Maastricht Kastelen HOMEPAGINA
 
Welkom op de webpagina Wigosite Maastricht Kastelen.
Op deze pagina vindt u o.a. foto's, informatie en beschrijvingen van de Kastelen in Maastricht
en links naar andere pagina's met nog meer informatie over Maastricht.
Mocht u op de pagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in het kader van de Copyright
hier niet thuis horen, laat ons dat dan weten.
Wij zullen dan de plaatjes en/of bestanden onmiddellijk van deze webpagina verwijderen !
Opmerkingen, suggesties en aanvullingen middels een berichtje in het Gastenboek en/of een
mailtje zijn altijd welkom.
Veel lees- en kijkgenot !
 
 
 
Bronnen (Peter van der Wielen)
Als bronnen zijn algemene maar ook erg specifieke boekwerken gebruikt.
Daarnaast is heel veel informatie van het Internet gehaald, o.a. niet in het
minst de database van de Limburgse Kastelenstichting.
Al het moderne fotowerk op deze pagina is van eigen hand en behoort tot
de collectie van de Nederlandse Kastelenstichting (N.K.S.), waar ook de
kopieerrechten liggen. *
De herkomst van oude foto's en prenten is waar mogelijk vermeld.
© 2002 Kastelen in Limburg, Peter van der Wielen
Onder kastelen verstaat Peter van der Wielen: Middeleeuwse bouwwerken
die bewoonbaar en verdedigbaar zijn, opvolgers daarvan en huizen die van
oudsher de naam 'Kasteel' dragen.
Landgoederen en buitenplaatsen blijven, op een enkeling na, buiten
beschouwing. Geprobeerd is de informatie zo volledig mogelijk te laten
zijn, maar dat is nog niet overal mogelijk geweest.
Aanvullende informatie is erg welkom ! ( e-mail naar Peter van der Wielen).
(* Foto's en teksten zijn na schriftelijke toestemming geplaatst. Wigo)
 
 
Maastricht Kastelen overzicht
 

Kasteel Agimont (Neercanne)
 
Kasteel Agimont overzicht (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Agimont poortgebouw (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Agimont terras binnenplaats (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Agimont zijkant met toren (foto © 2002 Peter van der Wielen)
Kasteel Agimont (Neercanne)
 
Adres: Cannerweg 800 te Maastricht
 
Ontstaan: Bij het Belgische Kanne lagen oorspronkelijk twee kastelen, Opcanne
en Neercanne. Het huidige Neercanne of Agimont zoals het oorspronkelijk
heette werd gebouwd op de plaats van een Romeins fort.
De oudst bekende datum van het huidige huis is 1353.
 
Geschiedenis: In 1465 werd het Kasteel door de Luikenaren verwoest, maar
men begon direct nadien met de wederopbouw.
In 1611 werden de dienstgebouwen opgetrokken.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte het huis in verval, en pas na de
verkoop in 1697 begon men met de restauratie waarbij ook de terrassen
aangelegd werden.
In 1947 kwam het huis in handen van de Stichting Het Limburgs Landschap
en maakte men een aanvang met een restauratie die acht jaar zou duren.
In 1989 werd wederom een restauratie uitgevoerd.
 
Bewoners: De naam Agimont komt waarschijnlijk van een adellijke familie van
die naam, die tijdens de middeleeuwen het Kasteel in bezit had.
De eerst bekende eigenaar is Bertram van Liers, die het kasteel in 1353
bewoonde.
In 1454 vinden we Jean Chabot als eigenaar, en in 1477 komt het huis in
handen van Gerard Viller. Via vererving kwam het huis uiteindelijk in handen
van een dochter van Jan Pité III, die bij de dood van haar man, Herman van
Straten, met een grote schuld bleef zitten. Neven van Herman van Straten,
de Van Pallants, kochten het Kasteel van de schuldeiser.
In 1697 kocht Daniël Wolff von Dopff het huis en begon gelijk aan de
restauratie. In 1761 kwam het Kasteel in het bezit van Jan Fredrik Willem,
baron van Cler, wiens vrouw het in 1791 aan haar kleinzoon ridder Ignatius
van Thier schonk.
Oswald Poswick, getrouwd met een kleindochter van Van Thier, werd de
laatste kasteelheer.
In 1947 werd Het Limburgs Landschap eigenaar van het vervallen Kasteel.
 
Huidig gebruik: Er is een restaurant gevestigd in het Kasteel.
 
Toegankelijk: Het huis is als bezoeker van het restaurant te bezichtigen, en
vanuit de omgeving te bekijken.
 

Kasteel Bethlehem
 
Kasteel Bethlehem voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Bethlehem zijkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Bethlehem achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Bethlehem
 
Adres: Bethlehemweg 2 te Maastricht (Limmel)
 
Ontstaan: Het Kasteel wordt voor het eerst genoemd in de tweede helft van
de dertiende eeuw.
 
Geschiedenis: Het Huis te Limmel (Limale, Limmail, Lemal, Limmale) was
waarschijnlijk in den beginne een woontoren die in 1509 werd herbouwd tot
een groter huis. Na 1570 werd het huis verwoest en weer opgebouwd.
In het midden van de zeventiende eeuw werd er aan de noord-westkant een
hoeve aangebouwd. Aan het begin van de negentiende eeuw werd er aan de
vleugel uit 1509 een nieuwe woonvleugel toegevoegd.
De ronde toren is nog uit de middeleeuwen.
In 1969 werd het complex gerestaureerd.
 
Bewoners: Jan III van Brabant beleende in 1318 Eustachius de Limmale met
het Kasteel. Later droeg de familie 't Zievel het Kasteel op aan de Duitse Orde.
Commandeur Van den Biesen bewoonde het huis nu en dan.
Hendrik van Wassenaar - Warmond bewoonde als landscommandeur het
Kasteel van 1690-1707.
In 1797 werd het Kasteel door de Fransen als domeingoed verkocht, waarna
er diverse eigenaars volgden. Louis Beguin of Beghin liet in de negentiende
eeuw de nieuwe woonvleugel bouwen.
 
Huidig gebruik: De Stichting Katholieke Hogere Hotelschool is in het
Kasteel gevestigd.
 
Toegankelijk: Het Kasteel is alleen toegankelijk als bezoeker van de
hotelschool. Vauit het park is Kasteel Bethlehem goed te bekijken.
 
Kasteel Bethlehem
Het Kasteel van Limmel wordt al in de veertiende eeuw beschreven door de kroniek-
schrijver Jan van Heelu. Ten tijde van de Slag van Woeringen (05-06-1288) werd
het Kasteel door de Brabantse Hertog Jan I veroverd op de heren van Valkenburg.
In 1331 komt het Kasteel in bezit van de Ridders van de Duitse Orde, die het in het
begin van de zestiende eeuw ingrijpend hebben gewijzigd.
In deze periode is ook de benaming Bethlehem ingevoerd, wellicht nadat het nabij
gelegen landgoed 'De Driesch' de naam Jerusalem had verworven.
In de zeventiende eeuw is het Kasteel sterk in verval geraakt en na de veroveringen
van de Fransen in 1796 is het als domeingoed geconfisqueerd en verkocht aan Louis
Berghin, die in 1806 ook de nieuwe woning heeft gebouwd.
Vervolgens kwam het Kasteel in handen van de families Bettonville, Stevens en
Regout-Stevens.
 
Wapen Bettonville
 
Het Kasteel Bethlehem omvat vier vleugels die om een vierkante binnenhof zijn
gegroepeerd, waardoor een gesloten carrévorm is ontstaan.
De zuidvleugel wordt gevormd door het woonhuis en stalgebouwen. De woning werd
in 1806 gebouwd op een rechthoekig grondplan en heeft twee verdiepingen en een
zolderverdieping. In de baksteen gevel zijn vier vensterassen gemaakt.
De gebroken zadeldakkap is met leien gedekt.
De oostvleugel bezit in de voorgevel aan de veldzijde nog delen van het zestiende
eeuws Kasteel. Deze gevel heeft op de verdieping twee maal vier rondboogvensters
met omlijstingen in hardsteen en twee maal drie smalle vensters met accoladebogen.
Op de begane grond zijn twee poorten aangebracht en enkele ovale lichtopeningen.
Aan de hofzijde heeft de baksteen gevel vier smalle lichtopeningen en enkele
moderne vensters. De uitgebouwde ronde mergelstenen toren heeft enkele moderne
kruisvensters en op de verdieping een kloostervenster met accoladeboog.
De noordvleugel is overwegend in mergel opgetrokken; de gevel aan de veldzijde
heeft drie rechthoekige vensters en twee kloosterkozijnen. Aan de hofzijde heeft
deze vleugel twee kloostervensters op de begane grond en drie op de verdieping.
In de oosthoek is een eenvoudig trappenhuis uitgebouwd met een rondboogpoortje.
In de westgevel zijn twee delen te onderscheiden: het noordelijk deel is van mergel
en dateert uit de zestiende eeuw en het zuidelijk deel is in de negentiende eeuw in
baksteen opgetrokken. Het mergelstenen bouwblok wordt aan de noordzijde
begrensd door een topgevel, waarin op de begane grond twee kloostervensters zijn
geplaatst. De mergelstenen gevel aan de veldzijde telt vijf vensterassen, terwijl het
baksteengedeelte blind is. Op deze plek is een hoge inrijpoort aangebracht in de as
van de brug die met twee bakstenen bogen over de gracht is gelegd.
Na een ingrijpende restauratie werd in 1971 de Hogere Hotelschool in het Kasteel
gevestigd.
Bron: Kastelen en Buitenplaatsen   LIT: Flament 1918 B; Geïll. Beschr., p. 740-743; De Win, p. 90
 

Kasteel Borgharen
 
Kasteel Borgharen poortgebouw voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Borgharen voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Borgharen achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Borgharen
 
Adres: Kasteelstraat 4 te Maastricht (Borgharen)
 
Ontstaan: De oorsprong van het Kasteel vinden we al in de negende eeuw.
 
Geschiedenis: Destijds lag hier een fort, een vierkante toren, waarvan een
gedeelte verwerkt is in het interieur van het huidige huis.
In de 12e eeuw werd het huis belangrijk uitgebreid met o.a. een ringmuur.
In 1318 werd de toren verwoest, maar naderhand weer opgebouwd.
De ringmuur werd opgenomen in het nieuwe kasteel, en vormt nu de ronde
achterkant van het huis.
Rond 1483 werden er twee vierkante torens op de hoeken gebouwd.
De twee haakse zijvleugels stammen gedeeltelijk uit zowel de zestiende - en
de zeventiende eeuw.
In 1776 werd het binnenplein afgesloten met een hek, in plaats van de
oorspronkelijk geplande lage vleugel.
 
Bewoners: De familie Van Haren bewoonden het huis vanaf 1208, waarna
het via vererving over ging in handen van de familie van Hamal tot Elderen.
In 1484 werd het geslacht Scheiffart de Merode eigenaar.
In 1647 werd het Kasteel verkocht aan Philibert van Isendoorn à Blois, en
rond 1680 was de familie van der Heijden à Blisia eigenaar.
In 1732 kwam het Kasteel via huwelijk toe aan de familie de Rosen, zie ook
'Huis de Wiegershof' bij: Maastricht Kastelen
De Belgische baron de Moffard verkocht het huis aan A. de Cock, en in 1975
werd het weer verkocht aan Dhr. Veenhuizen die het moderniseerde.
 
Huidig gebruik: Het Kasteel wordt momenteel gerestaureerd en
geconserveerd.
 
Toegankelijk: Het Kasteel is niet toegankelijk, maar vanaf de weg en de
oprijlaan is het Kasteel Borgharen te bekijken.
Aanvullende informatie Bewoners Kasteel Borgharen.
Adam van Haren
In 1178 werd voor het eerst melding gemaakt van Borgharen.
In een bul van 27 mei van dat jaar nam Paus Alexander III de goederen van de
proosdij Meerssen onder zijn bescherming. Bij deze goederen bevond zich een
cijnsrecht van vijftien stuiver gelegen te Hara.
In de Chroniek van Maastricht van Flamant lezen wij: Ditzelfde jaar (1231) was
Adam van Haren, heer van het dorp Borgharen, voogd van Maastricht en woonde in
de Spilstraat in een huis genaamd 'Die Alde Hochterpoort' en later bekend onder
de naam de 'Harenpoort'.
Philibert van Isendoorn à Blois
Philibert van Isendoorn à Blois, luitenant-kolonel in het Staatse leger, werd in
1648 benoemd tot Commandant van de vesting Maastricht en kocht toen het Kasteel
in Borgharen.
 
           
Gevelstenen/wapens (foto's en tekeningen) Isendoorn à Blois - Ab Igris 1669 in
de noordelijke grachtmuur, rechts van de brug.
Isendoorn à Blois: Gekroond schild, drie palen met hermelijn beladen.
Ab Igris: Ruitvormig schild gedeeld door gekanteelde balk.
 
Beide wapens zijn ook te vinden op de sarcofagen in de kelder van het Kasteel,
waar hij met zijn echtgenote Aleijde Ab Igris en kind, vanwege zijn gereformeerd
geloof, is bijgezet omdat dit in de katholieke dorpskerk niet mogelijk bleek te zijn.
Het Kasteel viel na verkoop aan Van der Heijden à Blisia (1680) via vererving toe
aan De Rosen.
Baron de Rosen
In 1732 huwde Maria Louise, barones Van der Heijden à Blisia, met Michael
Hendrik, baron de Rosen, heer van Repen en Engis.
Hierdoor werd laatst genoemde familie de nieuwe bewoner van het Kasteel van de
heerlijkheid Borgharen. Het wapen van De Rosen - Van der Heijden à Blisia staat
in het hek dat het slotplein afsluit (1776).
 
Het alliantiewapen van de zoon Charles Servais de Rosen - van Buel (hetzelfde als
dat van de Wiegershof) siert het balkonhek (1785). Hij liet in 1790 het Kasteel
ingrijpend verbouwen en een prachtige tuin aanleggen.
Baron de Sélys
De komst van de Fransen in 1794 betekende ook voor Borgharen een grote
verandering. De heerlijke rechten werden afgeschaft, zodat het bestuur en de
rechtspraak in handen van de regering overgingen.
Het particuliere bezit werd echter niet aangetast.
Nadat Karel Servaas zijn zoon Hendrik Hyacint de Rosen in 1850 was overleden
kwam via zijn dochter Borgharen in het bezit van Vicomte de Brigode de Kemlandt
uit Frans Vlaanderen, Kolonel der Nationale Garde en Lid van de Nationale
vergadering te Parijs.
Hij liet op zijn beurt Borgharen na aan zijn dochter.
Zij huwde met Baron Michael Ferdinand de Sélys Longchamps.
Baron de Sélys overleed in 1911. Zijn dochter Jeanne was inmiddels op 24 juni
1903 te Waremme weer gehuwd met een de Rosen.
 
In 1951 werd het slot verkocht aan de hotelhouder A.G. de Cock uit Amsterdam en
rond 1975 werd het eigendom van de heer H. Veenhuizen, die het geschikt maakte
voor bewoning en verhuur.
Bron: Historische figuren - Geschiedenis - Algemeen www.destadmaastricht.com
 
Na een periode van zeven jaar leegstand, werd Kasteel Borgharen voor het symbolische
 bedrag van één Euro in 2014 verworven door Ronny Bessems en zijn echtgenote Amal.
Voor meer info zie: behoudkasteelborgharen
 
 
Onderstaande foto's zijn beschikbaar gesteld door:
Math Ubachs, oud inwoner van Borgharen.
 
Kasteel Borgharen voorkant (foto: Rafaël de Sélys Longchamps 1883)
 
Kasteel Borgharen voorkant met de twee torens (foto: ? 1960-1970)
 
Met dank aan Math Ubachs voor het beschikbaar stellen van de foto's.
Meer foto's en info Kasteel Borgharen op de pagina: Kasteel Borgharen
 

De Burght Heer
 
De Burght Heer voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
De Burght Heer zij- achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
De Burght Heer
 
Adres: Burghtstraat 5 te Maastricht (Heer)
 
Ontstaan: De Burght stamt oorspronkelijk uit de elfde eeuw.
 
Geschiedenis: De eerste burcht zou in 1408 verwoest zijn, doch deze moet
spoedig daarna weer zijn opgebouwd, daar in 1439 de hertog van Brabant, en in
1454 de bisschop van Luik toestemming verleenden aan het kapittel van Sint
Servaes, gevangenen over hun grondgebied naar de burcht in Heer te vervoeren.
Het kapittel gebruikte het huis toen als gevangenis. In 1489 werd in de
Raad van Maastricht het voorstel gedaan om het 'Huis te Heer' te slechten,
zodat eventuele vijanden geen mogelijkheid zouden hebben de burcht te
bezetten om zo een uitvalsbasis te vormen.
Of deze slechting ooit plaatsgevonden heeft is niet bekend.
Het is ook niet zeker of men met het 'Huis te Heer' de Burght bedoelde.
Hoe het Kasteel er vroeger uit heeft gezien is niet bekend, maar men gaat
er vanuit de het altijd een alleenstaande woontoren is geweest.
In 1681 en 1684 zijn er herstellingen uitgevoerd, en opnieuw in 1712.
In 1756 was het gebouw behoorlijk vervallen, en men besloot tot reparatie.
In 1779 en in 1783 volgden er weer reparaties van o.a. deuren en vloeren.
Naar men aanneemt werd het huis in 1794 gesloopt, op de kelderverdieping
na. In 1857 werden de binnenmuren weggekapt om meer ruimte te verkrijgen.
Later werden er ook vier hoektorentjes aangebracht, die inmiddels ook weer
zijn verdwenen. Tezelfdertijd werd het dak vervangen door een mansarde-
kap met kapellen en een topgeveltje boven de ingang.
 
Bewoners: Het huis werd waarschijnlijk gesticht door de adellijke familie
De Here of Van Heer. De eerste vermelding van daadwerkelijke bewoning stamt
uit 1509, toen kanunnik Johan Rethens een huurcontract aanging voor negen jaar,
met de bepaling dat het open huis zou blijven voor de deken van het kapittel.
Kanunnik Engelbertus van Heemstede werd huurder in 15(?), als opvolger van
kanunnik Nicolaas van Dijk. Vervolgens kwamen de kanunniken Ludovicus
de Schantrans en Theobaldus van Nijnatten.
Toen tijdens de Tachtigjarige Oorlog het gebouw door brand beschadigd werd,
kreeg de laatste kwijtschelding van huur tot de schade hersteld was.
In 1582 kreeg de proost Engelbertus Boonen de beschikking over het huis en
in 1652 deken Wynand a Gelria.
Een groot aantal kanunniken volgden als bewoner, tot het huis door de Fransen
in beslag werd genomen.
Jean François Bachelier werd toen eigenaar, maar verkocht het huis later door
aan Frans de Backer uit Mechelen, die er tot 1857 woonde.
Toen werd A.H. Becker eigenaar, die verschillende wijzingen doorvoerde.
Zijn zoon Gerard bewoonde de Burght na hem, maar toen ging het gebouw weer
in verschillende handen over, totdat J. Raemaekers uit Maastricht het kocht en
er het Internaat voor Sociale Jeugdzorg in vestigde.
In 1963 werd het huis eigendom van A.J. Leufkens uit Maastricht.
Sinds 1979 is de familie Hautvast eigenaar van de Burght.
 
Huidig gebruik: In de kelders is een bistro gevestigd, in het gebouw zelf zijn
kantoren.
 
Toegankelijk: Als gast van het restaurant; de Burght is vanaf de weg te zien.
 

Kasteel Geusselt
 
Kasteel Geusselt voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Geusselt achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Geusselt
 
Adres: Marathonweg 1-1a te Maastricht (Geusselt)
 
Ontstaan: Het huis werd gesticht in de veertiende eeuw.
 
Geschiedenis: In 1657 werd het huis herbouwd en in de achttiende eeuw
werden de twee zijvleugels gebouwd.
 
Bewoners: In 1381 verhief Jan van Herte het land van Geusselt tot leen en in
1386 verhief Herman van Beusdaal het kasteel tot leen. Andreas Pallant van
Blitterswijck wordt in de zestiende eeuw genoemd als eigenaar.
Charles van Pallant verkocht een gedeelte van het Kasteel aan de Dominicanen
van Maastricht, die het weer doorverkochten aan Guillaume Schellart,
kannunnik van St. Servaes. Via huwelijk kwam het hele Kasteel in 1678 weer
in bezit van de oorspronkelijke bezitters.
Daarna volgden nog o.a. J. de Valzolie en de familie Van Brienen als eigenaar.
In 1954 werd het Kasteel gekocht door de gemeente Maastricht die het liet
restaureren.
 
Huidig gebruik: In het ene gedeelte is een makelaardij gevestigd, het andere
deel is de huisvesting van de Monumentenzorg Limburg.
 
Toegankelijk: Als gast van een van bovengenoemde instanties.
Vanuit het vrij toegankelijke park is Kasteel Geusselt goed te bekijken.
 
 
Ingezonden bericht van Dennis 05-02-2007
Beste Wigo,
Mooie site. Ik heb alleen nog een vraag waarop ik het antwoord nog nergens
op het web heb kunnen vinden. Misschien dat u me het antwoord kunt geven
op de vraag wat de naam 'Geusselt' betekent.
Ik ben zo nieuwsgierig en vindt het een mooie naam. Alvast mijn dank.
 
Reactie van Wigo:
Hoi Dennis,
Bedankt voor jouw bericht, het compliment en de vraag: 'Wat betekent de
naam Geusselt ?'
Waar komt de naam Geusselt vandaan ?
Het Kasteel heeft in de loop der eeuwen een aantal namen gekend, zoals:
Borch te Goesselt, Goisselt, Gusselt, Gijssel, Guesselt en tot slot Geusselt.
Deze namen zijn waarschijnlijk afgeleid van het werkwoord 'goysen'
hetgeen stromen of gutsen betekent.
Het Kasteel was vroeger door moerassen en water omgeven en lag in het
stroomgebied van de Kanjel en de Geul.
In 1790 maakte Carolus Ludovicus J. B. van Brienen, heer van Geusselt,
melding dat gedurende de jaren 1748 tot 1755 het gebied elk jaar
overstroomde. Tijdens langdurige regenperiodes kwam water af van de
heuvels van Berg & Terblijt en Bemelen, terwijl in de winterseizoenen de
Maas menigmaal buiten haar oevers trad.
Het associëren met stromend water lag dus voor de hand, vandaar ........
de naam Geusselt !!!
2007 © 2022 Wigo
 

Kasteel De Hoogenweerth
 
Kasteel De Hoogenweerth voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel De Hoogenweerth zijkant bijgebouwen (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel De Hoogenweerth achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel De Hoogenweerth overzicht langs de Maas (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel De Hoogenweerth
 
Adres: Hoge Weerd 2 te Maastricht
 
Ontstaan: Het oorspronkelijke huis stamt uit 1500.
 
Geschiedenis: In de zeventiende eeuw werd het opnieuw opgetrokken.
Delen van het huis zijn nog achttiende-eeuws.
Het Kasteel werd in de negentiende eeuw aangrijpend gewijzigd en in de
twintigste eeuw gerestaureerd.
 
Bewoners: Het huis was eens eigendom van de heren van Gronsveld en van de
heren van Hoensbroek.
 
Huidig gebruik: Hotel en restaurant.
 
Toegankelijk: Als gast van het hotel en restaurant en vanaf het terrein te zien.
 

Kasteel Jeruzalem
 
Kasteel Jeruzalem vanaf de Jeruzalemweg (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Jeruzalem voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Jeruzalem achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Jeruzalem
 
Adres: Jeruzalemweg 2 te Maastricht (Limmel)
 
Ontstaan: Het oorspronkelijke huis stamt uit de middeleeuwen.
 
Geschiedenis: Het huidige huis werd in 1525 gebouwd op de oude funderingen.
Oorspronkelijk heette het huis 'De Drieschhof', maar na een tocht van de
eigenaar naar het Heilige Land werd het huis omgedoopt in Jeruzalem.
In de achttiende eeuw werd het huis aanzienlijk gewijzigd.
 
Bewoners: Peter van den Dries bouwde het huis in 1525. Het was zijn zoon,
kanunnik en rijproost van de O.L.V. kerk te Maastricht die het huis zijn
tegenwoordige naam gaf.
Enkele namen uit de geschiedenis van het huis zijn Agnes de Vaulx, Guillaume
Dolmans, André Kerens en baron Guillaume de Crassier.
Tegenwoordig is het huis eigendom van de gemeente Maastricht.
 
Huidig gebruik: Kantoren Mise en Place.
 
Toegankelijk: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.
 
Kasteel Jeruzalem
Het Kasteel is gebouwd ter plaatse van de "Drieshof". In het jaar 1515 heeft Pieter
van den Driesch Proenen het huidige Kasteel laten bouwen, terwijl zijn zoon Andries
na een reis in het Heilige Land de benaming Jeruzalem heeft ingevoerd.
Het Kasteel Jeruzalem bezit drie vleugels uit de zestiende eeuw, waartussen in het
begin van de negentiende eeuw op de vroegere binnenplaats een laag middenblok is
gebouwd. Door deze uitbreiding werd het achtzijdig traptorentje, dat aanvankelijk
op de binnenplaats stond, door andere bebouwing ingesloten.
Bij de vroeg negentiende-eeuwse verbouwing zijn de voor- en achtergevel
omgewisseld en is een nieuwe toegang gemaakt in de as van de huidige voorgevel, die
toen overgeschilderd werd met imitatie raamlijsten in neogotische stijl.
De voorgevel omvat thans zeven vensterassen. Ook de achtergevel telt zeven
vensterassen op de begane grond en twee maal twee vensters op de verdieping in de
kopgevels van de zijvleugels.
De noordelijke zijvleugel heeft in de topgevel nog een klein geprofileerd
rechthoekig venster waarboven een Jeruzalems kruis is aangebracht.
De zijvleugels hebben vier vensterassen. De noordelijke zijvleugel heeft vier
vensterassen met getoogde lateien, terwijl de zuidvleugel in de zuidelijke zijgevel
nog drie kloosterkozijnen met accoladebogen heeft.
De achtzijdige traptoren is in baksteen opgericht en heeft mergelstenen
hoekblokken en vensteromlijstingen. De daken zijn gedekt met leien.
In de tuin bevindt zich nog een neogotisch koetshuis uit 1904.
Bron: Kastelen en Buitenplaatsen   LIT:  Geïll. Beschr., p. 743-745; De Win, p. 90
 
Ingezonden bericht van Mirjam Stax 01-07-2012
 Oproep verhalen Kasteel Jeruzalem
Beste lezers,
Mijn naam is Mirjam Stax en over twee jaar studeer ik af aan de
academie voor schone kunsten in Genk. Ten behoeve van mijn
eindexamenproject zou ik graag in contact komen met mensen die
mij iets kunnen vertellen over het Kasteeltje Jeruzalem.
Het kan zijn over iets wat jezelf of kennissen van je hebben mee-
gemaakt, maar het kan ook een verhaal zijn wat je hebt gehoord,
iets wat ooit eens is overgeleverd. Schroom niet om in de pen te
klimmen. Ook kleine verhalen kunnen grote betekenis krijgen.
Reacties a.u.b. sturen aan: m.stax@online.nl , bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet, Mirjam
 

Kasteel Kruisdonk
 
Kasteel Kruisdonk portierswoning (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Kruisdonk voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Kruisdonk zijkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Kruisdonk achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Kruisdonk
 
Adres: Kruisdonk 66 te Meerssen (Rothem)
 
Ontstaan: Het huidige huis stamt uit 1880.
 
Geschiedenis: Het huis werd gebouwd op de plaats van de Kruismolen op het
terrein van de proosdij Meerssen.
In 1900 werd het huis verbouwd en werd het poortgebouw opgetrokken.
In 1992-1993 werd het geheel gerestaureerd.
 
Bewoners: Het huidige huis werd gebouwd in opdracht van H.G.L. Regout
(Louis), zoon van de aardewerkfabrikant Petrus Regout, en zelf stichter van de
porseleinfabriek 'Mosa'.
Achtereenvolgens hebben er i.e.g. nog zijn zoon en kleinzoon gewoond:
Mr. L.H.W. Regout (Louis II) en Mr. L.F.H. Regout (Louis III).
 
Huidig gebruik: Er zijn verschillende bedrijven gevestigd in het huis en de
bijgebouwen.
 
Toegankelijk: Het huis is niet te bezichtigen, en vanaf de weg nauwelijks te
zien.
 
Tekst met dank aan Oscar V.J. Struycken.
 

Kasteel Lichtenberg
 
Kasteel Lichtenberg voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Lichtenberg, links de ruïne toren (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Lichtenberg binnenplaats (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Lichtenberg
 
Adres: Lichtenbergweg 2 te Maastricht
 
Ontstaan: Het Kasteel stamt waarschijnlijk oorspronkelijk uit de tiende eeuw.
 
Geschiedenis: Rond 1400 werd de woontoren waarschijnlijk verwoest, maar
later weer hersteld, en werd er tegelijkertijd ernaast een nieuw Kasteel
opgetrokken.
Een brand in 1747 zorgde voor de verwoesting van het nieuwe Kasteel.
Alleen de oude toren bleef overeind staan.
Op de plaats waar de hoofdburcht heeft gestaan werd in 1870 een grote
landbouwschuur gebouwd, met gebruikmaking van de oude funderingen.
Het huidige woonhuis bevat nog delen uit de zeventiende eeuw.
Het poortgebouw en de stallen stammen uit de achttiende eeuw.
 
Bewoners: De eerst bekende bewoner was N. van Lichtenberg.
Tijdens de veertiende eeuw was de familie Van Happart eigenaar van het
huis. In 1410 is Rogier Bock heer van Lichtenberg. Zijn kleindochter huwde
in 1439 met Jan van Eynatten, heer van Neubourg.
Diens familie hield het huis twee eeuwen lang in bezit.
Bij de belegering van Maastricht in 1568 diende het huis als hoofdkwartier
van de hertog van Alva. In 1644 ging het huis via huwelijk over in handen
van de familie Van Schaesberg.
In de Franse tijd werd het geconfisqueerd en later verkocht aan Christiaan
Coenegracht, burgemeester van Maastricht. Via huwelijk kwam het toen aan
de familie Straetmans.
Via de ENCI en de provincie Limburg is het gebied nu eigendom van de
Stichting Natuurmonumenten.
 
Huidig gebruik: Uitzichttoren. De voorburcht wordt particulier bewoond.
In een tweetal stallen beheert de Stichting "Oud Sint Pieter" een museum
met een wisselende expositie over o.a. de vroegere gemeente Sint Pieter.
Het museum is geopend van mei tot oktober elke zondag van 12.00-16.30 u.
 
Toegankelijk: De toren is vrij te beklimmen en vanaf de weg te zien.
 

Kasteel Meerssenhoven
 
Kasteel Meerssenhoven poortgebouw (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Meerssenhoven voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Meerssenhoven zijkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Meerssenhoven achterkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Meerssenhoven
 
Adres: Meerssenhoven 200-202 te Maastricht (Itteren)
 
Ontstaan: Het huis 'Maertena' stamt uit de middeleeuwen.
 
Geschiedenis: In 1488 werd het huis verwoest door de Maastrichtenaren,
maar later weer hersteld. Het huidige huis werd gebouwd in 1743-1744 in een
classicistische stijl, met gebruikmaking van het oudere muurwerk.
De vier bouwhuizen stammen uit de achttiende eeuw.
De toren verrees aan het begin van de twintigste eeuw.
 
Bewoners: In de vijftiende eeuw woonde Willem van Aremberg op het Kasteel.
Deze Willem had vanwege zijn roofzucht en losbandige leven de bijnaam
'het Zwijn der Ardennen' gekregen.
De getergde inwoners van Maastricht verwoesten zijn huis in 1488.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog verbleef de hertog van Alva verschillende
keren op het Kasteel.
In 1794 maakte generaal Jean Baptiste Bernadotte, de latere Zweedse koning
Karel XIV Johan, Meerssenhoven tot zijn hoofdkwartier.
 
Huidig gebruik: Het Kasteel is de thuisbasis van een wijnhandel en het wordt
particulier bewoond.
 
Toegankelijk: Het Kasteel is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg goed te
zien.
 

Kasteel Vaeshartelt
 
Kasteel Vaeshartelt ingang (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Vaeshartelt portierswoning (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Vaeshartelt voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Vaeshartelt zijkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Vaeshartelt binnenplaats (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Vaeshartelt zicht vanuit het park (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Kasteel Vaeshartelt
 
Adres: Weert 9 te Maastricht (Weert)
 
Ontstaan: In 1381 wordt Vaeshartelt voor het eerst genoemd, doch in 870
stond er al een Kasteel op deze plaats.
 
Geschiedenis: De hoeve is het oudste gedeelte van het landgoed. Later werd
het Kasteel gebouwd, dat in 1739 gerenoveerd werd in Lodewijk XV-stijl.
In 1805 werd werd er een nieuwe vleugel in Empirestijl aangebouwd.
In 1994 werd het Kasteel vernieuwd en uitgebreid. Op plaatsen waar vroeger
bebouwing was, werden twee nieuwe vleugels gebouwd.
Eind twintigste eeuw werd ook de hoeve gerestaureerd.
 
Bewoners: In 1381 werd Servaes van Mulcken, schepen van Maastricht, eigenaar
van landgoed Hartelt. Daaruit ontstond de naam Vaeshartelt.
Het Kasteel werd in 1841 aangekocht door industrieel Petrus Regout, ten behoeve
van koning Willem II.
Tussen 1841 en 1851 gebruikte de koning het huis als jachtslot.
Na de dood van Willem II kwam het huis in handen van Regout zelf, die het in
eerste instantie als buitenverblijf gebruikte, maar er naderhand permanent
ging wonen.
 
Huidig gebruik: Hotel en congrescentrum.
 
Toegankelijk: Het Kasteel is toegankelijk voor gasten van het hotel.
Vanuit het vrij toegankelijke park is Kasteel Vaeshartelt goed te bekijken.
 

Huize Severen
 
Huize Severen achterkant - tuinzijde (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Huize Severen achterkant - tuinzijde (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Huize Severen achterkant - tuinzijde (foto © 2008 Niels Peeters)
 
Huize Severen Poortgebouw Voorburcht (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Huize Severen
 
Adres: Severenstraat 200 te Maastricht (Ambij)
 
Ontstaan: Het huidige gebouw is een omgracht herenhuis met wolfdak en is in
1742 gebouwd door Godaert van Slijpe op de plek van een laat middeleeuwse
voorganger. Via een poort met een gebeeldhouwde omlijsting in Lodewijk XV
stijl, waarin het alliantiewapen van de families Van Slijpe en Van Bogaert is
verwerkt, heeft men toegang tot het huis en aan de tuinzijde bevindt zich een
portiek met dubbelzuilen.
Aan de zijkanten van het huis zijn in 1880 veranda’s aangebouwd.
Bij het huis ligt een wit gepleisterde Voorburcht met gesloten hoeve uit de
17e eeuw. Het poortgebouw uit 1647, is in 1700 verhoogd en voorzien van
een koepeldak met lantaarn. In het fronton van de gevel is een wapensteen
van de familie Pain et Vin zichtbaar.
 
Geschiedenis: De geschiedenis van Huis Severen heeft zijn oorsprong in de
late Middeleeuwen. Het huis was toen in bezit van de familie Van ’t Zievel.
Van deze familie is de naamgeving Severen afkomstig.
Het is een verbastering van Zievel, hetgeen drassige grond betekent, de grond
waar het oorspronkelijke Kasteel op gebouwd was.
 
Bewoners: Na de familie Van ’t Zievel kwam het huis achtereenvolgens in bezit
van de families Van Strijthagen, Rietraet, Pain et Vin, Van Slijpe en Stevens.
Stevens, een rijke Maastrichtse industrieel, liet een aantal veranderingen en
toevoegingen aan het huis uitvoeren en het landschapspark aanleggen.
Nadat Stevens kinderloos stierf, vestigden de Zusters De la Miséricorde er in
1912 een gesticht voor verlaten en verwaarloosde kinderen.
Woningvereniging Maasvallei kocht het complex in 1986, liet de beneden-
verdieping in oude luister restaureren en richtte op de bovenverdiepingen
appartementen in.
 
Huidig gebruik: Begane grond kantoren, bovenverdiepingen appartementen.
 
Toegankelijk: Huize Severen is niet te bezichtigen, maar vanuit het park te
bekijken.
 

Huis de Weerterhof
 
Huis de Weerterhof voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Huis de Weerterhof overzicht (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Huis de Weerterhof
 
Adres: Weert 85-89 te Weert (Meerssen)
 
Ontstaan:
 
Geschiedenis: Het poortgebouw werd in 1671 opgetrokken, evenals de
herenkamer aan de zuid-oostzijde.
De bedrijfsgebouwen en de tiendschuur zijn overwegend achttiende-eeuws.
 
Bewoners:
 
Huidig gebruik: Particuliere woning.
 
Toegankelijk: Het huis de Weerterhof is niet te bezichtigen, maar vanaf de
weg te zien.
 

Huis de Wiegershof
 
Huis de Wiegershof poortgebouw (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Huis de Wiegershof voorkant (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Huis de Wiegershof woonhuis (foto © 2002 Peter van der Wielen)
 
Huis de Wiegershof
 
Adres: Wiegershof 1 te Maastricht (Borgharen)
 
Ontstaan: Het huis werd in de zeventiende eeuw al genoemd.
 
Geschiedenis: Het huidige complex kwam in 1793 tot stand. Het voorste
gedeelte van de grote schuur stamt uit de eerste helft van de achttiende eeuw,
terwijl de korte schuur aan de noordzijde na 1793 werd gebouwd.
 
Bewoners: Het huis was eens in handen van de families Van Buel en De Rosen
(zie ook Kasteel Borgharen en Maastricht Kasteel Borgharen).
 
Huidig gebruik: Particuliere woning en onderdeel van een boerenbedrijf.
 
Toegankelijk: Het huis de Wiegershof is niet te bezichtigen, maar vanaf de
weg te zien.
 

De webmaster van www.wigosite.nl is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.
 
Met dank aan Peter van der Wielen voor de foto's, de informatie en de teksten
 
Bedankt voor uw interesse en voor uw bezoek aan de site
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of afbeeldingen:  Mail naar Wigo
Bent u tevreden, vertel het verder en/of schrijf in het:  Gastenboek / Lees Gastenboek
 
HOMEPAGINA
2005 © 2022  [Wigosite]
Alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt:   20-02-2022
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Maastricht Kastelen
www.wigosite.nl