aon is 't us mtgegeve:
Wat e gelk um hijj te mage leve...!!!

 
 
 
2013
Prins Oscar I (O. Vandeberg)
Eindelek
Teks & Meziek: Ursula en Bert Garnier
Zaank: Hielemaol Los (Eric Ghelen, Eric Cruts en Ludy van Dijk)

Refrein:

Eindelek, bin iech !
Wat iech altied hb wlle zien,
Prins vaan Mestreech, of tant Katrien mt hr wasmesjien !
Eindelek, bin iech !
De Romein dee Mestreech heet gestiech,
Beppie, Sint Servaos, Rieu of Sinterklaos !
t Maak niks oet wat iech verzin,
Minckeleers mt vlam, Lang Lies of kakmedam !
t Is Vastelaovend, alles kin !


Koeplt:
Ouch wat zouw iech toch gere,
n ster wlle zien en bekind vaan dn teevee,
Dn trompettis bijj t Mooswief um 12 oor s nachs,
Of de spits vaan M V V !
En ouch dit jaor hb iech miech weer get bedach
Jao, op dee Karnaval hb iech zoe lang gewach !
 
 
 
2014
Prins Henri I (H. Hochstenbach)
Gekleurd op stap
Teks & Meziek: Lon Aarts
Zaank: Roger Villevoye

Refrein:

Roed ... geel en greun,
bin iech gekleurd tot nderaon mien sjeun.
Hermeniekes, bnte strrem alles vinste trk,
ouch 't Mooswief en d'n Ingel stoon op miene rk.
Roed ... geel en greun,
bin iech gekleurd tot nderaon mien sjeun.
Mt al die kleure op mien prijj,
bin iech zjus e sjlderijj !

Koeplt:
Miene sjat sjldert toch zoe gere,
bodypainting wouw zie ins perbere.
Mie lief is noe ein kleureprach,
zoe sjoen ... dat had iech noets verwach.
Meh gelkkig heet ze miech belaof,
nao Asselegoonsdaag haolt zie alles d'raof.
nder mie pekske gaon iech gekleurd op stap,
dat is noe zjus de grap !
 
 
 
2015
 
Prins Odin I (Wijnhoven)
Wee bringk nog 'n weurs nao Klara ?
Teks & Meziek: Jack en Jean Debruijn
Zaank: Eric Cruts

Koeplt 1:
Eus pekskes die zien veerdeg
de Prins is al bekind.
Nui glazer stoon in doeze
de cent die zien gepind.
Meh ei dink is neet zeker
dao is niks aon te doen.
Dus goon veer nao de slachter
en vraoge gans gewoen ...


Refrein:
Wee bringk nog 'n weurs nao Klara ?
die beit daan veur good weer.
Wee bringk nog 'n weurs nao Klara ?
zoe stumpke heet zie toch zoe geer.
Kriege veer daan zon of rege ?
Klara deit dat op hr meneer.
En hbbe veer die daog good weer gehad
bring iech 't koumend jaor
weer e weurske nao dee sjat !

Koeplt 2:
De sjmink ligk op d'n aonrk
en pruke zien gekoch.
Mestreech is d'r weer klaor veur
get sjoens hingk in de loch.
Meh ei dink is neet zeker
dao is niks aon te doen.
Dus goon veer nao de slachter
en vraoge gans gewoen ...
 
 
 
2016
Bastiaan I (B. Klomp)
Confetti
Teks & Meziek: Mario Verhoeven en Patrick Ummels
Zaank: de Zs Kp

Refrein:
Iech hb confetti in mie blood
De dreikwaartsmaot in miene voot
n Dikke zjiem trk door mien oere
Iech hb e roed geel greun gemood
Dee vastelaovend deit miech good
En miene rikketik dee drejt op volle toere
Zoe gaon iech drei daog laank op weeg
Mt gans t volk vaan Mestreech

Koeplt:
Iech ms ls bij d'n dokter zien iech voolt miech nog al gek
t Razelde miech vaan mien veuj tot bove in de nek
Heer vroog miech zus heer vroog miech zoe heer duide hei en dao
En nao e paar menute had heer al e antwoord klaor
Heer zag: "Iech weit wat geer mankeert,
t weurt ins tied tot geer uuch drei daog ammezeert !"
 
 
 
2017
Hoeglstigheid Jrme I (Slakhorst)
Vleugelkes
Teks & Meziek: Patrick van de Weijer
Zaank: Duo Nick en Patrick

Refrein:
Mt Vastelaovend krijg iech weer vleugelkes,
't is daan zjus es of iech vleeg.
En ederen aovend bringe miech die vleugelkes,
nao alle heukskes vaan Mestreech.
Sms vleeg iech hijj ... hijj ! en daan weer dao ... dao !
Sms vleeg iech d'r tssenoet,
meh iech vleeg altied weer de Geis vaan Vastelaovend achternao !
La la la la la la la la, km sprijj dien vleugels oet.
La la la la la la la la, en vleeg mt miech drijj daog drop oet.

Koeplt:
En vleeg iech hiel hoeg in de loch,
zeen iech doezend lempkes blinke.
Hiel hoeg in de loch huur iech de hermeniekes klinke.
Iech vleeg daan gaw umlieg, um te danse hijj mt diech.
Iech gaon veurluipig neet mie trk en zing hijj vaan gelk.

Brgk:
En staon iech nao de Vastelaovend,
weer mt twie bein op de groond.
Dink iech alweer aon kmmend jaor,
want daan vleeg iech hijj weer roond !
 
 
 
 
2018
Prins Rolam I (R. Nievergeld)
Gewoen e Vastelaovendsleedsje
Teks & Meziek: Patrick van de Weijer
Zaank: Jelke Schijlen, Marvin Rosier en Nick van Oerle

Refrein:
Kom drej veur us nog ns e Vastelaovendsleedsje,
gewoen zoen lekker pleetsje ... in eus eige taol !
Gein hiphop, geinen disco, gein housemeziek of techno ...
niks vaan dat allemaol !

Veur ein, twie, drei daog moot dat kinne,
kom laote veer beginne ... mt eige zaank en klaank !
Tradities mooste viere, meh haw ze wel in iere,
mie leef Mestreech bedaank !

Koeplt:
Loup iech zoe door Mestreech, begint t miech te jeuke.
Boe moot iech toch op aon, jeh boe moot iech t zeuke ?
 t Is zjus n discotheek, zoe hel en al doorein,
krijg stllekes n lip, nein dt is ech neet fijn !
Dus kasteleins en kare-trkkers, huur wat iech uuch vraog:
 "Maag iech get Mestreechter Geis ?", t is mer veur drie daog ...

Brgk:
Meh dn huur iech n hermenie die splt bekinde klaanke.
Iech zing en dans en spring, iech bin zoe blij !
... Iech wl die lui bedaanke !
 
 
 
2019
Prins Armand I (A. Peereboom) foto: Rembrandt
Ech woer, jeh jao
Teks: Patrica Paulussen   Meziek: Patrick Ummels
Zaank: Batteraof en de Kp

Refrein:
Ech woer, jeh jao, Vastelaovend is weer dao
Meh jong, noe loer, gans Mestreech zingk weer in koer
Ach jeh, meh nein, die drijj daog zien zoe fijn
Noe loer, kiek dao, hijj is plezeer jeh jao


Koeplt:
Dee dao mt dee kale kop, dee zeen 'ch eder jaor
En zie dao achter, heet ouch weer op tied hr pekske klaor
 De hermeniekes speule vals, meh dat is zjus zoe sjoen
Dee door 't jaor zoe rstig is, deit noe neet mie gewoen
 
 
 
2020
Prins Luc II (L. van Lijf)
Verleef op Mestreech
Teks: Ron Nieste   Meziek: Patrick Ummels
Zaank: de zs Kp

Refrein:
Och wat is t hijj toch fijn mt zn alle hijj bijjein
Mestreech iech bin verleef
Mt zn alle d'r op oet in dee groete rijjaloet
Mestreech boe iech um geef
Huur iech de hermeniekes speule: krijg iech t in de kop
Krijg iech euveral sjevraoje, kin niks aanders tegenop !
Iech veul miech zoe gelkkeg, bin blijj tot iech hijj leef
Mestreech iech bin verleef !


Koeplt:
Eus stad zit vol tradities, dao is altied get te doen
Meh t sjoenste vaan dit alles: 'Vastelaovend spant de kroen'
Daan zien veer neet te hawwe, trkke vaan bal nao bal
Zoe goon veer daan op weeg nao de Mestreechter carneval
Dee vastelaovend is zoe sjoen
Iech bin zoe gruuts tot iech hijj woen !
 
 
 
2021
Geen Prins t.g.v. het Coronavirus
Us Mestreechs
Teks: Erwin Lennarts   Meziek: Patrick Ummels
Zaank: Frans Theunisz en de Kp

Refrein:
Iech sjrijf t zus (Iech sjrijf 't zus)
Heer sjrjjf 't zoe (Iech sjrijf 't zoe)
Veer goon noe toch neet nddele
Iech zing 't zus (Iech zing 't zus)
Heer zink 't zoe (Iech zing 't zoe)
Es Mestreech noe mer blijf sjddele
Iech zk 't zus (Iech zk 't zus)
Heer zeet 't zoe (Iech zk 't zoe)

't Kin us niks verrkke
't Is Mestreechs toch ? Zoewiezoe !

't Kin dus ouch gebre,
tot iech miech 'ns verdaol
Zoelang 't mer gein Huilands is,
spreek dien Mestreechter taol


Koeplt:
Iech loup in d'n optoch, En iech in de cortge
Zaot vreuger op meziekls, En iech lierde solfge
Zing iech dat wel zuver ? Moot dat neet propel zien ?
Die dissonante toene, die mage d'r wel zien
 
 
 
2022
Prins Roel I (R. Akkermans)
De Vastelaovendskis
Teks: Stefan Gybels   Meziek: Patrick Ummels
Zaank: de Kp

Refrein:
De kis vaan Frits en May zit vol historie,
't is 'n vastelaovendsrillekwie.
Bijj eder pekske zit 'n sjoen memorie,
't gief mtse, maskes, pruke en zoe mie.
Alles maag nao pls en friete ruke,
veur Frits en May is dat wie after-shave,
Want es ze same in die kis goon duke,
daan weure zie obbenuijts weer straolverleef.

Koeplt:
Bijj Frits en May op zolder, dao steit 'n groete kis,
e gans jaor stb te vaange, daan weurt ze neet gemis.
Meh roond de Vastelaovend, daan weurt Frits obstenaod,
zie Mayke zeet daan gaw: iech geef diech eine raod.
De kis, de kis, de vastelaovendskis !
 
 
 
2023
Prins Stefan I (Gybels)
De Vastelaovendspripperatie
Teks en Meziek: Nol Fabry en Raymond de Pauw
Zaank: Duo X-Elle

Koeplt:
Pieke vaan hei neve heet zie pekske al gepas
Mia vaan hei euver haolt de pruke oet de kas
't Hermenieke rippeteert get vals en vls te hel
de trommel vaan Lewieke krijg daodoor e gans nuij vel
De daog die weure noe weer aofgeteld
Daan kump wat ederein zoe gere welt:


Refrein:
Mestreech viert Vastelaovend !
Mestreech geit aon de geng !
Dat is 't sjoenste wat besteit veur 'nen echte Sjeng !
't Mooswief op de Merret die heet 't us belaof:
die daog vaan 'haldaldei'en 'laot mer goon'
die nump us geine aof !

Koeplt:
Vastelaovendsleedsjes huurste noe weer euveral
Ntsje nejt hr kldsje en geit nao 't Prinsebal
Tant Fien prop hr kalbas vol mt get veur d'n appetiet
De prins vaan Klein Ternaejje zeuk de sajs veur zien tuut friet
Zoe prippereert ziech hei weer ederein:
Mestreech dat sjddelt drei daog achterein !
 
 
 
        Aw Mestreechse  Vastelaovendsleedsjes   
 
     
 
Aw Mestreechse  Vastelaovendsleedsjes
 
nderstaond get aw bekinde Mestreechse Vastelaovendsleedsjes
die neet de ierste plaots haolde, mer die wel nog altied good in 't
gehuur ligke, nog lang neet vergete zien en die edere Vastelaovend
nog op vl plaotse te hure zien en door de 'aw' Mestreechtenere
daan oet volle boors weure mt geznge: Us aw gouwe prrelkes !
 
 
Boe kriege veer e plske
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: ?

Refrein:
Boe kriege veer e plske, boe kriege veer e gleeske beer.
Boe kriege veer e plske, boe kriege veer hijj beer.


Koeplt:
Veer waore in d'n olie en woorte opgepak.
meh dat ks us niks sjele en znge in de bak.

Veer rijjde mt e bske tege 't Mooswief op,
en znge op Kalvarie mt unne dlle kop.

Goon veer ins nao d'n hiemel en hbbe veer nog doors,
daan kmme veer bijj Petrus en zinge oet volle boors.
 
 
De Vrattel
Vastelaovendsleedsje De Kazjematters
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: 1966

Refrein:
Wie kumps diech aon die vrattel op d'n neus.
Die vrattel op d'n neus, die vrattel op d'n neus.
Diech hats m'ch wel gekrege, meh die vrattel strijjt m'ch tege.


Koeplt:
Merieke waor al wekelaank, op zeuk nao unne maan.
De woere kaom en vrijje, nou dao ks dee wel get vaan.
Ls stnge ze 'ns same, en 't woar al ein oor s nachs.
Toen vroog dee leve jong gans nverwachs:

't Doorde toen neet lang mie, of Merie waor weer allein.
Ze ks 't neet verkroppe, och 't deech hr toch zoe'n pijn.
Dao kaome nog wel aandere, dus te klaoge had ze neet.
Meh eder kier hoort zie tot hr verdreet:
 
 
Diech bis op de kpke gevalle
Teks & Meziek: J. Kraft en L. de Vos
Jaor: ?

Refrein:
Diech bis op de kpke gevalle,
diech bis nog gekker, gekker, gekker es 'n sjp.
Diech bis op de kpke gevalle,
iech spring nog liever, liever, liever vaan de brk.
Iech bin e meidske vaan good fetsoen,
en daorum kin iech, kin iech, kin iech dat neet doen.
Diech bis op de kpke gevalle,
diech bis nog gekker, gekker, gekker es 'n sjp.


Koeplt:
Iech leep 'ns mt de Karneval te zinge op de brk.
Toen kaom 'n aordig meidske langs, dat reep iech eve trk.
Veer hbbe same get vertld en toen zag iech hiel fien:
Es iech mt diech op stap mch goon, zouw iech gelkkig zien.
Ze trk e laank geziech, en zag toen tege miech:


LP: Diverse artiesten Veer zinge de samba HILL 09872
CD1989: Diverse artiesten "Veer zinge de samba" Marlstone Recordings bv-098921 CD
CD1990: Diverse artiesten "Vastelaovend in Mestreech 2" Marlstone Recordings bv-099024 CD
 
 
Geef miech toch get water
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: ?

Jao, jao jao, geef miech toch get waaa-ter !

Refrein:
Geef miech toch get waaa-ter
't is veur miene kaaa-ter.
Want iech veul miech toch zoe slap
mien tng is zjus 'ne lere lap.
Geef miech toch get waaa-ter
't is veur miene kaaa-ter.
Miene kop dee is zoe zwoer es loed
es iech neet kin drinke gaon iech doed.


Koeplt:
Iech drink neet gere water
dao vin iech gaar niks aon.
Meh hb iech eine kater
begaoj iech miech dao aon.
Want hb iech get gedrnke
hb iech zoe 'ne rare maog.
Want weur iech 's mrreges wakker
is 't ierste wat iech vraog:
 
 
Hup merjenneke
Teks & Meziek: J. Kraft en B. Salden
Jaor: ?

Hup merjenneke pupverjenneke
leve de Vastelaovend.
Hup merjenneke pupverjenneke
leve de Karneval.
En dee 't daan gedoon heet
steek 'm in d'n olie.
Hup merjenneke pupverjenneke
leve de Karneval !

CD: Diverse artiesten "Vastelaovend in Limburg 2" Telstar TCD 100.750-2
CD1990: Diverse artiesten "Maske" Marlstone Recordings bv-099020
CD2000: Diverse artiesten "Vastelaves Virus" Telstar TCD 10227-2
 
 
Hutspot
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: 1957

Refrein:
Es veer zinge Laot mer goon, want te stl is niks gedoon
Jao, daan is t Vastelaovend in Mestreech !
Es de drekluij zien gestaak en d'n hiering weer good smaak,
Jao, daan is t Vastelaovend in Mestreech !
Nao de pieringe te goon, weurt 'n eder aofgeraojd.
Meinig wijfke zeet daan weer, boe hbs diech dch zoe begaojd ?
Es veer zinge goon vaan Meer, km ns oet dee zedeleer
Jao, daan is t Vastelaovend in Mestreech !


Koeplt:
Eine daag vaan eder jaor, steit t Momuskanon weer klaor.
Want daan weurt gesjote op t Vriethof vaan Mestreech.
Tempeleers zien weer prizzent, ederein is daan kntent.
Want daan is t Karnaval, dee hbbe veer zoe leef.
 
 
Iech hb geine leeste
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: 1979

Refrein:
Iech hb geine leeste, mh wel 'n rammel en 'n toet !
Iech wl goon feeste, wee geit venaovend mt miech oet ?
Iech wl goon danse, mt eine leuke vent.
De gansen aovend, daan veul iech miech kntent !


Koeplt:
Merieke is e meitske vaan koelik achttien jaor.
En mt de Vastelaovend heet zie 'r pekske klaor !
Ze geit zoe gere danse, meh toch heet zie verdreet.
Dat kump tot us Merieke nog geine leeste heet !
Ze wt ziech geine raod en zingk noe op de straot:


CD: Diverse artiesten "Vastelaovend in Limburg 3" Telstar TCD 100.859-2
 
 
Iech hb gewach
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: ?

Refrein:
Iech hb gewach, op diech dat mste wete,
In rege-weer dao aon de berekouw.
Iech vraog miech aof, hbs diech miech noe vergete.
De lees miech stoon, boe iech diech puune wouw.
Iech wouw miech verdrinke, meh iech ks neet zinke.
't Water vaan de Jeker waor toen vls te lieg.
Diech hads miech dao, dien leefde kinne sjinke.
Noe hb iech de griep, de sjld daovaan bis diech.


Koeplt:
Iech hb diech pas liere kinne, wie ste leeps in de Groete Staat.
De gings 'n knepkeszaak binne, iech tikte miech toen 'n plaat.
Toch hb iech diech nog gesproke en de zouws mt miech wandele goon.
Mien hart is noe gebroke, de hbs miech laote stoon.


CD2000: SMV "Es iech de samba huur Mestreechter Vastelaovends-cd 2001" Music House Records SMV018
 
 
Iech hb 't weer
Teks & Meziek: D. de Pauw en L. Maas
Jaor: ?

Refrein:
Iech hb ... iech hb ... iech hb 't weer,
in m'n errem en in m'n bein.
Iech hb ... iech hb ... iech hb 't weer,
en 't deit gaaroets gein pijn.
Iech hb ... iech hb ... iech hb 't weer,
't kump eder jaor opnuijj !
Iech hb ... iech hb ... iech hb 't weer,
km dans toch m'n leef luijj.


Koeplt:
Lewie, zag iech, wat is mt diech ?
De deis toch zoe kemiek.
Zk hbste sms al las vaan giech ?
Meh heer zng: De bis getik !
 
 
Iech maag neet vrijje
Teks & Meziek: J. Kraft en L. de Vos
Jaor: 1974

Refrein:
Netteke bijj us in de straot,
heet sjagrijn wt ziech geine raod.
Ut errem keend, dat mag neet vrijje,
en moot de junkskes steeds vermijje.
Vraogste hr um 'ns oet te goon,
hbste pech, want ze liet diech stoon.
Ze zal noets zgke tot ze vaan diech hlt,
meh wt ze wat ze diech vertlt ?


Koeplt:
Iech maag neet vrijje veur miene Peer.
"Laot diech neet puune", dat zeet mien Meer.
Iech jenk miech doed, want iech snap niks daovaan.
Wie km iech daan aon eine gooje maan ?

Iech maag neet rouke of danse goon.
En mt gein jungskes op heukskes stoon.
Iech weit 't neet, en geine dee miech zeet.
Wie miene Peer m'n Meer gekrege heet.


CD1999/2000: Diverse artiesten "Noe is 'tied" Music House Daan Smit BV - SMV017
 
 
Iech wouw
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: 1960

Refrein:
Iech wouw tot iech nao hoes touw wouw,
mh iech hb geine zin.
Iech wouw tot iech nao hoes touw wouw,
km sjt nog mer ins in.


Koeplt:
Want iech zaot zjus te dinke:
laot dien gedachte goon.
Hijj kinste nog eint drinke,
en toes is dat gedoon !

Iech wouw tot iech nao hoes touw wouw,
mh iech hb geine zin.
Iech wouw tot iech nao hoes touw wouw,
want iech krijg ruizing mt m'n vrouw.
 
 
Meer
Teks & Meziek: J. kraft
Jaor: 1955

Refrein:
Meer ! kmp oet dee zeedeleer.
Haolt de reiperok mer oet de kas.
Gaot drijj daog op stap mt Peer.
Geef hm ziene slippejas en bolhoed !
Meer ! kmp oet de zeedeleer.
Maak mt us de kachel noe neet aon !
Huur ! ... dao kump 'n Hermenie.
Op de huukskes goon v'r d'rachter aon !


Koeplt:

't Vruike bijj us neve die hlt neet vaan plezeer.
Zie zit altied te leze in hre zedeleer.
Meh mt de Vastelaovend kump zie weer op verhaol.
Daan huurt ze weer hr naobers, die zinge allemaol:


LP: Diverse artiesten Veer zinge de samba HILL 09872
CD1989: Diverse artiesten "Veer zinge de samba" Marlstone Recordings bv-098921 CD
CD1990: Diverse artiesten "Maske" Marlstone Recordings bv-099020
CD1990: Diverse artiesten "Vastelaovend in Mestreech 2" Marlstone Recordings bv-099024 CD
 
 
Menier dn Deender
Teks & Meziek: A. Haaken en J. van Loo
Jaor: 1959

Refrein:
Menier d'n deender, mie Lewieke bin iech kwiet.
Menier d'n deender, iech zeuk 'm al d'n hielen tied.
Iech loup de kaffees in en oet, blozentere op mien toet.
Menier d'n deender, lt noe toch
'ns effe op,
heer heet e kssteek op ziene kop.
Es geer hm zeet daan kint geer 'm direk,
want mie Lewieke dee deit zo gek.


Koeplt:

Mt Vastelaovend trk Lewie mt An d'rop oet,
verkleid mt e wit lake aon, 'n rammel en 'n toet.
Meh aon de aw Maosbrk had Lewie 't um gesmeerd.
't Waor dao erg drk, daovaan had heer geproffeteerd.
Meh An zaog 'ne deender stoon en vroog hm toen hiel leef.
 
 
Mie trmmelke
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: ?

Refrein:
Iech hb get aon mie trmmelke, mie trmmelke, mie trmmelke.
Mie aajd verslete trmmelke, hbs diech verrinneweerd !
Iech hb get aon mie trmmelke, mie trmmelke, mie trmmelke.
Mie aajd verslete trmmelke, dat is noe niks mie weerd.

Iech had dat dink al jaore en waor zoe d'r aon gehech.
Iech wouw 't good bewaore, meh goej 't noe meh weg.


Koeplt:

M'n leefste leep al jaore in d'n optoch vaan Mestreech.
Zie houwde op hr trmmelke en gaof um eine veeg.
In plaats vaan trommelstekke, had zie twie spiere poor.
Wie iech ins d'r op moch houwe, toen veegde iech d'r door.
Zie reep: Wat is gebrd, de hbs mie vel gesjrd !
 
 
Och Meerke leef
Teks & Meziek: ?
Jaor: ?

Och Meerke leef, sjeij oet mt sloon,
iech zal noets mie nao Meersse goon.
Och meerke leef, sjeij oet mt sloon,
iech zal noets mie nao Meersse goon.
En in Meersse hbbe veer zoe'n lol gehad
en wie iech toes kaom,
hb iech op m'n moul gehad.
En in Meersse hbbe veer zoe'n lol gehad
en wie iech toes kaom,
hb iech op m'n moul gehad.
 
 
Sjarel
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: 1956

Refrein:
Sjarel ging mt Vastelaovend, 'ne kier allein op stap.
Zellef maakde heer zie pekske, dat had heer 'm fien gelap.
Zingend ging heer door de straote,
drnk get drpkes en get beer.
Wie 'r eind'lik veur z'n deur stng,
sloog de klok al hallef veer.
Ze vruike die zag toen: dat maagste neet mie doen ... !


Koeplt:

Ouch Sjarel, km noe nao bove touw,
en lk diech in de bd.

Val neet vaan d'n trap aof aanders brikste d'ne nek.

Krijgste neet geng vaan zoe te springe, awwe gek ?
Ouch leve Sjarel, km noe nao baove touw,
en lk diech in de bd.
Mrr'ge gaon iech mt op stap daan weurste neet zoe zaat.
Daan krijgste koffie en limmenaad.


CD1990: Diverse artiesten "Maske" Marlstone Recordings bv-099020
CD2000: SMV "Es iech de samba huur Mestreechter Vastelaovends-cd 2001" Music House Records SMV018
 
 
Verekespuu
Teks & Meziek: J. Kraft
Jaor: ?

Refrein:
Geef miech mer verekespuu, dao laot iech miech veur haange.
Verekespuu, die waggele in de sjuu.
Verekespuu, dao kinste miech mt vaange.
Zt e puutsje veur miech neer en e lekker gleeske beer,
daan hb iech pas plezeer.


Koeplt:
E lekker stkske proemevlaoj dat vind iech gaar neet mis.
Meh toch vin iech tot verekespuu vl beter veur miech is.
En es mien vrouw vreug: Leeve jong, wat its diech, kies of spek ?
Bedink iech miech gein ougenblik, want iech zgk daan direk:


CD1990: Diverse artiesten "Maske" Marlstone Recordings bv099020
 
 
 
Opening vaan 't vijfde sezoen
11-11-2019 um 11.11 oor
in 't MECC in Mestreech
presenteert De Sjeng Kraft Kompenei:
"Opening vaan 't vijfde sezoen"
DE11DEVAANDE11DE2019
Veur de opening vaanaof 2020 kiek op:
www.de11devande11de.nl
 
 
 
Vastelaovendvierders 2008 vaan Mestreech
Prins Gaston I en Adjudant Gilbert

Zoondag 16-11-2008 hbbe Prins Gaston I
en ziene Adjudant Gilbert e benkelik momint
mtgemaak. Oonder de jaorvergadering vaan
de Tempeleers in de Spiegelzaol vaan de
Bonbonnire zien zie oetgerope tot:

Vastelaovendvierders 2008 vaan Mestreech !

Un zier groete ier en 'n manjefieke erkinning
vaan hun kreasie. Mt hunne 'Wagel du Prince'
hbbe ze hunne joyeuse antree gemaak....
E momint um noets mie te vergete want
de sjevraoje lepe euver hunne pkkel.
Unne groete Chapeau et Salut pour:
Prins Gaston I vaan Klein-Terneije
en ziene Adjudant Gilbert !

La Socit du Carnaval "Une avec sajs"
 
   
 
Carnavalsdata 2015 - 2025
 
Carnaval 2015:   15,  16,  17   fibberwarie
Carnaval 2016:   07, 08, 09   fibberwarie
Carnaval 2017:   26, 27, 28   fibberwarie
Carnaval 2018:   11,  12,  13   fibberwarie
Carnaval 2019:   03, 04, 05              miert
Carnaval 2020:  23, 24, 25   fibberwarie
Carnaval 2021:  14,  15,  16   fibberwarie
Carnaval 2022:  27, 28, 01   fibber/miert
Carnaval 2023:  19, 20, 21    fibberwarie
Carnaval 2024:  11,  12,  13   fibberwarie
Carnaval 2025:  02, 03, 04              miert
 
                   
 
             
www.smv.nl
www.smv.nl/media/muziekbestanden/leedsje-info
Vastelaovendsleedsjes blaadmeziek: www.kzbbnodd.home.xs4all.nl
 
 
'SJEVRAOJE'
Boekje over 'Vastelaovend in Mestreech' door Cocx Kunen
Meer info: www.maastrichtmoetjehoren.com
 
  
 
'Rech oet de Ziel'
'Rech oet de Ziel' toont op authentieke wijze prachtige
portretten van de Maastrichtse Vastenavond en de teksten
van alle winnende Vastelaovendsleedsjes van 1946 t/m 2010.
Meer info: www.redfrock.nl/rechoetdeziel
 
 
   CD Nostalzjie  
Hommaasj aon- en leedsjes vaan Math Nil
1. Math's bekroende Ach

Karnaval in Mestreech (1946)
Karnaval in Mestreech, maak plezeer en doeg dn hertsje leve.
Zt d'n zrreg opzijj en gaank oet mt die daog.
Dans en spring in 'n rijj en vergeet al d'n plaog.
Karnaval in Mestreech, jao dat mooste eder jaor beleve.
Ofste aajd of jnk bis, zing mer allemaol.
Hup Marjenneke, Pup Marjenneke leve de Karnaval.

 
Karnaval ! Dat is de sjoenste tied (1948)
Karnaval dat is de sjoenste tied,
Karnaval dee wlle veer neet kwiet.
Veer goon zingentere door Mestreech,
Geine deender dee us nog get deeg.
Hand aon hand zoe pak ziech ederein,
Poet aon poet zoe goon v'r achterein.
En dat geit zoe tot de mrrege door,
Mt Vastelaovend kinne veer gein oor !

Bars de Bom (1951)
En noe bars, bars, bars, bars de bom
veer houwe op de trom.
En es veer zinge wie 't moot
nao drijj daog daan 'n heise stroot.
En noe bars, bars, bars, bars de bom
veer houwe op de trom.
En es veer zinge wie 't moot
nao drijj daog daan 'n heise stroot.


De Kattebak (1953)

Meh noe hb iech 'ne kattebak
mt ins per week nuij zand.
En daomt zien m'n kat en iech
oet de staank en oet de brand.
Meh noe hb iech 'ne kattebak
mt ins per week nuij zand.
En daomt zien m'n kat en iech
oet de staank en oet de brand.

Drijj daog dr op oet (1960)
G'r nump 't later toch neet mt,
en ederein dee dat wel wt.
En eder jaor, bis mer gers,
daan lik de breef vaan de belasting in de bs.
De wereld is neet laank meh rnd,
dee good kin lache is geznd.
En noe alleh: Drijj daog d'rop oet,
al mt 'n trmmel of 'n ratel of 'n toet.
En noe alleh: Drijj daog d'rop oet,
al mt 'n trmmel of 'n ratel of 'n toet.

De Nozem (1961)
Noe rojem, zoe 'ne nozem, dee heet ze sms neet good op n rijj.
Bombarie, allegasie, gei wllemke heet heer op z'n prijj.
Meh mt de Vastelaovend, daan kump heer oet de ploej.
Daan sjaart 'r ziech 'n blnte, n zwarte of n roej !
Noe rojem, zoe 'ne nozem, dee heet ze sms neet good op n rijj.
Bombarie, allegasie, gei wllemke heet heer op z'n prijj.

De Sjoekboks vaan bijj Lena (1962)
Leef Lena duij nog 'ns 'n dbbelsje, in de sjoekboks lekker dier.
Leef Lena zt nog 'ns dat pleetsje op, veur d'n allerlste kier.
Daan hure veer dee kerel kwele
"Ach was ik maar bij Meer gebleve"
Leef Lena zt dat nog 'ns op, veur d'n allerlste kier.

De Maos-Boelvaar (1964)
Mieljaar op de Maosboelvaar,
goon veer parere en promenere.
Dao goon de mansluij in sjoen pekskes,
en loupe vrouwluij op hoeg hekskes.
Mieljaar op dee Maosboelvaar,
goon veer flanere vaan hot nao haar.
Mieljaar op dee Maosboelvaar,
goon veer flanere vaan hot nao haar.

Karnaval in Mestreech, jao dat mooste eder jaor beleve.
Ofste aajd of jnk bis, zing mer allemaol.
Hup Marjenneke, Pup Marjenneke leve de Karnaval.
Karnaval !

2. Walse mt Math
3. Heppie in Hip
4. M.V.V. Klubleed (1947)
5. M.V.V. Sepportersklubleed (1948)
Tekste leedsjes 2 t/m 5 kiek bijj: Maastricht Liedjes
Mt daank aon: Egid Nil, Tiny Feij en Manuel Speth
Miejer informasie: www.mathieu-niel.nl
2010 2022 Wigo
 
'Carnavals schilderijen'
Tijdens de Carnavalsdagen te zien in de etalage van de Sleutelcentrale Maastricht Grote Gracht 39
 
Deze drie schilderijen waren vorig jaar tijdens de Carnavalsdagen te zien in de etalage van de Sleutelcentrale
Voor meer Maastrichtse schilderijen en informatie zie: www.jokealbers.exto.nl
 
 
Extreem weer tijdens Carnaval vanaf 1953
 
1953: Optochten afgelast wegens watersnoodramp in Zeeland.
1956: Een vriesperiode van ruim een maand. De koudste Carnaval ooit. Vlak
erna de laagste temperatuur van de eeuw in het zuiden, op 16 februari - 27 C.
1960: Het zogeheten 'fhneffect' veroorzaakt een zuidwesterwind vanuit de
Ardennen met een hogedrukgebied, toptemperatuur van + 19,2 C.
1969: Een spierwitte Carnaval, enorme pakken sneeuw nopen de Carnavalisten in
verschillende plaatsen om de optochten af te gelasten. Waar ze wel doorgaan, staan
de toeschouwers op metershoge hopen sneeuw naast de weg te kijken.
1970: Carnaval in Limburg ontsnapt aan de grootste hoosbui van de eeuw. Die valt net
na het feest, 18,8 uur neerslag achtereen. Bij Maastricht wordt 20 millimeter gepeild.
1987: Vlak voor Carnaval valt het dikste pak sneeuw van de eeuw. In Maastricht wordt
33 cm. sneeuwval gemeten.
1990: Het jaar van de 'grote storm'. Slechts enkele optochten gaan door, maar wel met
schuddende wagens. Op Aswoensdag de hevigste windstoten van de eeuw, sommige wel
32 meter per seconde. Rond windkracht acht. Tegelijkertijd is in 1990 ook de warmste
Carnaval met een toptemperatuur van + 20,4 C in Oost-Maarland (Eijsden Z- Limburg).
Bronnen: KNMI (P. Camps en Th. Fransen) februari 2001.
 
Carnaval ouder dan de kerk

De ontstaansgeschiedenis van Carnaval is in nevelen gehuld.
De eerste concrete aanwijzingen van Carnaval dateren van
omstreeks 2600 voor Christus. Op kleitabletten die gevonden
zijn in Mesopotami (het huidige Irak) doet een priesterkoning
verslag van een soort nieuwjaarsfeest waarbij een pronkschip
door de straten naar een tempel werd vervoerd. In de vijf
dagen  dat het feest duurde, was de slaaf gelijk aan zijn baas.

De Germanen vierden de komst van de nieuwe lente met
vruchtbaarheidsfeesten. Vanaf de vroege Middeleeuwen
waren lentefeesten populair. Vijf dagen drinken tot je er
bij neerviel. De katholieke kerk is nooit een voorstander
geweest van dit goddeloze  en losbandig gedrag.
Pogingen om deze uitspattingen in te dammen haalden niets
uit en uiteindelijk koos de kerk eieren voor haar geld.
In 1091 werd tijdens de Synode van Benevento officieel
de vastentijd van veertig dagen vastgesteld.

Sommige historici verklaren hiermee de naam. Carne vale,
voor het eerst opgetekende in Itali, staat voor 'afscheid
van het vlees'. Anderen denken overigens dat de naam is
ontleend aan het Griekse 'carrus navalis', wat scheepskar
betekent. De Grieken vierden eind februari een driedaags
feest waarbij Dionysos, de God van de wijn, op een
scheepswagen werd rondgedragen. Dit waren ronduit
zatte optochten. Hoe dan ook, buitensporig drankgebruik,
het omdraaien van machtsverhoudingen en het kronen
van een narrenkoning (tegenwoordig Prins Carnaval),
horen  al eeuwenlang bij het volksfestijn.
Bron: Math Wijnands, Viva Vastelaovend, Carnaval in Limburg. Uitgeverij TIC.
 
Historie Vastelaovend Mestreech - Geschiedenis Carnaval Maastricht
 
   Draank in plestik mt Vastelaovend   

Bste Onno,

Zjus good pas llef weke, in us sjoen Mestreech de baas.
En daan al medein keke: Vastelaovend znder glaas !

Gein ervaring in us tradisie, of geveul veur Mestreechter Geis.
Maak daorum gein allegasie, en snijj neet geliek in dn eige vleis.

Want in kaffee, zaol of op straot, wlle veer Vastelaovend viere.
Mt meziek en leedsjes op maot, dat zalle vr hm nog wel liere.

Mt n drpke of n glaas beer, n gleeske wien of klaor water.
Klinke veer same altied geer, op us gezndheid veur noe en later.

Laot us dees ammezasie en sjariteit, aon Maos, Kaanjel en Neker.
Dink aon mieljeu en kwaliteit: Geine draank in ne plestik beker !

Propele Vastelaovend same !
17-01-2011 2022 Wigo
 
   Ode aon Jan Janssen   


Bste Jan,

Geer zeet veur de Tempeleers eine vaan de groete Proffete,
eine dee de mieste sjoen Mestreechse wrd heet verslete.

Zoe hb geer es Sirremoniemeister dkser de spits aofgebete,
en uuch vaan dees meujelike taak altied manjefiek gekwete.

Bijj de Machseuverdrach hure vr nuijtsjes en weurt verwete,
tot de Otoriteitetoeker bijj bepaolde luij de uigskes liet versjete.

Eur ks vaan nderwerrepe waor dks sjerrep mer aofgemete,
door uuch es verhlkes, veerskes en leedsjes gebrach en geslete.

In 11 + 3 jaor hb geer uuch ne eige spesjaole stijl aongemete,
dat hbbe veer Brregemeisters mt mage make en ouch gewete.

Philip, Gerd, Jan en Onno hbbe mt t zweit in de han gezete,
Wthawwers, Raodsleije en Minnisters kste in dees rijj aonslete.

Geheim brnne waore gelkkig ouch dao en lete uuch rap wete,
es iemes weer get tsse de mr vaan t Stadhoes had oetgevrete.

Vl bespraok geer mt Anneke mt n Eelske of nder t ete,
sms zag geer wel ns helop: Had iech miech mer besjete !

Geer hb t Vollek vaan Mestrecch vl laote lache en genete,
de sjariteit zit in eur hart, geer daot neet allein get veur mnnete.

Tijjdens eur bekindmaking um te stoppe, hbbe vr us verbete,
n momint vaan sjevraoje en traone, jao smmige hbbe gekrete.

En um dees Ode aon uuch mt ne groete Merci te mage beslete,
Jan, geer waort grandioos: Chapeau, vr zalle uuch neet vergete !

Bedaank en .. Vastelaovend same !

5 miert 2011 2022 Wigo
Meer info zie: www.maastrichtaktueel.nl/ode aon jan janssen
Meer gedichten zie: Gedichten Pagina
 
Historie Vastelaovend Mestreech - Geschiedenis Carnaval Maastricht
 
De webmaster van www.wigosite.nl is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.
 
Met dank aan eenieder voor de bijdragen in de vorm van informatie, foto's en afbeeldingen
 
Bedankt voor uw interesse en voor uw bezoek aan de site
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of afbeeldingen:  Mail naar Wigo
Bent u tevreden, vertel het verder en/of schrijf in het:  Gastenboek / Lees Gastenboek
 
HOMEPAGINA
2005  2024  [Wigosite]
Alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt:   14-01-2024
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Carnavalsliedjes
www.wigosite.nl