Gedichten HOMEPAGINA
 
Welkom op de webpagina Wigosite Gedichten.
Op deze pagina vindt u o.a. hoofdzakelijk eigen gedichten, maar ook gedichten van derden, in
de rubrieken: Algemeen, Brandweer, Carnaval, Maastricht en Limburg.
Mocht u op de pagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in het kader van de Copyright
hier niet thuis horen, laat ons dat dan weten. 
Wij zullen dan de plaatjes en/of bestanden onmiddellijk van deze webpagina verwijderen !
Opmerkingen, suggesties en aanvullingen middels een berichtje in het Gastenboek en/of een
mailtje zijn altijd welkom.
Veel kijk- en leesgenot !
 
 
    
 
 
Gedichten Algemeen
 
                                         
Vlindertjes
Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw.
Vlindertjes fladderen, ik hou van jou.
16-07-1988 2022 Wigo
       
En en twintig
En en twintig is een leeftijd, waarbij je even stil moet staan,
want deze jaren van het leven, zijn nog niet zo snel gegaan.
Geniet van elk volgend jaartje, laat dus niets verloren gaan,
Hopelijk kun je dan later zeggen, ja ik heb het goed gedaan !
06-11-1988 2022 Wigo
 
Bloemetje
Alvorens met het antieke bed te sjouwen,
moest ik boven "iets" verbouwen.
Veel overleggen over materialen en kleuren,
om de zaak mooi op te fleuren.
Een lichte vloerbedekking op de grond,
door jouw smaak werd het niet te bont.
Eindelijk klaar met spijkers, zaag en hamer,
en als afwerking: Een bloemetje op de kamer !
10-11-1988 2022 Wigo
 
  
Liefde
Liefde zit niet in een zakje,
in een koekje of gebakje.
Het is iets dat een mens je geeft,
dat je voelt en ook beleeft.
12-12-1988 2022 Wigo
 
Same
Same leve
Same leefde geve
Same nao get streve
Same kinne vr alles beleve
14-02-1989 2022 Wigo
 
Samen
Samen leven
Samen liefde geven
Samen naar iets streven
Samen kunnen wij alles beleven
14-02-1989 2022 Wigo
 
Vroeger
In vroegere tijden was men heel bescheiden,
behalve de meiden die zich lieten scheiden,
waren soms te benijden als ze iets lieten glijden.
27-07-1989 2022 Wigo
 
Leef en leid
Leef en leid n jaor gedeild,
sms zien vr in knflikskes verzeild.
Begrip en gedld elkaar gegeve,
t waor fein dat te mage beleve.
Vaan dit alles hb iech geine spiet,
en wl diech veur gein goud mie kwiet.
De lstigste tied is achter de rk,
vr wlle veuroet en neet mie trk.
Mt gooje mood nao us twiede jaor,
daan zien vr weer veur mekaar daor.
28-09-1989 2022 Wigo
 
Zomer
De zomer is begonnen, het zonnetje verschijnt.
Geniet van al het goede, voordat het weer verdwijnt.
21-06-1990 2022 Wigo
 
Pappa Muis
Iedere avond voor het slapen gaan,
moet Pappa muis naast het bedje staan.
Dan leest hij weer een rijmpje voor
en zijn zijn muisjes een en al oor.
1990  2022 Wigo
 
De Tijd
De tijd die alle wonden heelt
Het is niet altijd waar
Soms zitten wonden veel te diep
En blijven jaar na jaar
Maar altijd zijn er naast verdriet
Nog zoveel mooie dingen
Zoals een streling van je hart
Mooie herinneringen
De tijd die alle wonden heelt
Je weet, het is niet waar
Gelukkig blijf je in je hart
Voor altijd bij elkaar
Koester al het positieve
Dat het leven geeft
Dan kun je ondanks alles zeggen
Dat je gelukkig leeft
(Dagblad de Limburger van een lezer 21-12-2005)
 
Uruzgan
Vroeger klaarden
ruige mannen met baarden.
De klussen met zwaarden
en grote sterke paarden.
Nu in Uruzgan beland
andere wapens in de hand.
Voorzichtig en gebruik het verstand
sterkte en groeten uit Nederland.
30-11-2006 2022 Wigo
 
MISSE
t Liek zoe gewoen es t er is.
Sms zuus ste zellefs neet tot t er is.
Want t is zoe gewoen tot t er is.
Mer wat deit t pijn es t er neet mie is.
De kins diech neet veurstlle tot t er neet mie is.
Jao de geis t pas misse es t er neet mie is.
En daan veulste pas watste mis es t er neet mie is.
Iech zal diech misse es t zoe wiet is.
Want t is zoe es t is.
Iech mis diech umtot er noe niemes mie is.
Mien gemis is noe boe t is.
Iech zal t misse umtot t er neet mie is.
1995 2022 Wim Roumans
 

 
                         
 
Gedichten Brandweer
 
De nach
De nach is veurbijj, dn deens bekans um,
iech wl uuch get zgke, vaandao noe mien stum.
Hb geer straks get te viere, deenk nao en zeet slum,
want trf ste get lekkers, t is gebrd in n mum.
Geneet, zeet veurzichtig, dus daod uuch get drum,
Vl plezeer touwgewins.........vaan Rpke en Wum !
02-02-1988 2022 Wigo
 
Paose 1988
De Paosdaog zien um, de eijer zien op,
de ganse deens steit op zne kop.
De Brandmeister zag: Wat moot iech daomt,
zs man zien kraank, ligke thoes in bd.
Noe zien vr mer mt veertien en dat is gein lol,
zoe kriege vr bijj alarm de wagels neet vol.
Dus twie reserves opgerope en dat waor nog zjus,
neet geng luij veur t klaore vaan n zwoer klus.
Toen woort Rpke gebeld, heer bleef de ganse nach
en heet daobijj ouch nog dit reimpke bedach.
05-04-1988 2022 Wigo
 
Op en aof
Tien deenste op en ouch weer aof,
daan weurste gaar, bekans gestraof.
Unne kier verlof gief dks weer mood,
doen wat ste wls, dat deit pas good.
t Weekend vrijj, rap get verzinne,
zalle ze merreke wat veer nog kinne.
Sms zien veer naaks, sms good gekleijd,
daag en nach paraat en .... altied bereijd !
13-08-1988 2022 Wigo
 
Tring, tring, tring ....
Telefoon in de centrale, .......... een vogeltje in nood !
"Kom vlug en help het beestje, want anders gaat het dood."
Ter plaatse aangekomen, in een boom aan een dunne tak,
hangt het arme beestje, te fladderen van ongemak.
Luidkeels piepend en schreeuwend, de roep is erg hard,
het is een jonge Merel, zijn kleur al bijna zwart.
Onmiddellijke hulp is geboden, dus snel maar in de boom,
deze hulp, deze actie, dat was de jongensdroom.
Wat later is het diertje, bevrijd van alle pijn
en kan het zoals voorheen, weer een vrije vogel zijn.
Hij klappert met zijn vleugels en vliegt weer in de lucht,
ik kijk hem na, gelukkig, en laat een diepe zucht.
Door al dat geklauter, zijn de kleren vuil en groen,
maar ach wat geeft het, ik zou het zo weer doen.
08-10-1988 2022 Wigo
 
Preuvenemint
De nach is um, dus ne korte preek,
vr stoon weer aon t begin vaan n nuij week.
God weit wat in die zeve daog gebrt,
ete, drinke, vreije, wrreke, t zien mer wrd.
Toch besleit t n groet deil vaan us leve
boe-in vr get vaan us zelf kinne geve.
Veur t slechte mote vr steeds wake,
mer lol en plezeer is zelf te make.
Dus veur uuch ne gooie hint,
donderdag begint weer t Preuvenemint !
22-08-1988 2022 Wigo
 
Nuije sleutel
Goje mrrege kollegaas vaan hoeg tot lieg,
hijj bin iech mt mien ltste 'centrale' gediech.
Jaore laank hbbe veer us eige buunsjes gedop,
noe hink us weer get aanders bove de kop.
De drijj centraliste zien bijj us al vertrokke,
en zitte noe op kmpjoetertaol te blokke.
Duudelike oetlgk is us noets gegeve,
dat mote vr in de praktijk mer zellevers beleve.
Op pepier steit: 'Dees week geit me perbere,
us vaanoet Gllepe nao de brand te dirrizjere'.
Vriedag zalle veer de wrreking ndkke,
veer zalle hijj neet mie aon de bel kinne trkke,
Dat is nao lang euverlk toch sumpel opgelos,
ederein kreeg ne nuije sleutel aon ziene bos.
04-01-1989 2022 Wigo
 
Hermans
Hermans kaom us ins vertlle,
wat t Kollege vaan us zouw wlle.
t Is beslis neet euverdreve,
heer had twintig velle vol gesjreve.
In de kentien klnk toen gelach,
wee had dat noe weer bedach ?
Heer belaofde: Iech zal wake
en informeer uuch euver alle zake.
Zoe goon veer mt mekaar um
en regelmaotig huurt geer mien stum.
Openbaarheid wie n ope keuke,
dus veer zalle uuch neet verneuke !
Veer hadde pech en gein gelk,
Hermans kaom neet euver de brk !
19-01-1989 2022 Wigo
 
Blussen
Om ze te blussen,
mochten de Russen
onder het klussen,
de blote mussen kussen.
15-04-1989 2022 Wigo
 
Uitslaand
Als over de daken een gloed komt te hangen,
van verre te zien is een rossige schijn.
Dan drommen er angstige mensen tezamen
en vragen zich af: Wat en waar kan het zijn ?
Bij 't zien dan van rook en van vonken en vlammen,
verliezen zij dikwijls het nuchter verstand.
En wijd in de omtrek verneemt men het klagen
"O, God sta ons bij, er is brand, er is brand !"
Het schroeit en het walmt, de lucht is verstikkend,
het loeit en het knettert in heksencadans.
Het huis dat in brand staat is niet te bereiken,
voor redden van have en goed is geen kans.
Bewoners, gewond soms, zij beven en huilen,
veelal gekleed nog in nachtelijk gewaad.
Beroofd van hetgeen zij bezaten op aarde,
staan ze hopeloos zielig en kleumend op straat.
Men schreeuwt om een dokter en hulp van de buren,
die komen met emmers vol water al aan.
Maar tegen zo'n vuurzee is niets te beginnen,
men kan er slechts werkeloos bij blijven staan.
Uit ramen en dak trekken zuigend de vlammen,
zij hebben het ongelukshuis in hun macht.
En zullen nu alles waarvan het gebouwd is,
wellustig vernielen met groeiende kracht.
Maar hoort ! Het geluid van een schelle sirene,
een auto snelt aan in razende vaart.
Zij giert door een bocht en plotseling remmend
is al 't geweld van haar snelheid bedaard.
Bemand is de wagen met sombere kerels,
met laarzen en helmen, sinister en zwaar.
De kaken opeen in een mannelijk zwijgen,
de Brandweer: Goddank, die staat dag en nacht klaar.
Er klinken verbeten wat korte commando's
reeds strekken de slangen zich uit voor het pand.
Een ladder verrijst en de reppende mannen,
die storten het water direct in de brand.
Zij sterken elkaar door de kracht van het voorbeeld,
bezield door een bovennatuurlijke moed.
Zij klimmen en werken en hijgen en zweten
verlicht en verhit door de laaiende gloed.
De angstige mensen zijn rustig geworden,
het vuur is bedwongen, men ademt weer vrij.
Verdriet om het verlies is natuurlijk gebleven,
maar nu zijn tenminste de gevaren voorbij.
Vol achting beziet men de zwarte gestalten
met roet op de handen en in het gezicht.
De mannen der Brandweer, wij hebben hen nodig,
zij staan op hun post en kennen hun plicht !
april 1952 2022 Brandweer Amersfoort
 

 
  
 
Gedichten Carnaval
 
Hieringe biete
Veer laote uuch wete,
tot geer neet moot vergete.
Vastelaovend te viere,
wie dames en hiere.
Mt drpkes en beer,
hb geer eur plezeer.
En daan dreij daog later,
de uuch bekinde kater.
Daan neet ligge kriete,
Asgoonsdag is hieringe biete.
11-02-1987 2022 Wigo
 
Asselegoonsdaag
Asselegoonsdaag is t weer zoe wiet,
daan hb geer mesjien weer spiet.
Vaan t hosse, springe of t danse,
vaan t rouke, zoepe of t sjanse.
Deenk aon lever, hart en nere,
mer beleef Vastelaovend, iech daon t gere !
15-01-1989 2022 Wigo
 
Vastelaovend 1991
t Waor ne feine Vastelaovend, iech waor mesjien get zaat,
Valentijnsdaag vlak daonao, daomt bin iech get laat.
Toch wl iech laote wete, wie gek iech op diech bin,
en deenk iech aon die driij daog trk, daan krijg iech bs weer zin.
n Pkske aon, n mtske op, get smink op t geziech,
zoe goon v'r volgend jaor daan weer, leve sjat iech haw vaan diech !
18-02-1991 2022 Wigo
 
Asselegoonsdag
Dao wejt nog serpenti langs pleine en straote,
Me heet us nog get ter herinnering gelaote.
Aon maskers, verkleiders, aon hosse en springe,
Aon toete, tromptte, aon sjriewe en zinge.
Dao is weer geklets en gezwets en geloge,
Belaof en bedisseld, gewik en gewoge.
Illusies gesjaope en leefde versproke,
En mennige band weer gesmeid of verbroke.
De lintsjes en strikskes, de kaorde en kwaste,
En kleijer, verhuisde nao kiste en kaste.
Ze ligke dao tsse de rommel versjole,
Totdat me ze later obnuij weer kump hole.
Noe weurt 't weer stl in de koumende weke,
De deftige ploei weurt 'ns euvergestreke.
Me krijg weer 't leve vaan rechte en pliechte,
Me zuut noe weer niks es ........ Gelegenheidsgeziechte !
Pol Chambille de Beaumont (1937)
 
'T  MOOSWIEF
Zuuch hr dao op 't Vriethof haange,
Eus Mooswief is us weer veurgegaange.
Daobove aon dee groete paol,
Heet ze plezeer mt us allemaol.
Mt 'ne kontente lach op hr geziech,
Kiek ze ammezant nao us umlieg.
Jao, Vastelaovend heet hr in ziene greep gevaange,
Daor liet ze ziech eder jaor gewoen veur haange.
Mh nao dreij daog is 't weer gedoon,
En laote veer eus Mooswief spieteg nao oondere goon.
Daan zinge veer, zoonder eus traone weg te vege,
Jao diech hbs us aon 't hart gelege.
miert 2007 2022 Jeanne Vinck - Delcourt
 
MESTREECHTER  GEIS
Mestreech weurt weer op z'ne kop gezat,
Roed, geel en groen kleurt daan us Mojerstad.
'n Eder sprink en dans en zink ziech heis,
Mt Vastelaovend heers ..... Mestreechter Geis !
3 fibberwarie 2008 2022 Wigo
 
LOL en PLEZEER ?
Noe geit t gebre
Gans Limburg geit ziech besjre
Vaan Eijsde tot aon de Mookerhei
Krp ederein in gekleurde pekskes mt zien prei
nen Hood op de kop en e good gevld glaas
Weure ze de Vastelaovend altied de baas.
Alle sores weurt vaan taofel geveeg
En blaoze tege mr geleeg
Vl draank nao binne wrreke
En weer nao boete tege gievels vaan krreke
Gein respek mie, alle remme goon los
Dus zien eus sjoen gebouwe de klos.
Is dat fies, is dat Vastelaovend viere
Te kier goon wie losgeslage stiere ?
Is dat de defenitie vaan lol en plezeer
Diech vol laote laope mt liters beer
Bekers en aofval vaan friet, frikkendel en krokt
Roond gestruid wie n deke op e bd.
Nein bste luij, dit heet ech geine zin
Hijjmt goejt geer ech eur eige roete in
De raod moot daan weer regelkes goon make
In de hoop tot geer daomt gaot stake
Boe is de goodwllende, de echte, gebleve
Dee de verkierde t veurbeeld wlt geve.
Zgk noe zellevers, zoe kin t neet doorgoon
Tot aon de llebaoge in troep en rotzooi stoon
Laot edere vierder ziech ns goon bezinne
En mt sjiek viere vaan Vastelaond beginne
t Geit hielemaol neet euver vollaope mt beer
Mer Vastelaovend is e fies vaan: LOL en PLEZEER !
12-11-2008  2022 Opa Jam (Gne Schoenmaeckers)
 
Souvenier
Terug naar de realiteit
een collectief afscheid.
Het was mooi maar het is op
maar voor ons Limburgers eigenlijk geen stop.
Weken nog genieten van foto's, films, verhalen
belevenissen, contacten en signalen.
Het zijn prachtige dagen geweest
van 's morgens tot 's avonds een feest.
Vandaag 'Asselegoonsdag' afsluiten met haring en bier
Vastelaovend 2009 ........ 'n pracht souvenier.
25-02-2009 2022 Cocx Kunen
 
Draank in plestik mt Vastelaovend
Bste Onno,
Zjus good pas llef weke, in us sjoen Mestreech de baas.
En daan al medein keke: Vastelaovend znder glaas !
Gein ervaring in us tradisie, of geveul veur Mestreechter Geis.
Maak daorum gein allegasie, en snijj neet geliek in dn eige vleis.
Want in kaffee, zaol of op straot, wlle veer Vastelaovend viere.
Mt meziek en leedsjes op maot, dat zalle vr hm nog wel liere.
Mt n drpke of n glaas beer, n gleeske wien of klaor water.
Klinke veer same altied geer, op us gezndheid veur noe en later.
Laot us dees ammezasie en sjariteit, aon Maos, Kaanjel en Neker.
Dink aon mieljeu en kwaliteit: Geine draank in ne plestik beker !
Propele Vastelaovend same !
17-01-2011 2022 Wigo
 
Plestik bekerke
De nuie Brger vaan Groet Mestreech
Droonk zien glaas witte wien lekker leeg
Smaak dat ouch neet vies
Es op zien advies
Heer dat oet e plestik bekerke deeg.....
17-01-2011 2022 Opa Jam (Gne Schoenmaeckers)
 
Ode aon Jan Janssen
Bste Jan,
Geer zeet veur de Tempeleers eine vaan de groete Proffete,
eine dee de mieste sjoen Mestreechse wrd heet verslete.
Zoe hb geer es Sirremoniemeister dkser de spits aofgebete,
en uuch vaan dees meujelike taak altied manjefiek gekwete.
Bijj de Machseuverdrach hure vr nuijtsjes en weurt verwete,
tot de Otoriteitetoeker bijj bepaolde luij de uigskes liet versjete.
Eur ks vaan nderwerrepe waor dks sjerrep mer aofgemete,
door uuch es verhlkes, veerskes en leedsjes gebrach en geslete.
In 11 + 3 jaor hb geer uuch ne eige spesjaole stijl aongemete,
dat hbbe veer Brregemeisters mt mage make en ouch gewete.
Philip, Gerd, Jan en Onno hbbe mt t zweit in de han gezete,
Wthawwers, Raodsleije en Minnisters kste in dees rijj aonslete.
Geheim brnne waore gelkkig ouch dao en lete uuch rap wete,
es iemes weer get tsse de mr vaan t Stadhoes had oetgevrete.
Vl bespraok geer mt Anneke mt n Eelske of nder t ete,
sms zag geer wel ns helop: Had iech miech mer besjete !
Geer hb t Vollek vaan Mestreech vl laote lache en genete,
de sjariteit zit in eur hart, geer daot neet allein get veur mnnete.
Tijjdens eur bekindmaking um te stoppe, hbbe vr us verbete,
n momint vaan sjevraoje en traone, jao smmige hbbe gekrete.
En um dees Ode aon uuch mt ne groete Merci te mage beslete,
Jan, geer waort grandioos: Chapeau, vr zalle uuch neet vergete !
Bedaank en Vastelaovend same !
5 miert 2011 2022 Wigo
 
't Wiecker Tribbenaol
Bste Maria,
Geer zeet ouch aongeklaog door t Wiecker Tribbenaol,
nveurstlbaar zoe get en zier zeker n groet sjendaol.
Wie is t in Gods naom meugelik tot zoe get nog besteit,
um iemes al vaan te veure te belaste mt zrreg en leid.
In tradisie weurt in de Platte Zaol n 8e zitting opgezat,
de vraog is noe: Wie hoeg lik bijj de Narre daan de lat ?
In Den Haag hb geer dks lestige beslissinge mote make,
euver eur bijjdrage in t nderwies en ekonomiese zake.
Veur de nuij baon hb gr geng peprre en ouch bewieze,
dus euver Paries kin nog geine uuch te rech goon wieze.
De kmmende zitting is op 3 aprl, jao mt Hallefvaste,
daan is t weer fies in Mestreech en lgk me niks te laste.
Boe ze uuch veur aonklaoge dat zalle veer nog wel hure,
mer Maria lt good op, ze lgke uuch mesjien in de lure.
Eur Avvekaote George en Norbert stoon uuch zeker bijj,
hbbe kinnes vaan zake mer gr zeet n nmmer in de rijj.
En moch t oetloupe op n berechting of ne lijdensweeg,
Daan is toch t ltste woord aon: t Vollek vaan Mestreech !
12 miert 2011 2022 Wigo
 
Vastelaovend
Vastelaovend, 't fies vaan gekheid en vaan spot
nao al die daog biste kepot.
De luij goon bekans 'n week op stap
't beer weurt riekelik getap.
Zaat lp me rnd
mt e plske aon de mnd.
Me trk kaffee in kaffee oet
en bleus nog 'ns op die toet.
Ummer weurt weer e rundsje gegeve
en steit me op de kneuk te beve.
Lekker hose, zinge, springe en lol beleve.
Es de kortge trk is niks te gek weurt 't Vastelaoves leed ingezat
geine dee op de toene lt want de hllef ligk al haos plat.
Mer daan op asselegoonsdaag dat is bekind
kump aon al dat gehos 'n ind.
Este daan vaan al deen draank en hieringe neet mie te genete bis
mer dat is wat geer naturelik al allemaol wis.
Donderdag ligk ederien mt 'n kruiske op
en wt me zeker: Vastelaovend zit weer drop.
Vastelaovend same !
5 fibberwarie 2016 2022 D'n Ingel
 
 
 

 
  Gedichten Maastricht 
 
Gooie raod
Mestreech lp mt aktiviteite altied veurop,
us sjoenste plein steit weer op ziene kop.
Wlt geer n paar oor gezllig goon stappe,
gaot daan nao t Vriethof en koup uuch get lappe.
Hierlik genete vaan drenkskes en ete,
en ouch nog de zrreg n paar daog vergete.
Tref gr daan n leuk meitske of n jng vrouw,
ne gooie raod vaan Rpke ... haw de ritze touw !
25-08-1988 2022 Wigo
 
Nachraove 10 jaor
Bste directie vaan Marelstone Studio,
mesjien staot geer noe eve in dubio.
Vr zien hijj neet veur ne brand,
vr bringe uuch gt, t is hijj in mien hand.
t Is neet groet mr hartstikke rnd
en wouwe wete wat geer daovaan vnd.
De Nachraove bestoon op de kop aof tien jaor
en stoon altied veur n eder klaor.
Zjus wie de Brandweer, euveral paraat,
vaan 's mrreges vreug tot 's aovends laat.
Altied bringe ze stumming, lol en plezeer,
dat geit hun good aof en ze doen t geer.
Hl wrreke is hun op t lief gesjreve,
daobijj hbbe ze us nog get welle geve.
Op de leedsjes zinge veer us heis,
dees CD beweis hunne Mestreechter Geis.
17-11-1989 2022 Wigo
 
MESTREECH
Mestreech, Mestreech, die sjoen stad Treech,
vol vaan historie, in eder strtsje of steeg.
Dao bin iech gebore en stnt ins mien weeg,
iech hb dao geleef, gaof m ouch dks ne veeg.
Beleefde Vastelaovend en wat iech daan deeg,
is neet te besjrieve, iech hb noets alles gebeeg.
Es iech wied weg bin, veul iech miech sms leeg,
meh boe iech ouch bin, trk vin 'ch altied de weeg.
Want n spesjaol staar, bestraolt mt hr leech,
mien eigenste mojerstad, Mestreech, Mestreech !
20 aprl 2005 2022 Wigo
 
VERLEEF OP MESTREECH
n Aw leefde geit noets verlore,
dat is de stad boe iech bin gebore.
Mt n gouwe pen steit Mestreech in mn hart gesjreve ....
zouw zoonder diech neet kinne leve !
Stad vaan aw teurensjes
bove alles oetstekend, wie heurensjes.
Dn iewige stroum vaan de Maos,
de stad vaan St. Servaos.
Mestreechter Geis, stad vaan plezeer,
veur dn echte Mestreechteneer !
Straote vol mt kinderkpkes,
die brutaol opkieke oonder damesrkskes.
Mt t Vriethof , t sjoenste plein,
zoe vinste in de wereld gein.
Nrreges zoe vl heilige huiskes,
veur minnegein gezllige kluiskes.
Dao weurt laank en breid geawhoord
en ederein heet t woord !
Gevreigeld weurt dao ouch wel ins,
meh este de Mestreechteneer good kins !
Dao is daan ech niks aon de hand,
ze make vaan n mgk nen olifant.
Oondaanks alles, blief hawwe vaan t aajd Mestreech,
ouch es gr nao aander len vleeg.
Zeet gruts op eur stad: allemaol
en verliert noets eur mojertaol !
Paula Voncken-Bovens
 
De Mestreechteneer
Wie Slivvenhier mt vl plezeer,
ziech oetdach de Mestreechteneer.
Toen zag heer: Dit weurt ne mins,
boeste zellef plezeer mt hbbe kins.
Dee geef iech mt es groete guns,
e manjefiek stk levenskuns.
De Griek, de Romein, dat waor e sjoen stkske werrek,
meh noe maak iech get mt n ech geistesmerrek.
Heer naom 2 sjpkes humor, 2 sjpkes kultuur,
get bonhommie en vl zuidelek vuur.
Daobijj ouch nog n hamfel sjariteit,
en n krowkaar geveul veur betrkkelekheid.
Meh in de pit vaan de ziel kaom n flinke snowf,
vaan neet kepot te kriege deep gelowf.
En es tegewiech tege alle -isme,
n koffietas ierlek chauvinisme.
Dat mingde heer toen in nen hiemelse mikser,
hiel good doorein tot e levens-elikser.
Ouch get beer deeg Heer drin en get rommedoe,
en n haaf fleske Eels: t Rizzeltaot dat waor zoe !
Want wie de Maan vaan hijj-bove daonao gng boetsere,
en ineinfisternlde: Mestreechteneere ..........
Toen stnt wel dn ierste e bitsje te sjeigele,
en dn twiede begos mt dn derde te vreigele.
Meh ouch kloonk daonao de sjoenste meziek,
in zaank en klaank door t hiemels riek.
En wie Slivvenhier dach: Noe hb iech rs zat,

toen heet heer die op dn transportband gezat.

En zingentere woord toen gemigreerd,
nao t sjoenste plekske op dees eerd.
Dus kaom deen trp, nao lange weeg,
terech in wat noe ht: MESTREECH !
En dn Ingel dee hun de weeg aongaof,
dee zag: Iech blijf bijj Uuch es geer ein dink belaof:
Bewaor in eur hart de sjariteit,
in eure geis de zin veur betrkkelekheid.
En vier die twie zaake eder jaor, drijj daog laank,
mt esprit en plezeer, mt meziek en zaank.
Daan geef iech Uuch es garantie mt,
tot dat fies, wat Vastelaovend ht.
Eur stad maak tot e paradies aon de Maos,
es dao drijj daog de bnte strrem raos.
Br Essers
 
Mestreechter Vrouwluij
Reize dat is altied fijn
mt e sjeep , oto of trein.
Praote mt lui, erme en rieke
veural aw gebouwe bekieke.
Krk, kestiel of pelies
stoon bovenaon de lies.
Sms mt e leuk tuintsje debijj
en n beeldegalerijj.
De vrouwluij oet aander streke
hb iech ns mt Mestreechse vergeleke.
Die vaan us zien allemaol eve sjoen
en eigelek ouch hiel gewoen.
Ze zitte good in t vleis
en hawwe vaan de Mestreechter Geis.
Znder vrf op hun geziech
make ze de mieste indrk op miech.
Geluif miech bste luij
wat iech uuch vertl is neet nuij.
Vaan Mestreech tot de Baliare
die "vaan us" zien neet te evenare !
Opa Jam (Gne Schoenmaeckers)
 
Leve
Vertrouw in elkaar, vertrouw in 't leve.
Dat kin neet aanders daan 'ne sjoene touwkms geve.
Dat de leefde altied maag blieve bestoon.
Dat geer gezoond en wel weijer maag goon.
Tot in lengte vaan gelkkige jaore.
Dat God uuch veur elkaar zal bewaore.
Veur altied verbnde, 't jao woord gegeve.
Alles aonwezig veur 'n laank en gelkkig leve.
23-06-2007 2022 d'n Ingel
 
Keersems
Mt Keersems loup iech neet verlore,
want daan weurt t Kinneke gebore.
Dao loup iech daan hiel gauw nao touw,
zeen Sint Jozef en zn vrouw.
Iech hb n deke mt gebrach,
lgk ze op t Kinneke, hiel zach.
Toen iech hm die deke gaof,
straolde vl werremde vaan m aof.
Iech trk mien stoute sjeun toen aon,
en vroog, mt in mn oug n traon:
Zjezeke geef us vreij op eerd,
de wereld is gekmpliseerd.
En t Kinneke keek miech lachend aon,
Zag tege miech: Doeg weg die traon.
Wats diech miech vreugs zal iech diech geve.
Iech bin nog lang bijj t Kinneke gebleve.
Nog hiel vl luij zien toen gekmme,
hun is t zellefde euverkmme.
En hiel blijj ginge veer toen weg,
mt de gedachte: Alles kump terech.
 2004 2022 Jean van Gasteren
 
MESTREECHTER  GEIS
Mestreechter Geis dat zit vaan binne,
De kins 't neet koupe, de kins 't neet winne.
De Mestreechteneer zeet 't is mie gemood,
De weurs demt gebore t zit in dien blood.
Dat is lache en jengke mt get wat gebrd,
Dat is Mestreechter Geis in e paar simpel wrd.
2007 2022 Lne Jamin - Loomans
 
Keerstied
D'n tied vaan Keers is weer aongebroke,
't fiesmaol weer besproke.
De mieste luij hawwe vaan deen sfeer,
'ne boum, 't stelke 't is d'r allemaol weer.
De boum vol mt blinkende balle en ingele haor,
nder de boum ligke al get pekskes klaor.
'ne Slinger vol mt keersverhaole,
die de sfeer in hoes bepaole.
Mt Keers is eder zien gedachte geliek,
moot daan zoeveul versjl zien tsse errem en riek.
Geef errem luij ouch 'ne kans,
daan kriege de leechskes mt Keers ekstra glans.
'ne Gelkkige Keers veur al wat leef op dees eerde,
en laot ederein in zien eige weerde.
Dat vreij e deil maag zien vaan veurspoed, leefde en harmonie,
mage ore, daog en maonde weure tot 'n symfonie.
E keerssteerke sjijnt helder en klaor,
en tot 't de weeg maag leije nao e zaolig en gelkkig Nuijjaor.
14-12-2007 2022 d'n Ingel
 
Brouwerijj De Ridder
Brouwerijj De Ridder is ne prrel aon de Sint Servaosbrk,
de kaw sjevraoje loupe miech noe al euver de rk.
Bijj de gedachte aon t verdwijne vaan dit beeldbepaolend pand,
weemood en koejigheid goon bijj miech hand in hand.
t Pand heet helaos mote wieke veur t groete geld,
dat is t einigste wat veur smmige helaos nog tlt.
Dees Brouwerijj moot veur apparteminte wieke,
en weurt straks bewoend door n aontal rieke.
Brouwerijj De Ridder zal altied in us gedachte blieve bestoon,
dit prachtig stkske Mestreechse historie maag neet verlore goon.
Ongetwiefeld zal dees Brouwerijj bijj vle blieve veurtleve,
t heet wrrekneumers en beerleefhbbers jummers vrg gegeve.
24 jannewarie 2008 2022 Marie-Josee Giesen
 
MESTREECHTER  GEIS
Mestreechter Geis mage beleve
en dat door te kinne geve.
God, wat is dat sjiek !
7 fibberwarie 2008 2022 Wigo
 
De Raod aon zt
Sms zit t de bewoeners vaan Lummel mt,
es bijjdregers aon De buurt aon zt !
Buurt Ontwikkelings Planne veur euver 15 jaor,
mer mt korte termijn planne zien veer neet klaor.
Dus zit t us noe mt de MOSA planne tege,
en rake veer vaan de drp in de rege.
Lummel is al ingeslote door Spoor en industrie,
nog miejer daovaan wlle veer neet mie.
Ouch veer snake nao rs en get zuuver loch,
dao hbbe veer ouch rech op, toch ?
n Hoeg gebouw ntnump us later t ziech,
terwijl de aofsprake op liegbouw zien geriech.
Beslis geer um get bove de hoezer oet te laote steke,
of um ne rand vaan de woenwiek aof te breke ?
De MOSA kin ouch op aander lokaties terech,
dat gief de buurt ruimte en veer hove neet weg.
Aon uuch de ks, tlt us leefbaarheid mt ?
Of mote veer tsse de industrie nao bd ?
5 aprl 2009 2022 Wigo
 
Moojerkes daag
Wee begint s mrgens al te slove
Wee reup; t is tied um op te stoon
Wee heet dn thee al klaor, de boteram
gesmeerd en mt belgk in t trmmelke gedoon
Wee heet daan de taofel al gedk, t eike gekook
En s winters de kachel al opgestook ?
Wee heet de kleier gewasse en gestreke
Zoedats tiech door ederein maags weure bekeke
De sjeun en t hoes gepts gezuig en gestb
Dus gezrg dat dienen daag good verlp
s Aovends de kemissies zien gedoon
En tssedoor ouch nog nao hr eige werk moot goon.
Dn oto, t hoes, die mote evels ouch weure betaold
En  s Zoondagscent weure door diech vaan de baank gehaold
Dat kump neet vaanzellevers op de baank, die poen
Dao moot ouch MAM get veur doen.
En um hr dao noe ns veur te bedaanke en in t znneke te ztte
Hoof zie vendaog ns nrgens op te ltte
Noe is Mam aon de beurt: t Is Moojerkes-daag
En dat ze nog hiel lang veur us zrge maag
En nog sjieker zouw t zien
Es veer hr door t jaor ouch ns get zouwe oontzien
meij 2011 2022 OpaJam
 
Beste Onno
Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag,
en een hele fijne dag gewenst, als het mag.
De eerste 50 jaren van uw pril bestaan,
zijn in uw carrire redelijk snel gegaan.
Het leven brengt nu nog meer vreugd,
u begint nu aan een tweede jeugd.
Maar eerst moet u de mosterd zoeken,
die kan u vinden in Maastrichtse hoeken.
Dan blijft u wijs en verstandig in het bestuur,
en gunt u ons onze sjariteit, historie en cultuur. 
Geniet van deze stad, laat niets verloren gaan,
zodat u later zegt: Ja, ik heb het goed gedaan !
5 juni 2011 2022 Wigo
 
Dassen zag dassen
Vanaf de Heugemse plassen
zag eens ene heer Dassen
op de berg 2 dassen verkassen.
Terwijl voor veel geld
diverse stukken veld
bij elkaar waren gebeld.
Gevolg van deze daden
het laat zich al raden
afgesloten eigendom en paden.
Geen instantie die dat verbiedt
of eens in de procedure spiedt
naar openbaar natuurgebied.
Een klein stukje Pietersberg
in priv handen is niet zo erg
8 ha. gaat door been en merg.
Wie kan deze zaak nog klaren
zodat nog vele tientallen jaren
de dassen er vrij kunnen paren.
Mede dankzij onze abonnementen
laten de dassen dan hun prenten
achter in Natuurmonumenten.
Vanuit Heugem ziet dan Dassen
dat de beschermde vrije dassen
onbelemmerd op de berg plassen. 
09-06-2011 2022 Wigo
 
Bloemen in de straat
Een straatversiering met kleurige bloemen,
de initiatiefnemers mag men zeker roemen.
Midden in de stad zag men bijen opdoemen,
en hoorde de nuttige beestjes weer zoemen.
Kan men dit als een overtreding benoemen,
of moeten wij het verwijderen verdoemen ?
Beter kan men in 'Het jaarboek' vernoemen,
Maastricht gunt zich straten met bloemen !
02-07-2011 2022 Wigo
 
Paaldansen
Vandaag weer een nieuw verhaal,
dat zich afspeelt in een kleine zaal.
Maastrichtenaren uiten zich verbaal,
gebruiken dialect in geschrift en taal.
Zingen over zeden of een schandaal,
in het caf, op straat of in een portaal.
Het schouwspel is levendig en banaal,
bezoekers genieten en zijn ook royaal.
Jonge dames zo glimmend als een aal,
plaatselijk bedekt maar eronder kaal.
Draaien rondjes om een metalen paal,
en gaan met veel centjes aan de haal !
26-04-2012 2022 Wigo
 
Hoe ouder hoe wijzer ?
Bekend is dat oude bokken levens- en bestuurservaring hebben, toch ?
En dat zij soms ook op een andere oude bok terecht kritiek uiten alsnog.
Maar zelfs ook oude bokken maken dikwijls nog wel eens rare sprongen,
Met het leveren van onvolledige informatie die later wordt afbedwongen.
Dan kunnen de oude bokken niet tegen de gevolgen of de geleverde kritiek,
De op- en aanmerkingen van anderen vinden zij niet juist, terecht of sjiek.
Zoals wij weten lusten oude bokken vaak wel eens sla of een groen blaadje,
Echter ook de eigen perikelen stopt men wel eens graag weg in het laatje.
Dat wordt als niet relevant of als niet actueel gezien en is iets voor later,
Een eigen bewuste keuze veroorzaakt ook wel eens storm in een glas water.
Maar om nu een traditionele handreiking van een groen blaadje af te slaan,
Misschien moeten de oude bokken nu toch eens bij zichzelf ten rade gaan !
04-10-2012 2022 Wigo
 
De eerste burger van Maastricht
Onze burgemeester is vaker ook buiten de stad actief,
verkondigt zijn mening en ideen, vaak reel soms fictief.
Dat doet hij zoals hij het doet, trots en met rechte rug,
op bepaalde gedachten of uitlatingen komt hij niet terug.
Waarom zou hij woorden terugnemen of excuses maken,
dat zou hem teveel in zijn ziel en in zijn principes raken.
Bij problemen van burgers heeft hij voor groepen gestaan,
hoorde alles aan, was begripvol en heeft beloften gedaan.
Zo is hij de stad Maastricht al twee jaren aan het promoten,
verwijdert ook uitschot en onkruid uit straten en van boten.
Dat doet Hoes van harte, verklaart hij in geuren en kleuren,
echter veel bewoners zien in Maastricht weinig gebeuren !
07-10-2012 2022 Wigo
 
Stadsdichter Maastricht
Geachte heer Jongen, beste Bert,
Als ik goed ben genformeerd dan is het een feit,
dat u gisteren in de Raadsvergadering heeft gepleit.
Voor het benoemen van een Maastrichtse stadsdichter,
onbezoldigd, voor de eer en ook niet voor een Trichter.
Dus meer algemeen voor inwoners en stad, als erebaan,
met uw lovenswaardig en mooi initiatief ben ik begaan.
Naar aanleiding hiervan mijnerzijds toch enkele vragen,
want wie zou een sollicitatie naar deze functie wagen ?
Nooit maakt u verschil tussen jongeren of bejaarden,
welke eisen worden er gesteld en zijn er voorwaarden ?
Mag de persoon vrijelijk gedachten schrijven en dichten,
of kan de stad Maastricht hem of haar iets verplichten ?
Immers in opdracht iets uitvoeren, lijkt meer op werken,
mooier zijn gevoelens uit het hart over historie en kerken.
Graag zou ik van u vernemen, anders gezegd willen horen,
kan een stadsdichter het Maastrichts beleid ook storen ?
Vriendelijke groeten, Wigo
24-10-2012 2022 Wigo
 
J.P. Minckelers in gedachte ...
Vaonaof 1904 steit mien beeld hijj in us Mestreech,
Es daank veur mien oetvinding: In eder straot leech.
Nao zoeget 50 jaor heet me miech n gaaspiep gegeve,
In 1954 brande de vlam, dat waor mn ls en mien leve.
n Paar kier hb iech door herinriechting mote sjuive,
Altied zaog iech luijkes loupe of klein keender huive.
nder miech verkoch me in krmkes greunte en vs,
Ederein waor kntent en achter mch deeg me de Ms.
Op mne skkel hoort iech toen in t Stadhoes verhaole,
Wie luij get gaas vaanoet dn ootomaat mste betaole.
Mer znder vlemke zeen iech alles neet mie zoe good,
Dat maak miech verdretig en wrrek op mien gemood.
Boe is t Mestreechs geveul veur kultuur en historie,
Of deenk me allein nog aon MCH 2018 in alle glorie ?
Mrrege steit t Gemeintebestuur hijj weer prizzent,
Allein mn Iewige vlam zuut me dus neet znder sent !
04-09-2013 2022 Wigo
 

 
 
Gedichten Limburg
 
EEKEHOUT
Osz bronsgreun eekehout, zoe deks bezoonge
we hat doa oeijt ins aa gedach,
Doa lickt inne Limburger gaar neet op
as miensj is de joa vel te zach.
Dee ka waal get verdraage,
och ka de teege inne sjtot.
Mar ze motte neet mit m blieve sjleepe,
doa geet inne eekeboom nog va doed.
Nic Bout
 
Met dank aan eenieder voor de bijdragen in de vorm van informatie, teksten en afbeeldingen
 
Bedankt voor uw interesse en voor uw bezoek aan de site
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of afbeeldingen:  Mail naar Wigo
Bent u tevreden, vertel het verder en/of schrijf in het:  Gastenboek / Lees Gastenboek
 
HOMEPAGINA
2005  2022  [Wigosite]
Alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt:   20-02-2022
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Gedichten Pagina
www.wigosite.nl