Maastricht Borgharen HOMEPAGINA
 
Welkom op de webpagina Wigosite Borgharen.
Op deze pagina vindt u o.a. een fotoreportage van Borgharen en de omgeving, informatie over
Kasteel Borgharen en links naar andere sites met nog meer informatie.
Mocht u op de pagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in het kader van de Copyright
hier niet thuis horen, laat ons dat dan weten.
Wij zullen dan de plaatjes en/of bestanden onmiddellijk van deze webpagina verwijderen !
Opmerkingen, suggesties en aanvullingen middels een berichtje in het Gastenboek en/of een
mailtje zijn altijd welkom.
Veel kijk- en leesgenot !
 
 
                                                                                                                                                   
 
Een fotoreportage van Math Ubachs, oud inwoner van Borgharen.
 
Startpunt is de Spekstraat, dan via "het Kruiske" naar Hoeve Wiegershof, langs
het Juliana Kanaal met sluis via de stuw en de molen naar het Kasteel en de Kerk.
 
 
 
 
Spekstraat (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Bosveldweg met dijk (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Zicht op weilanden en velden vanaf de dijk (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
"Het Kruiske" aan de Itterseweg (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Zicht op Borgharen vanaf de Itterseweg (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Zicht op Borgharen vanaf de Itterseweg (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Hoeve Wiegershof (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Hoeve Wiegershof (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Hoeve Wiegershof (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Hoeve Wiegershof (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Koebos tussen Borgharen en Itteren (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Koebos tussen Borgharen en Itteren (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Doorkijk naar Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Aan de Bos tussen Borgharen en Itteren (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
 Aan de Bos tussen Borgharen en Itteren (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Zicht op Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluis Limmel - Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Zicht op Borgharen vanaf het Kanaal (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluis Limmel - Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Kanjel ter hoogte van de sluis (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Kanjel ter hoogte van de sluis (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluis Limmel - Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluis Limmel - Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluis Limmel - Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluis Limmel - Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluis Limmel - Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluisdijk en Schutkolkweg (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Limmelerveld (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Juliana kanaal richting Maastricht (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Juliana kanaal richting Maastricht (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Juliana kanaal en Sluis Limmel (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
De Maas richting Maastricht (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw en Maas richting Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Zicht op Maastricht vanaf Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Huis bij de Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Sluisdijk richting Bovenstraat Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
De Maas bij Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Stuw Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
't Geutsje (voorheen pension) (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
't Geutsje (voorheen pension) (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Kruiske Bovenstraat (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Garage en oude boerderij Limpens Bovenstraat (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Café "de Maasvallei" aan de Maas (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
 Waterkering langs de Maas (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
De Molen (Meule) (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Vroegere boerderij Huinen (d'n Huin) (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Bovenstraat (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Doorkijk op de Kerk (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Kruisje aan de Ling (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Kasteelstraat (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Achteringang Kasteel Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Kasteel Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Gracht en park Kasteel Borgharen (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Kasteel Borgharen voorkant (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Poortgebouw Kasteel Borgharen binnenkant (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Woonhuis Math Ubachs van 1955 t/m 1960 (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Boerderij Frijns (vroeger Castermans) (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Vroegere boerderij Leo van Sintfiet (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Kerk Sint Cornelius (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Spekstraat - Kasteelstraat (foto: Math Ubachs juni 2004)
 
Jeu de Boule baan (foto: Math Ubachs juni 2004)
 

Met dank aan Math Ubachs voor het beschikbaar stellen van de foto's.

 
Kasteel Borgharen
Kasteel Borgharen poortgebouw (foto © 2002 Peter van der Wielen )
 
Kasteel Borgharen voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen )
 
Kasteel Borgharen achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen )
 
Kasteel Borgharen
 
Adres: Kasteelstraat 4 te Maastricht (Borgharen).
 
Ontstaan: De oorsprong van het kasteel vinden we al in de negende eeuw.
 
Geschiedenis: Destijds lag hier een fort, een vierkante toren, waarvan een
gedeelte verwerkt is in het interieur van het huidige huis.
In de 12e eeuw werd het huis belangrijk uitgebreid met o.a. een ringmuur.
In 1318 werd de toren verwoest, maar naderhand weer opgebouwd.
De ringmuur werd opgenomen in het nieuwe kasteel, en vormt nu de ronde
achterkant van het huis.
Rond 1483 werden er twee vierkante torens op de hoeken gebouwd.
De twee haakse zijvleugels stammen gedeeltelijk uit zowel de zestiende - en
de zeventiende eeuw.
In 1776 werd het binnenplein afgesloten met een hek, in plaats van de
oorspronkelijk geplande lage vleugel.
 
Bewoners: De familie Van Haren bewoonden het huis vanaf 1208, waarna
het via vererving over ging in handen van de familie van Hamal tot Elderen.
In 1484 werd het geslacht Scheiffart de Merode eigenaar.
In 1647 werd het kasteel verkocht aan Philibert van Isendoorn à Blois, en
rond 1680 was de familie van der Heijden à Blisia eigenaar.
In 1732 kwam het kasteel via huwelijk toe aan de familie de Rosen, zie ook
'Huis de Wiegershof' bij: Maastricht Kastelen .
De Belgische baron de Moffard verkocht het huis aan A. de Cock, en in 1975
werd het weer verkocht aan Dhr. Veenhuizen die het moderniseerde.
 
Huidig gebruik: Het Kasteel wordt momenteel gerestaureerd en
geconserveerd.
 
Toegankelijk: Het Kasteel is niet toegankelijk, maar vanaf de weg en de
oprijlaan is het Kasteel Borgharen te bekijken.
Aanvullende informatie Bewoners Kasteel Borgharen.
Adam van Haren
In 1178 werd voor het eerst melding gemaakt van Borgharen.
In een bul van 27 mei van dat jaar nam Paus Alexander III de goederen van de
proosdij Meerssen onder zijn bescherming. Bij deze goederen bevond zich een
cijnsrecht van vijftien stuiver gelegen te Hara.
In de Chroniek van Maastricht van Flamant lezen wij: Ditzelfde jaar (1231) was
Adam van Haren, heer van het dorp Borgharen, voogd van Maastricht en woonde in
de Spilstraat in een huis genaamd 'Die Alde Hochterpoort' en later bekend onder
de naam de 'Harenpoort'.
Philibert van Isendoorn à Blois
Philibert van Isendoorn à Blois, luitenant-kolonel in het Staatse leger, werd in
1648 benoemd tot Commandant van de vesting Maastricht en kocht toen het Kasteel
in Borgharen.
 
           
Gevelstenen/wapens (foto's en tekeningen) Isendoorn à Blois - Ab Igris 1669 in de
noordelijke grachtmuur, rechts van de brug.
Isendoorn à Blois: Gekroond schild, drie palen met hermelijn beladen.
Ab Igris: Ruitvormig schild gedeeld door gekanteelde balk.
 
Beide wapens zijn ook te vinden op de sarcofagen in de kelder van het Kasteel,
waar hij met zijn echtgenote Aleijde Ab Igris en kind vanwege zijn gereformeerd
geloof is bijgezet, omdat dit in de katholieke dorpskerk niet mogelijk bleek te zijn.
Het Kasteel viel na verkoop aan Van der Heijden à Blisia (1680) via vererving toe
aan De Rosen.
Baron de Rosen
In 1732 huwde Maria Louise, barones Van der Heijden à Blisia, met Michael
Hendrik, baron de Rosen, heer van Repen en Engis.
Hierdoor werd laatst genoemde familie de nieuwe bewoner van het Kasteel van de
heerlijkheid Borgharen. Het wapen van De Rosen - Van der Heijden à Blisia staat
in het hek dat het slotplein afsluit (1776).
 
Het alliantiewapen van de zoon Charles Servais de Rosen - van Buel (hetzelfde als
dat van de Wiegershof) siert het balkonhek (1785). Hij liet in 1790 het Kasteel
ingrijpend verbouwen en een prachtige tuin aanleggen.
Baron de Sélys
De komst van de Fransen in 1794 betekende ook voor Borgharen een grote
verandering. De heerlijke rechten werden afgeschaft, zodat het bestuur en de
rechtspraak in handen van de regering overgingen.
Het particuliere bezit werd echter niet aangetast.
Nadat Karel Servaas zijn zoon Hendrik Hyacint de Rosen in 1850 was overleden
kwam via zijn dochter Borgharen in het bezit van Vicomte de Brigode de Kemlandt
uit Frans Vlaanderen, Kolonel der Nationale Garde en Lid van de Nationale
vergadering te Parijs.
Hij liet op zijn beurt Borgharen na aan zijn dochter.
Zij huwde met Baron Michael Ferdinand de Sélys Longchamps.
Baron de Sélys overleed in 1911. Zijn dochter Jeanne was inmiddels op 24 juni
1903 te Waremme weer gehuwd met een de Rosen.
 
In 1951 werd het slot verkocht aan de hotelhouder A.G. de Cock uit Amsterdam en
rond 1975 werd het eigendom van de heer H. Veenhuizen, die het geschikt maakte
voor bewoning en verhuur.
Bron: Historische figuren - Geschiedenis - Algemeen www.destadmaastricht.com
 
Na een periode van zeven jaar leegstand, werd Kasteel Borgharen voor het symbolische
 bedrag van één Euro in 2014 verworven door Ronny Bessems en zijn echtgenote Amal.
Voor meer info zie: behoudkasteelborgharen
 
Kasteel Borgharen voorkant (foto: Rafaël de Sélys Lonchamps 1883)
 
Kasteel Borgharen voorkant met twee torens (foto: ? 1960-1970)
 
Meer foto's van Kasteel Borgharen zie: Maastricht Kasteel Borgharen
 
De webmaster van www.wigosite.nl is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.
 
Met dank aan eenieder voor de bijdragen in de vorm van informatie, foto's en afbeeldingen
 
Bedankt voor uw interesse en voor uw bezoek aan de site
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of afbeeldingen:  Mail naar Wigo
Bent u tevreden, vertel het verder en/of schrijf in het:  Gastenboek / Lees Gastenboek
 
HOMEPAGINA
2005 © 2022  [Wigosite]
Alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt:   20-02-2022
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Maastricht Borgharen
www.wigosite.nl