Maastricht HOMEPAGINA
 
Welkom op de webpagina Wigosite Maastricht.
Op deze pagina vindt u o.a. informatie, foto's, afbeeldingen en logo's van Maastricht, teksten
van liedjes, het Maastrichts Volkslied, info over bekende Maastrichtse personen, kunstenaars
en burgemeesters, evenementen, Kastelen in Maastricht en links met nog meer informatie.
Mocht u op de pagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in het kader van de Copyright
hier niet thuis horen, laat ons dat dan weten.
Wij zullen dan de plaatjes en/of bestanden onmiddellijk van deze webpagina verwijderen !
Opmerkingen, suggesties en aanvullingen middels een berichtje in het Gastenboek en/of een
mailtje zijn altijd welkom.
Veel lees-, kijk- en zanggenot !
 
 
 
 
Vivat, vivat Mastreech !
Bijj 't flikkerend staargezwiemel,
In 't azuur vaan Neerlands hiemel,
Dao blinkt 't sjoenste zèlverleech,
Dao blinkt de staar vaan us Mastreech !
 
 MESTREECHTER  GEIS 
Mestreechter Geis kinne beleve
en ..... dat door te mage geve.
God, wat is dat sjiek !
07-02-2008 © 2022 Wigo
Maastrichtse Afbeeldingen en Logo's
 
Op 15 september 1819 werd door 'de Hooge Raad van Adel'
het hierboven staande besluit gedaan, waarin Maastricht
haar Stadswapen officieel kreeg toegewezen.
Ingel mèt waope
Op 15 september 1819 werd bij Koninklijk Besluit aan de Gemeente
Maastricht het volgende wapen verleend: "Zijnde een rood schild,
beladen met een vijfpuntige ster van zilver. Het schild van achteren
vastgehouden door een Engel en gedekt door een kroon van goud."
Twee belangrijke aspecten in het Stadswapen zijn de vijfpuntige ster
en de Engel. Een bevredigend antwoord, waarom Maastricht een ster
en met name een vijfpuntige ster in zijn wapen draagt, is niet te geven.
Vast staat, dat de ster reeds in de Middeleeuwen op in Maastricht geslagen
munten voorkomt. De ster werd ook gebruikt om maten te ijken en om in
Maastricht gefabriceerde goederen, zoals het laken, van een "stadsteyken"
te voorzien. Het oudste thans bekende stadszegel, waarop een vijfpuntige
ster voorkomt, dateert uit 1423. Dit zegel berust in het Stadsarchief en
vertoont bovendien de afbeeldingen van St. Lambertus en St. Servaas.
Een Engelenfiguur als schildhoudster komt voor op een kapiteel, dat rond
1490 is aangebracht in de St. Mathiaskerk.
Uit 1535 is verder het "klein zegel" bekend, waarop eenzelfde afbeelding,
die daarna vrijwel voor alle zegelstempels van de stad gebruikt werd.
Waar de figuur van de Engel, die als steun en toeverlaat gezien kan worden,
aan is ontleend, is niet duidelijk.
De kleuren in het Stadswapen zijn de volgende:
Het schild - rood, de ster - zilver, het kleed van de Engel - blauw,
de kroon op het schild - goud, de draagbanden van het schild - donkerbruin,
de vleugels van de Engel - zilver, het "voetstuk" waar de Engel op staat - groen.
Bron: Folder uitgegeven door het Afdelingsbestuur Maastricht van de A.C.P.
(Algemene Christelijke Politiebond)
 
Ingel mèt waope
In 1950 kreeg de Gemeentelijke organisatie haar
eerste Logo geïnspireerd op het Stadswapen.
Deze huisstijl werd in 1970 en in 1986 vernieuwd,
maar steeds met behoud van de Engel als schilddrager.
Het Logo dat op 5 januari 2009 is gepresenteerd zet
deze traditie voort met de bijzonderheid dat de Engel als
schilddrager is vervangen door 'de Maastrichtenaar' zelf.
Logo Gemeinte Mestreech
Logo Gemeente Maastricht vanaf 1986
Nuij Logo Gemeinte Mestreech
Nieuw Logo Gemeente Maastricht per 05-01-2009
Uw mening over het nieuw Logo: www.stadswapenmaastricht.nl
 
Mestreechs veendel Mestreechs veendel Mestreechter Steerke Mestreechs waope
 
Mestreechter staar Ingel mèt waope Mestreechter staar
 
Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel mèt waope
 
Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel mèt waope
 
Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel mèt waope
 
Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel mèt waope
 
Ingel mèt waope Ingel mèt waope Ingel Gievelstein Ingel mèt waope
 
Troon van Gods glorie
 
Stichting Romeinse Brug
 
Vastelaovends  veendel 't Mooswief Kachelpiepers logo Tempeleers logo
 
Mestreechs Volksleed Mestreechter Geis Reus Gigantius Gievelstein
 
Midde in Europa Maastricht Maasbrug Maastricht weer Vrij Logo Gemeinte Mestreech
 
Regout - Sphinx logo's
Begin 1834 'Aardewerkfabriek Petrus Regout'
In 1879 omgezet in 'C.V. Petrus Regout & Co'
Vanaf 1891 verplicht 'Made in Holland' te vermelden
wegens imitatie van Wedg Wood aardewerk.
Vanaf 1899 'De Sphinx'
In 1958 gefuseerd met 'Société Céramique'
tot 'NV Sphinx - Céramique'
Vanaf 1960  'NV Koninklijke Sphinx'
 
Regout logo Regout logo 1958 Regout logo 1959 Regout logo 1963
 
Regout logo Regout logo Logo VMA Regout logo
 
Emaille reclamebord Emaille reclamebord Emaille reclamebord Emaille reclamebord
 
Ceylon rubber wasknijpers onderaan op karton
Met dank aan Paul Berben
Gebruiksaanwijzing Ceylon rubber wasknijper
Met dank aan Anja Haasbeek
Emaille reclamebord Rubberfabriek CEYLON Maastricht
Met dank aan Anja Haasbeek
Maastrichtse Bekende Personen
Giel 'de Piele' Hameleers (Menier Pilain)
* Maastricht 28-03-1887  Maastricht 24-06-1967
(Foto: Jacques Voets)
Menier en Madam Hameleers
Theater en het leven kunnen bij sommige mensen samen een grote invulling geven aan hun leven.
Als je er van houdt en ook nog een vrouw vindt die het eveneens fijn vindt dan is er een goede
basis om dat theater een leven lang vol te houden.
Op 28 maart 1887 werd te Maastricht geboren Wilhelmus Lambertus Wijnandus Hameleers.
Zijn jeugd zal wel nog niet een groot theater zijn geweest maar hier is vast en zeker de
basis gelegd. Als hij Maria Margaretha Maessen leert kennen is het duo een feit.
Bij operettevereniging ‘de Lauwwerkrans’ viert ‘Medam’ successen en in ‘Trijn de Begijn’
doet ‘Menier' het na op zijn manier.
Dat theater alleen niet genoeg is om echt van te leven blijkt ook hier en samen drijven
ze dan ook een winkel in naamplaten en rubberstempels in de Platielstraat, waar ook
wat anders wordt verkocht maar dan onder de toonbank.
Wanneer in 1948 de helft van het duo wegvalt blijft de andere helft niet achter maar
gaat door met zijn rol in het theater van het leven.
Grote successen staan hem nog te wachten zoals ‘Petit Paris’ een initiatief van de
ondernemers uit de Platielstraat het Sint Amorsplein en Achter het Vleeshuis.
Een evenement dat binnen de kortste tijd te groot is voor de organisatie.
‘Menier’ vulde op zijn manier zijn rol in door zijn winkel om te toveren tot politiebureau
en als commissaris van politie op te treden. Compleet met piezel liep hij alle dagen tussen
de grote massa op zoek naar overtreders van de ‘wet’.
Met carnaval voor de deur speelde hij ook hier zijn rol en werd in 1958 uitgeroepen
tot ‘Vastelaovendvierder’. Een titel die weinigen is gegeven.
Maar aan ieder toneel komt een einde zo ook aan dat van ‘Menier’ en op 24 juni 1967
speelt hij zijn laatste rol in het theater van het leven.
Jo Boetsen
 
De Drei Sjoenste vaan Mestreech
De opname is uit 1928 (Bron: Sjeng Batta)
"De Drei Sjoenste" in Mestreech waren:
Ensinck de Klètskop, Pie de Bökkem en Flup de Kooistart.
Pie Lemair, die toen onder andere de Fanfare "Sint Joezep" dirigeerde,
schreef een operette waarin deze drie personen de hoofdrol speelden.
 
 
Henricus Hubertus van Aubel
* Maastricht 20-11-1830  Antwerpen 03-02-1906
Wiskundige en o.a. leraar
www.pandd.demon.nl/lemoine/vanaubel.htm
 
Petrus Alexander Batta
* Maastricht 09-07-1816  Versailles 08-10-1902
Componist en cellospeler, koninklijk violoncellist
www.rijksarchieflimburg.nl/page.asp?id=1172
 
Edmond Bellefroid
* Maastricht 03-07-1893  Maastricht 07-01-1971
Keramist, ontwerper, schilder en tekenaar
nl.wikipedia.org/wiki/Edmond Bellefroid
www.mestreechtenere.nl/edmond bellefroid.htm
 
Alphons Boosten
* Maastricht 20-01-1893  Maastricht 02-01-1951
Architect
nl.wikipedia.org/wiki/Alphons_Boosten
 
Ger Boosten
* Maastricht 11-08-1899  Maastricht 08-04-1986
Kunstschilder, graficus en tekenaar
www.biografischportaal.nl/persoon/78640920
 
Paul (Pol) Chambille de Beaumont
* Maastricht 11-10-1889  Maastricht 06-01-1968
Mede oprichter 'De Tempeleers', volksdichter,
liedjesschrijver, directeur brouwerij 'De Leeuw'.
li.wikipedia.org/wiki/Paul_Chambille_de_Beaumont
 
Pierre Daems
* Maastricht 06-10-1911  Maastricht 05-08-1982
Beeldhouwer, keramist, kunstschilder,
industrieel ontwerper en docent
www.capriolus.nl/artists/view/pierre daems
 
Peter Debye
* Maastricht 24-03-1884  New York 02-11-1966
Natuurwetenschapper
http://home.kpn.nl/alchemilab/alchemie/BioPeter.htm
 
Pieter Defesche
* Maastricht 1921  Ulestraten 13-07-1998
Beeldend kunstenaar, kunstschilder en graficus
nl.wikipedia.org/wiki/Pieter Defesche
 
Guillaume (Giel) Eberhard
* Maastricht 14-10-1879  Maastricht 17-02-1949
Kunstschilder en graficus
nl.wikipedia.org/wiki/Guillaume Eberhard
www.vroomen.org/paulvroomen/Eberhard.htm
www.artindex.nl/limburg/Guillaume Eberhard
 
Hubert Endepols
* Maastricht 15-12-1877  Maastricht 18-06-1962
Leraar, filoloog, schrijver en dialektkenner
www.dbnl.org/H.J.E. Endepols
www.dbnl.org/auteurs/werken
 
Edmond Franquinet
* Maastricht 06-01-1896  Maastricht 17-11-1974
Leraar, rechter en schrijver
www.jules-verne.nl/franquinet.html
 
Henri Goovaerts
* Maastricht 13-11-1865  St. Pieter (Maastricht) 23-08-1912
Portretschilder
  nl.wikipedia.org/wiki/Henri Goovaerts
www.artindex.nl/limburg/Henri Goovaerts
 
Jan Grégoire
* Maastricht 11-09-1887  † Amsterdam 11-02-1960
Kunstschilder en graficus
www.artindex.nl/limburg/Jan Grégoire
 
Robert (Rob) Graafland
* Maastricht 26-11-1875  † Heerlen 28-04-1940
Kunstschilder, tekenaar, graficus en leraar
nl.wikipedia.org/wiki/Rob Graafland
www.robgraafland.nl/index.html/
 
Charles Hollman
* Maastricht 31-08-1877  † Maastricht 19-11-1953
Kunstschilder
www.artindex.nl/limburg/Charles Hollman
 
Joseph Hollman
* Maastricht 16-10-1852  Parijs 31-12-1926
Musicus, koninklijk violoncellist
www.rijksarchieflimburg.nl/page.asp?id=1171
 
Edmond Hustinx
* Maastricht 30-11-1898  Venlo 20-05-1984
Uitvinder, kunstenaar, chemicus en industrieel
www.hustinxstichting.nl/nederlands/edmond hustinx
 
Jan Hul
* Maastricht 20-01-1908  Maastricht 13-09-1956
Kunstschilder en graficus
www.artindex.nl/limburg/Jan Hul
 
Jean Innemee
* Maastricht 14-10-1937  Maastricht 01-08-2007
Componist, muzikant, producer en zanger
nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Innemee
 
Han Jelinger
* Maastricht 04-09-1895  Maastricht 12-04-1961
Kunstschilder, tekenaar en graficus
nl.wikipedia.org/wiki/Han Jelinger
www.artindex.nl/limburg/Han Jelinger
 
Henri Charles Jonas
* Maastricht 08-05-1878  Maastricht 15-09-1944
Glazenier, graveur, schilder en tekenaar
www.rogerarts.com/artists/jonastxt.htm
www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp
 
Adam van Kan
* Maastricht 18-07-1877  † 's- Gravenhage 06-06-1944
Wetenschapper en rechtshistoricus
www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/
 
Pierre Kemp
* Maastricht 01-12-1886  Maastricht 21-07-1967
Dichter en kunstschilder
nl.wikipedia.org/wiki/Pierre Kemp
 
Sjeng Kraft
* Maastricht 12-12-1924  Maastricht 03-07-1999
Accordeonist en liedjesschrijver
nl.wikipedia.org/wiki/Sjeng_Kraft
 
Hubert Levigne
* Maastricht 30-09-1905  Maastricht 29-12-1989
Graficus, tekenaar, glazenier, decorateur en schilder
nl.wikipedia.org/wiki/Hubert Levigne
www.artindex.nl/limburg/Hubert Levigne
 
Jan Pieter Minckelers
* Maastricht 02-12-1748  Maastricht 04-07-1824
Uitvinder en wetenschapper
nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieter_Minckeleers
 
Benny Neyman
* Maastricht 09-06-1951  Soesterberg 07-02-2008
Nederlands zanger
nl.wikipedia.org/wiki/Benny_Neyman
www.bennyneyman.nl/index2.htm
 
Walter Neuhof
* Maastricht 20-03-1904  Maastricht 07-11-1982
Kunstschilder, tekenaar en aquarellist
www.artindex.nl/limburg/Walter Neuhof
 
Mathieu Niël
* Maastricht 22-05-1909  Maastricht 29-09-1970
Pianist, componist en orkestleider
www.mathieu-niel.nl
www.maastrichtaktueel.nl
 
Matty Niël
* Maastricht 23-10-1918  Sittard 07-05-1989
Componist, docent muziekschool
www.matty-niel.nl/nieuws.htm
(foto © Véronique Niël)
 
Fons Olterdissen
* Maastricht 12-12-1865  Maastricht 24-02-1923
Historicus, komediespeler, leraar, regisseur en schrijver
www.olterdissen.nl/olalhistorie/olhiolterdissen.htm
 
Jos Postmes
* Maastricht 30-07-1896  Maastricht 30-11-1934
Kunstschilder en directeur Middelbare Kunstnijverheidschool (nu Stadsacademie)
nl.wikipedia.org/wiki/Jos Postmes
 
Petrus Regout
* Maastricht 23-03-1801  Meerssen 18-02-1878
Grootindustrieel, handelaar, fabrikant en politicus
www.zichtopmaastricht.nl/non-flash/dossier.php?id=3
 
Frans Ronda
* Maastricht 25-04-1899  Maastricht 16-03-1976
Kunstschilder, tekenaar en aquarellist
www.artindex.nl/limburg/Frans Ronda
(foto t.g.v. de 75e verjaardag van Frans © Jacques Voets)
 
Henri Schoonbrood
* Maastricht 28-07-1898  Maastricht 10-11-1972
  Kunstschilder, tekenaar en glazenier
nl.wikipedia.org/wiki/Henri Schoonbrood
www.artindex.nl/limburg/Henri Schoonbrood
 
Wilhelmus Hubertus (Guill) Serpenti
* Maastricht St. Pieter 27-03-1906  Maastricht 22-06-1982
Kunstenaar, schilder, tekenaar en industrieel ontwerper
nl.wikipedia.org/wiki/Guill Serpenti
 
Carl Smulders
* Maastricht 08-05-1863  Luik 21-04-1934
Componist, musicus en muziekleraar
www.rijksarchieflimburg.nl/page.asp?id=1006
 
Victor de Stuers
* Maastricht 20-10-1843  Den Haag 21-03-1916
Advocaat, ambtenaar en politicus
Belangenbehartiger van de Nederlandse kunst
nl.wikipedia.org/wiki/Victor de Stuers
 
Charles Thewissen
* Maastricht 16-04-1905  Maastricht 16-08-1973
Historicus en journalist
www.vroomen.org/paulvroomen/thewissen.html
 
Pieter Thijsse
* Maastricht 25-07-1865  Overveen 08-01-1945
Bioloog, leraar en natuurbeschermer
nl.wikipedia.org/wiki/Jac. P. Thijsse
www.iisg.nl/bwsa/bios/thijsse.html
 
Johan Tischbein
* Maastricht 09-03-1750  Heidelberg 21-06-1812
Portretschilder
nl.wikipedia.org/wiki/Johann Tischbein
 
Charles Vos
* Maastricht 08-09-1888  Maastricht 19-02-1954
Beeldhouwer, schilder en vormgever
www.charlesvos.nl/zijn-leven
 
Henri Vos
* Maastricht 09-06-1883  Den Haag 27-10-1959
Decorateur, leraar en schilder
www.artindex.nl/limburg/Henri Vos
 
Hubert Vos
* Maastricht 17-02-1855  New York 08-01-1935
Schilder van o.a. landschappen en portretten
en.wikipedia.org/wiki/Hubert Vos
nl.wikipedia.org/wiki/Hubert Vos (kunstschilder)
 
Pieter Willems
* Maastricht 06-01-1840  Leuven 23-02-1898
Professor, Filoloog, Docent Latijnse Letterkunde
en Romeinse Oudheden
www.rhcl.nl/page.asp?id=1338
 
Henri Gerard Winkelman
* Maastricht 17-08-1876  Soesterberg 27-12-1952
Militair, Nederlands Opperbevelhebber in 1940
nl.wikipedia.org/wiki/Henri Winkelman
 
 
André Rieu op het Vrijthof in Maastricht
??, ??, ??, ??, ?? 2021
Meer info zie: www.andrerieu.com (zie Agenda)
 
Pierre Hubertus (Pieke) Dassen
* Rotterdam 23-09-1926  Maastricht 18-04-2007
Op 23 september 2011 vonden in het Statenkwartier/
Kunstkwartier twee belangrijke gebeurtenissen plaats.
Meer info zie hier en/of op: www.piekedassen.nl
 
Willem Hofhuizen
* Amsterdam 27-07-1915  Maastricht 23-12-1986
Schilder,tekenaar, beeldhouwer
(vanaf 1946 wonende in Maastricht)
nl.wikipedia.org/wiki/Willem Hofhuizen
 
Harry Lips
* Rotterdam 03-10-1918  Maastricht 09-11-1979
Schilder (vanaf 1940 wonende in Maastricht)
www.artindex.nl/limburg/Harry Lips
 
Jef Scheffers
* Beek Lb. 28-01-1906  Maastricht 16-12-2009
Schilder, glazenier en docent (vanaf 1935 directeur
Middelbare Kunstnijverheidsschool, nu Stadsacademie)
www.forum.mestreechonline.nl/showthread.Jef Scheffers
 
Maastricht Beren
Beer Jo, op een bankje nabij de Berenkuil
Jarenlang was de Berenkuil in het Aldenhofpark een geliefde
wandelplek voor de inwoners en bezoekers van Maastricht.
In 1993 verhuisde de laatste beer Jo –onder druk van de
dierenbescherming- naar het Berenbos te Rhenen en was
de Maastrichtse berenkuil voor ’t eerst sinds 1920 leeg !
Meer info en foto's zie: Maastricht Berenkuil
Boekpresentatie Stadspark Maastricht
Tijdens de presentatie van het boek Stadspark Maastricht welk donderdag
8 november 2012 ten doop werd gehouden in boekhandel Selexyz Dominicanen
werd het aanwezige publiek getracteerd op een onvervalst mini vertelfestival
middels de verhalen en anekdotes die Jan Janssen en Rob Meurders te berde brachten.
Voor meer informatie zie: www.maastrichtaktueel.nl/boekpresentatie-stadspark-maastricht
Maastricht Bier
   
  www.mestreechsblont.nl  
       
Maastricht Bierfestival Mestreechs beer Tempeleers beer Gulpener Bierbrouwerij
       
Bosch 'De Keijzer' Bosch beer Pilsener Bosch beer Oud Bruin Bosch Double Saison
       
Mestreechs Marres beer Marres Bierviltje Marres bierfles etiket  Marres-Ceulen Bierviltje
       
Beugelflesdop Marres Beugelflesdop Marres Beugelflesdop Marres Marres Speelkaart
       
Ridder Pils Ridder Golden Bock beer Ridder Maltezer beer Ridder Maltezer beer
       
Ridder Bevrijdings beer Ridder Pilsener Ridder Pilsener Ridder Wieckse Witte
       
Zwarte Ruiter beer Mestreechs Aajt Mestreechs Aajt Zwarte Ruiter beer
       
   
  www.cambrinus.nl/brw/engel  
Bosch Bierbrouwerij De Keijzer
www.brouwerijbosch.nl
www.cambrinus.nl/keyzerbrouwerij
Audio fragment L1 over de enige nog bestaande Maastrichtse bierbrouwerij:
 www.l1.nl/mediaplayer_landingpagina
Nostalgie Stoombierbrouwerij De Keijzer
 
Oude bierwagen Stoombierbrouwerij De Keijzer
Voor meer foto's zie: www.FoToL.nl
Marres Bierbrouwerijen
www.marres.nl
 
Briefhoofd bierbrouwerij Eugène Marres
 
Groepsfoto Personeel Marres - Ceulen ca. 1900
Alle afbeeldingen van Marres zijn afkomstig van de
 site: www.marres.nl , met dank aan Dhr. Boed Marres
Voor meer afbeeldingen zie: Maastricht Oude Prenten
Ridder Bierbrouwerij
www.cambrinus.nl/ridderbrouwerij
 
Brouwerij de Ridder, Oeverwal 3 - 9   Wijck - Maastricht
(foto uit een boek over Heineken met dank aan Anja Haasbeek)
Brouwerij de Ridder, gelegen aan de oever van de Maas, 'recht uit het hart van Maastricht'
stamde uit 1857 en was de laatste overgebleven Maastrichtse brouwerij.
In de brouwerij werd op ambachtelijke wijze diverse bieren gebrouwen, zoals: Ridder Pilsener
(van 1925 - 2002), Ridder Maltezer Bier (van 1954 - 2002), Ridder Donker Bier (tot 2002),
Bevrijdingsbier en Binnenveldloop bier (alleen in 1994), Ridder Bock Bier (van 1987 - 2001),
Wieckse Witte (van 1990 - 2002) en Vos (van 1994 - 2002).
In 1982 naam Heineken Brouwerij de Ridder over. Op 31 oktober 2002 werd bekend gemaakt
dat eind 2002 de gehele productie zou worden gestaakt en werd de brouwerij gesloten.
Onderstaand gedicht 'Brouwerij de Ridder' stond in het Nederlands
in weekblad 'De Ster' -rubriek 'Eus Perelkes'-  als winnend gedicht.
In overleg met Marie-Josee Giesen is het gedicht door Wigo in het
Maastrichts 'vertaald' en met haar toestemming op deze site geplaatst.
     Brouwerijj 'De Ridder'  
Brouwerijj 'De Ridder' is ’ne pèrrel aon de Sint Servaosbrök,
de kaw sjevraoje loupe miech noe al euver de rök.
Bijj de gedachte aon ’t verdwijne vaan dit beeldbepaolend pand,
weemood en koejigheid goon bijj miech hand in hand.

’t Pand heet helaos mote wieke veur ’t groete geld,
dat is ’t einigste wat veur sómmige helaos nog tèlt.
Dees Brouwerijj moot veur apparteminte wieke,
en weurt straks bewoend door ’n aontal rieke.

Brouwerijj 'De Ridder' zal altied in us gedachte blieve bestoon,
dit prachtig stökske Mestreechse historie maag neet verlore goon.
Óngetwiefeld zal dees Brouwerijj bijj väöle blieve veurtleve,
’t heet wèrrekneumers en beerleefhöbbers jummers vräög gegeve.
24 jannewarie 2008 © 2022 Marie-Josee Giesen
 
Bier in Limburg:                         Geschiedenis van brouwers en drinkers: www.limburgsmuseum.nl/bier in Limburg
Bier info: www.cambrinus.nl
Overzicht Brouwerijen Limburg: www.bierreis.com
Gesloten Brouwerijen Limburg: www.cambrinus.nl/dicht
Biertapperijen: www.alliantie-van-biertapperijen.nl
Maastrichtse Brouwerijen www.maastichtse brouwerijen.nl
 
Maastricht Bevrijding 1944
Amerikaans Kerkhof Margraten (bron: ?)
Maastricht werd 78 jaar geleden, op 14 september 1944, helemaal bevrijd.
Filmopnamen bevrijding Maastricht: www.fotosmaastricht.nl/film/bevrijding
 
Maastrichtse Burgemeesters
28-4-1800 - 8-6-1801 Emanuel Joseph Lefebvre *
  * Maastricht 13-03-1772  Antwerpen 19-04-1828
28-6-1801 - 18-3-1808 Pierre Etienne Monachon *
  * Lucens (Zwitserland) ..-..-1731  † Maastricht 29-08-1811
1808 - 1815 Christiaan Coenegracht
  * Maastricht 29-06-1755  Maastricht 18-08-1818
1815 - 1818 Jhr. André Charles Membrède
  * Maastricht 04-11-1758  Aken 25-10-1831
1818 - 1835 Jhr. Godard Jan Cornelis van Slijpe
  * Maastricht 22-11-1757  Maastricht 28-11-1838
1835 - 1850 Hendrik Nierstrasz
  * Maastricht 26-01-1773  Maastricht 19-02-1855
1851 - 1855 Jacques Pascal Wijnandts
  * Maastricht 30-05-1797  Maastricht 16-03-1855
1855 - 1860 Hieronymus Joannes Wilhelmus van Aken
  * Maastricht 22-01-1796  Maastricht 19-07-1860
1861 - 1867 Willem Hubert Pijls
  * Maastricht 28-02-1819  Maastricht 06-02-1903
1867 - 1873 Hendrik Raat
  * Wognum 18-11-1815  's-Gravenhage 13-02-1899
1873 - 1900 Willem Hubert Pijls
  * Maastricht 28-02-1819  Maastricht 06-02-1903
1900 - 1910 Petrus Christianus Hubertus Bauduin
  * Roermond 22-10-1836  Maastricht 13-08-1910
1910 - 1937 Mr. dr. Leopold Bernard Josef van Oppen
  * Maastricht 23-08-1871  Maastricht 20-10-1941
1937 - 1941 Jhr. mr. Willem baron Michiels van Kessenich
  * Langebrück-Sachsen 16-10-1902  De Bilt 09-01-1992
15-10-1941 - 1943 Mr. Louis Ph. J. Peeters
  * ..-..-....  † ..-..-....
1944 - 1967 Jhr. mr. Willem baron Michiels van Kessenich
  * Langebrück-Sachsen 16-10-1902  De Bilt 09-01-1992
1967 - 1-5-1985 Mr. Alphonsus Maria Ignatius Hubertus (Fons) Baeten
  * Maastricht 10-04-1920  Maastricht 07-01-1996
1-5-1985 - 1-2-2002 Mr. Philippus Josephus Ignatius Maria (Philip) Houben
  * 's-Gravenhage 29-01-1941  Maastricht 23-04-2017
1-2-2002 - 14-1-2010 Drs. Gerardus Bernardus Maria (Gerd) Leers
  * Kerkrade 12-07-1951
15-1-2010 - 1-11-2010 Drs. J. H. H. (Jan) Mans (waarnemend Burgemeester)
  * Heerlen 1940
1-11-2010 - 27-6-2015 Dhr. Onno Hoes
  * Leiden 05-06-1961
1-7-2015 - Mr. Annemarie Penn - te Strake
  * Helmond 31-07-1953
  *Met dank aan G. Dielemans voor de aanvullende gegevens.
Maastricht Cardbox
Onlangs verscheen bij BnM uitgevers de Cardbox Maastricht.
In deze luxe box zitten 54 ansichtkaarten met daarop afbeeldingen
van hoe de stad er tussen 1900 en 1935 heeft uitgezien.
De prachtige originele ansichtkaarten en foto’s zijn afkomstig uit de
verzameling van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) en
de samenstelling was in handen van Jo Boetsen en Wim Gorren.
De Cardbox Maastricht kost € 17,95 en is in de hele stad verkrijgbaar.
Maastricht kent een lange geschiedenis, die teruggaat tot in de Romeinse
tijd aan het begin van onze jaartelling. In het historische stadscentrum is
deze geschiedenis nog steeds zichtbaar, de Servaaskerk, het Vrijthof en
de Servaasbrug zijn er het bewijs van.
In de twintigste eeuw heeft Maastricht zich ontwikkeld tot moderne
wereldstad, waarbij de geschiedenis nooit uit het oog verloren is.
De 54 reproducties van originele ansichtkaarten in deze Cardbox
geven een beeld van hoe de stad, met haar rijke geschiedenis, er
in de twintigste eeuw uitziet. Herkenbare plekken, gefotografeerd
tussen 1900 en 2000 in een historisch jasje. Een must voor elke
inwoner van de stad en een sfeervol begin voor iedereen die
meer van Maastricht wil weten.
 Voor meer info en/of bestelling zie: www.bnm-uitgevers.nl
Maastricht Carnaval
       
 
 
Vastelaovends Leedsjes Concours 2022
 
Verkezing vaan 't Vastelaovendsleedsje 2023: Zaoterdag 12 november 2022
in de Muziekgieterij Mestreech.
Daan weurt door 'n Vakzjurie same mèt 't Vollek vaan Mestreech 't nuij
Mestreechs Carnavalsleedsje 2023 gekoze oet de bèste zeve leedsjes.
 
En de winnaar is: 'De Vastelaovendspripperatie'
 
Mie info: www.smv.nl 
 
 
        Mestreechs  Vastelaovendsleedsje 2023   
 
2023
Prins Stefan I (Gybels)
De Vastelaovendspripperatie
Teks en Meziek: Noël Fabry en Raymond de Pauw
Zaank: Duo X-Elle

Koeplèt:
Pieke vaan hei neve heet zie pekske al gepas
Mia vaan hei euver haolt de pruke oet de kas
't Hermenieke rippeteert get vals en väöls te hel
de trommel vaan Lewieke krijg daodoor e gans nuij vel
De daog die weure noe weer aofgeteld
Daan kump wat ederein zoe gere welt:


Refrein:
Mestreech viert Vastelaovend !
Mestreech geit aon de geng !
Dat is 't sjoenste wat besteit veur 'nen echte Sjeng !
't Mooswief op de Merret die heet 't us belaof:
die daog vaan 'haldaldei'en 'laot mer goon'
die nump us geine aof !


Koeplèt:
Vastelaovendsleedsjes huurste noe weer euveral
Nètsje nejt häör klèdsje en geit nao 't Prinsebal
Tant Fien prop häör kalbas vol mèt get veur d'n appetiet
De prins vaan Klein Ternaejje zeuk de sajs veur zien tuut friet
Zoe prippereert ziech hei weer ederein:
Mestreech dat sjöddelt drei daog achterein !
 
 
 
Stadsprins vaan groet Mestreech 2023
Hoege Hoeglöstigheid Stefan I (Gybels)
foto: Jean-Pierre Geusens
 
De nuijje Hoege Hoeglöstigheid vaan Mestreech
woort oetgerope op zóndag 22 jannewarie 2023
um 15.11 oor oppe Merret in Mestreech
Mie info: www.tempeleers.nl
 
Vastelaovends leedsjes en fotoos vaan de Prinsen vaan 1946 t/m 2023: Carnavalsleedsjes
Carnavals liedjes en foto's van de Prinsen van 1946 t/m 2023: Carnavalsliedjes
Vastelaovendsleedsjes blaadmeziek:  www.kzbbnodd.home.xs4all.nl
www.smv.nl/media/muziekbestanden/leedsje-info
 
 
Carnaval ouder dan de kerk
De ontstaansgeschiedenis van Carnaval is in nevelen gehuld.
De eerste concrete aanwijzingen van Carnaval dateren van
omstreeks 2600 voor Christus. Op kleitabletten die gevonden
zijn in Mesopotamië (het huidige Irak) doet een priesterkoning
verslag van een soort nieuwjaarsfeest waarbij een pronkschip
door de straten naar een tempel werd vervoerd. In de vijf
dagen  dat het feest duurde, was de slaaf gelijk aan zijn baas.
De Germanen vierden de komst van de nieuwe lente met
vruchtbaarheidsfeesten. Vanaf de vroege Middeleeuwen
waren lentefeesten populair. Vijf dagen drinken tot je er
bij neerviel. De katholieke kerk is nooit een voorstander
geweest van dit goddeloze  en losbandig gedrag.
Pogingen om deze uitspattingen in te dammen haalden niets
uit en uiteindelijk  koos de kerk eieren voor haar geld.
In 1091 werd   tijdens de Synode van Benevento officieel
de vastentijd van veertig dagen vastgesteld.
Sommige historici verklaren hiermee de naam. Carne vale,
voor het eerst opgetekende in Italië, staat voor 'afscheid
van het vlees'. Anderen denken  overigens dat de naam is
ontleend aan het Griekse 'carrus navalis',  wat scheepskar
betekent. De Grieken vierden eind februari een driedaags
feest waarbij Dionysos, de God van de wijn, op een
scheepswagen  werd rondgedragen. Dit waren ronduit
zatte optochten. Hoe dan ook, buitensporig drankgebruik,
het omdraaien van machtsverhoudingen  en het kronen
van een narrenkoning (tegenwoordig Prins Carnaval),
horen  al eeuwenlang bij het volksfestijn.
Bron: Math Wijnands, Viva Vastelaovend, Carnaval in Limburg. Uitgeverij TIC.
 
Historie Vastelaovend Mestreech - Geschiedenis Carnaval Maastricht
 
Carnavalsdata 2015 - 2025
 
Carnaval 2015:   15,  16,  17   fibberwarie
Carnaval 2016:   07, 08, 09   fibberwarie
Carnaval 2017:   26, 27, 28   fibberwarie
Carnaval 2018:   11,  12,  13   fibberwarie
Carnaval 2019:   03, 04, 05              miert
Carnaval 2020:  23, 24, 25   fibberwarie
Carnaval 2021:  14,  15,  16   fibberwarie
Carnaval 2022:  27, 28, 01   fibber/miert
Carnaval 2023:  19, 20, 21    fibberwarie
Carnaval 2024:  11,  12,  13   fibberwarie
Carnaval 2025:  02, 03, 04              miert
 
 
Opening vaan 't vijfde sezoen
11-11-2019 um 11.11 oor
in 't MECC in Mestreech
Presenteert De Sjeng Kraft Kompenei:
"Opening vaan 't vijfde sezoen"
DE11DEVAANDE11DE2019
www.de11devande11de.nl
Mie informasie: Maastricht Carnavalsliedjes
 
Spèngske vaan de Trèkkers 2009
www.detrekkers.nl
 
      't Stumpkesleed     
(Melodie: Mestreechs volksleed)

Jao diech höbs us op de maog gelege,
klein weurs, door alle iewen heer.
Toch bleifs diech altied weer gegete,
in tied vaan dreufheid en plezeer !
Veer huurde noets nog dien historie,
geine wèt, boevaan ste bis gemaak.
Toch zinge veer hijj dien victorie,
och stumpke, wat höbs diech gesmaak !!!
 
Meer liedjes zie: Maastricht Liedjes
    MESTREECHTER  GEIS   
Mestreech weurt weer op z'ne kop gezat,
Roed, geel en greun kleurt daan us Mojerstad.
'n Eder sprink en dans en zink ziech heis,
Mèt Vastelaovend heers ... Mestreechter Geis !
03-02-2008 © 2022 Wigo
Meer gedichten zie: Gedichten Pagina
   Draank in plestik mèt Vastelaovend   
Bèste Onno,

Zjus good pas èllef weke, in us sjoen Mestreech de baas.
En daan al medein keke: ”Vastelaovend zónder glaas !”

Gein ervaring in us tradisie, of geveul veur Mestreechter Geis.
Maak daorum gein allegasie, en snijj neet geliek in d’n eige vleis.

Want in kaffee, zaol of op straot, wèlle veer Vastelaovend viere.
Mèt meziek en leedsjes op maot, dat zalle v’r häöm nog wel liere.

Mèt ’n dröpke of ’n glaas beer, ’n gleeske wien of klaor water.
Klinke veer same altied geer, op us gezóndheid veur noe en later.

Laot us dees ammezasie en sjariteit, aon Maos, Kaanjel en Neker.
Dink aon mieljeu en kwaliteit: ”Geine draank in ’ne plestik beker !”

Propele Vastelaovend same !
17-01-2011 © 2022 Wigo
Meer gedichten zie: Gedichten Pagina
   Ode aon Jan Janssen   

Bèste Jan,

Geer zeet veur de Tempeleers eine vaan de groete Proffete,
eine dee de mieste sjoen Mestreechse wäörd heet verslete.

Zoe höb geer es Sirremoniemeister dèkser de spits aofgebete,
en uuch vaan dees meujelike taak altied manjefiek gekwete.

Bijj de Machseuverdrach hure v’r nuijtsjes en weurt verwete,
tot de Otoriteitetoeker bijj bepaolde luij de uigskes liet versjete.

Eur käös vaan ónderwerrepe waor dèks sjerrep mer aofgemete,
door uuch es verhäölkes, veerskes en leedsjes gebrach en geslete.

In 11 + 3 jaor höb geer uuch ’ne eige spesjaole stijl aongemete,
dat höbbe veer Börregemeisters mèt mage make en ouch gewete.

Philip, Gerd, Jan en Onno höbbe mèt ’t zweit in de han gezete,
Wèthawwers, Raodsleije en Minnisters kóste in dees rijj aonslete.

Geheim brónne waore gelökkig ouch dao en lete uuch rap wete,
es iemes weer get tösse de mör vaan ’t Stadhoes had oetgevrete.

Väöl bespraok geer mèt Anneke mèt ’n Eelske of ónder ’t ete,
sóms zag geer wel ’ns helop: ’Had iech miech mer besjete !’

Geer höb ’t Vollek vaan Mestrecch väöl laote lache en genete,
de sjariteit zit in eur hart, geer daot neet allein get veur mónnete.

Tijjdens eur bekindmaking um te stoppe, höbbe v’r us verbete,
’n momint vaan sjevraoje en traone, jao sómmige höbbe gekrete.

En um dees ’Ode aon uuch’ mèt ’ne groete Merci te mage beslete,
Jan, geer waort grandioos: Chapeau, v’r zalle uuch neet vergete !

Bedaank en ….. Vastelaovend same !

5 miert 2011 © 2022 Wigo
Meer info zie: www.maastrichtaktueel.nl/ode aon jan janssen
'Rech oet de Ziel'
'Rech oet de Ziel' toont op authentieke wijze prachtige
portretten van de Maastrichtse Vastenavond en de teksten
van alle winnende 'Vastelaovendsleedsjes' van 1946 t/m 2010.
Meer info: www.redfrock.nl/rechoetdeziel
 
'Carnavals schilderijen'
Tijdens de Carnavalsdagen te zien in de etalage van de Sleutelcentrale Maastricht Grote Gracht 39
 
   Deze drie schilderijen waren vorig jaar tijdens de Carnavalsdagen te zien in de etalage van de Sleutelcentrale
Voor meer Maastrichtse schilderijen en informatie zie: www.jokealbers.exto.nl
 
Maastricht Data Preuvenemint
Preuvenemint van donderdag 25 t/m zondag 28 augustus 2022
 
www.preuvenemint.nl
Maastricht Figuren en Standbeelden
Mestreechse Ingel Oud Stadswapen Mestreechse Ingel
     
Mestreechter Geis Oude Vlag 't Mooswief
     
J. P. Minckelers D'Artagnan De Wiekeneer aprèl 1985
     
Sint Servaas 't Dreesmenneke Pieke vaan de Stokstraot
 
www.nl.wikipedia.org/wiki/Lijst van beelden in Maastricht
Maastricht Foto's
Kerstnacht in Maastricht
Veldekeplein vanaf het vagevuur.  (Foto: Jan Pycke info@janpycke.com)
Geïnspireerd door de intens blauwe kerstverlichting op het Vrijthof,
waar ik lasogen van krijg, de nieuwe kerstkaart van dit jaar.
Door de klimaatproblemen staat de ster van Bethlehem nu ergens boven Limmel.
De twee vogels hoog in het zwerk zijn twee echte Maastrichtse Nachraoven.
www.janpycke.com
 
Nachtwachtgilde uit Berg & Terblijt op de Markt in Maastricht
 
Sint Servaasbrug Maastricht Vrijthof Maastricht
   
Pater Vinktorentje Maastricht Falie Zusterspark Maastricht
 
Foto's van het Maastrichts Stadhuis zie: www.FoToL.nl
Meer foto's van Maastricht zie: Maastricht Foto's
Maastricht Frankeerstempels
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maastricht Gedichten
   MESTREECH  
Mestreech, Mestreech, die sjoen stad Treech,
vol vaan historie, in eder sträötsje of steeg.
Dao bin iech gebore en stónt ins mien weeg,
iech höb dao geleef, gaof ’m ouch dèks ’ne veeg.
Beleefde Vastelaovend en wat iech daan deeg,
is neet te besjrieve, iech höb noets alles gebeeg.
Es iech wied weg bin, veul iech miech sóms leeg,
meh boe iech ouch bin, trök vin 'ch altied de weeg.
Want ’n spesjaol staar, bestraolt mèt häör leech,
mien eigenste mojerstad, Mestreech, Mestreech !
20 aprèl 2005 © 2022 Wigo
 
 
   MESTREECHTER  GEIS 
Mestreechter Geis dat zit vaan binne,
De kins 't neet koupe, de kins 't neet winne.
De Mestreechteneer zeet 't is mie gemood,
De weurs demèt gebore, ’t zit in dien blood.
Dat is lache en jengke mèt get wat gebäörd,
Dat is Mestreechter Geis in e paar simpel wäörd.
2007 © 2022 Lène Jamin - Loomans
Meer Maastrichtse gedichten zie: Gedichten Pagina
Maastricht Gevelstenen
   
Poort Waerachtig M'tricht 1888 Kade Cörversplein Wijck M'tricht 1827
   
Kersenmarkt 6 M'tricht 1695 Dinghuis gevel Jodenstraat M'tricht 1749
   
Heugemerweg fabrieksmuur M'tricht 1887 Batterijstraat 58 M'tricht 1900
   
Meer Maastrichtse gevelstenen zie: www.maastrichtsegevelstenen.nl
Eigentijdse Geveltekens zie: www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/eigentijds
 
Fotocollage 'Mestreechse gievelstein mèt bieste' (foto's 2011 © 2022 Hub Wevers)
Maastricht Groeten uit
   
Meer Maastrichtse Ansichtkaarten zie: Maastricht Groeten Uit
Mestreechse Ansichtkaarte
Sint Servaos Basiliek Sint Janskèrrek O.L.V. Basiliek
     
O.L.V. Sterre der Zee Hèlpoort Stadhoes
 
Maastrichtse Ansichtkaarten Hulpdiensten
Maastricht Ambulance Maastricht Brandweer Maastricht Politie
Deze selectie 'Mestreechse Ansichtkaarte'
is slechts een klein gedeelte uit de collectie
van Limburgse Lynx, die in eigen beheer zijn
uitgegeven en o.a. te koop zijn bij:
TNT Post Servicepunt Sint Pieter
Glacisweg 60
6212 BR Maastricht
Tel. 043 - 3253035
Maastricht Jumping Indoor 2022
    32e Editie Jumping Indoor Maastricht  
Van 04 t/m 06 november 2022
Voor meer informatie en programma's zie:
www.jumpingindoormaastricht.nl
Maastricht Kastelen
Kasteel Agimont Neercanne Kasteel Bethlehem Limmel
   
Kasteel Borgharen Kasteel Jeruzalem Limmel
Alle Maastrichtse Kastelen met beschrijving zie: Maastricht Kastelen
 
Oude interieur foto's Kasteel Borgharen zie: Kasteel Borgharen
Maastricht Kunsttour
Vrijdag 02 mei t/m Maandag 05 juni 2017
Meer info zie: www.kunsttour.com
Maastricht Liedjes
 Aw Mestreechse (kinder)leedsjes in PPS
Gezónge door Tiny Feij
Kiek en luuster veur alle kinderleedsjes, aoftèlrijmkes, veerskes
en aw Mestreechse leedsjes oppe saajd vaan Tiny Feij:
Reubesop.nl
 
   CD Nostalzjie  
Hommaasj aon- en leedsjes vaan Math Niël
1. Math's bekroende Ach
Karnaval in Mestreech (1946)
Karnaval ! Dat is de sjoenste tied (1948)
Bars de Bom (1951)
De Kattebak (1953)
Drijj daog d’r op oet (1960)
De Nozem (1961)
De Sjoekboks vaan bijj Lena (1962)
De Maos-Boelvaar (1964)
2. Walse mèt Math
3. Heppie in Hip
4. M.V.V. Klubleed (1947)
5. M.V.V. Sepportersklubleed (1948)

Tekste vaan de leedsjes: Maastricht Liedjes

Mèt daank aon: Egid Niël, Tiny Feij en Manuel Speth
Miejer informasie: www.mathieu-niel.nl
2010 © 2022 Wigo
 
   Ode aon Mestreech  
Benny Neyman
Kóm mèt m'ch mèt nao Mestreech,
boe iech mie luijerke kreeg.
Hieringe biete mèt André Rieu,
Walse mèt pijn in m'n veuj.
Stad vaan zoer vleis, rommedoe,
Mestreechter Geis of Regout.
Stad zoe wies diech bis besteit 'r gein ein,
't Heimwee nao diech deit miech pijn,
Stad vaan 't Mooswief, de Vriethof, de Maos,
't Päöterke Vink, Sint Servaos.
Sins iech m'n ierste applaus vaan uuch kreeg,
Bin iech verleef op Mestreech.
 
Meer liedjes zie: Maastricht Liedjes
Magisch Maastricht
Ook dit jaar wordt in Maastricht niet alleen
het Vrijthof, maar de gehele Maastrichtse
binnenstad in uitbundige kerstsfeer gestoken,
van ?? november 2022 t/m ?? december 2022.
    Meer info: www.magischmaastricht.nl
Maastricht Oude Prenten
Oude kaart van Maastricht uit 1583 (bron: RHCL)
   
't Mooswief Markt Maastricht Sint Servaasbrug Maastricht
   
Instorting St. Pietersberg 1917 Oude prent van het Vrijthof Maastricht
 
St. Servaasbasiliek en St. Janskerk 1954/1955
(fotograaf: J. Weijnen) Met dank aan Wim van Helden - Baarlo
Meer Maastrichtse Oude prenten zie: Maastricht Oude Prenten
Maastrichtse Sinterklaas liedjes
Aw Mestreechse Sinterklaos leedsjes
Aw Mestreechse Sinterklaos leedsjes die us vreuger o.a. gelierd
woorte door Pieke Dassen in ziene Póssjenellekelder in Mestreech

Sinterklaos, dee heet gezag

Sinterklaos, vaan hijjneve

Venez venez Saint Nicolas

Sinterklaos, good heilig maan

Sinterklaos zaot in 'ne hook

Sinterklaos, zeet Meer

Sinterklaos, vaan rommelbommelbon

Sinterklaos ging vèskes vaange

Voor de teksten van de liedjes zie: Maastricht Liedjes
© 2005 - 2022 Wigo
Intocht Sint Nicolaas
Stichting Sint Nicolaas Maastricht
www.sinterklaasinmaastricht.nl
Mastreechter Staar
Meer info: www.mastreechterstaar.nl
Maestrichtse Stadsschutterij
Meer info: www.stadsschutterij maastricht.nl
Maastricht Tefaf
Art en Antique Fair Maastricht 25 - 30 juni 2022
www.tefaf.com
Maastrichtse Uitdrukkingen en Gezegden
Idee en grotendeels opgave: Paul Schils
 
Boe de brouwer is, kin de bekker toes blieve : Waar gedronken wordt, wordt niet gegeten
Daan sjiete nog väöl veugel die noe nog gein : Dat kan nog lang duren
koont höbbe    
Dee heet 'n witte lever : Hij is een vrouwenliefhebber
Dee hèlt vaan 'n kort gebed : Alleen de kerkelijke verplichtingen nakomen
Dee ruuk nao de sjöp : Iemand die stervende is
Diech kuimps wie un aw koont die neut kraak : Iemand met een slechte conditie
Es hore aaijt weure goon ze wiewater pisse :  
Gaank mèt miech, daan kreigste beer : Als je met mij gaat dan krijg je het beste
mèt sokker   van het beste
Gaank pisse boe ste d'n beer drinks : Je moet de lasten brengen waar je ook de
    voordelen geniet
Gein vijf kinne tèlle : Uiterst dom zijn
Get op d'n lever höbbe : Er is iets wat je hindert
Haw d'n aw sloffe veur de gek : Probeer mij niet voor de gek te houden
Heer heet 'rs vijf veur : Hij wordt boven anderen bevoorrecht
Iemes op stang drieve : Iemand kwaad maken
Iemes op stang reijje : Iemand streng behandelen
Kaajd beer maak 't blood werrem : Van veel drinken raken de gemoederen verhit
Kèrmis in de hèl : Wanneer het regent terwijl de zon schijnt
Meitskes vaan lichten tied : Lichtekooien
'ne Kelder vol zoer beer : Een gezin met veel ongetrouwde dochters
Rat, moes, mot en maoj, boe ze kaome doen : Rat, muis, mot en made, waar ze komen
ze sjaoj   veroorzaken ze schade
Stroont, wee heet diech gesjete ? : Wie denk je wel dat je bent ?
Toen pisse plasse woort, is 't gezeiks begónne : Teloorgang van het Maastrichts
Wat ligk ste toch te masjemiere : Wat voer je toch uit !
'Wèrke is zaoleg' zag de Begijn en ze droge : Schijnheilig zijn of zich niet graag moe maken
mèt hun zevene 'ne boenestek    
Ze höbbe häöm al de hoofiezers aofgerete : Iemand die stervende is
 
Wie weet nog leuke Maastrichtse uitdrukkingen en vult bovenstaande aan ?
Maastrichts Volkslied
  
't Mestreechs Volksleed wie veer 't noe gebruke is vaan Fons en Guus Olterdissen.
't Waor de apothese vaan de musical Trijn de Begijn oet 1912.
Es ierbetuin aon de gebreurs Olterdissen is in december 2002 officieel vas gelag
tot de teks en wijs es volksleed veur de stad Mestreech gelt.
Aonleiding waor de lètste raodsvergadering vaan Theo Bovens es Wèthawwer vaan
Mestreech, veur zien vertrek nao de Open Universiteit in Heerle.
 
Fons Olterdissen
* 12-12-1865  24-02-1923
 
Fragment uit 'Trijn de Begijn' 1912 (bron: Bert Claessen)
 
Standbeeld Fons Olterdissen in de Grote Looierstraat Maastricht
De fraaie bronsgroep is van de beeldhouwer Willem Hofhuizen
onthuld door o.a. Burgemeester Michiels van Kessenich op 11-05-1961
 
Offisjeel Mestreechs Volleksleed 1912
Wäörd: Fons Olterdissen
Meziek: Guus Olterdissen

Hoera ! Vivat ! Mastreech !

Jao diech höbs us aon ’t hart gelege, Mastreech, door alle iewen heer.
Veer blieve diech altied genege en deilde dreufheid en plezeer.
Veer huurde nao dien aw histories, te peerd op grampeer ziene sjoet.
Eus ouge blónke bijj dien glories, of perelde bijj diene noed.

En dee vaan diech get sjoens wèlt preijze, in taol die al wie zinge klink.
Dat dee op nui Mastreechter weijze zien aajd Mastreech mèt us bezingk.
Me zóng vaan diech te allen teije, eus moojers zónge bijj de weeg.
En voolte veer eus rech tevreije, dan zóng ze e leedsje vaan Mastreech.

Diech blom vaan Nederlands landouwe, gegreujt op ‘t graaf vaan Sintervaos.
Bis weerdig dobbel te besjouwe, gespiegeld in de blaanke Maos.
’n Staar, de witste oet de klaore, besjijnt diech met häör straole zach.
En, um diech zuver te bewaore, ’nen Ingel hèlt bijj diech de wach.

Wie dèks woorste neet pries gegeve, meh heels dien kroen toch opgeriech.
En óngeknak biste gebleve, door euze band vaan trouw aon diech.
Daorum de hand us touwgestoke, 't oug geriech op ’t stareleech.
En weurt dat oug dan ins gebroke, daan beijt veur us 't aajd Mastreech.
Meer Maastrichtse liedjes zie: Maastricht Liedjes
Maastricht Wijn
De Apostelhoeve op de Louwberg te Maastricht
 
 
Wijn uit Maastricht
www.apostelhoeve.nl
www.deheerenhoeve.tk
www.dewijnhoek.nl/Boekenderhof
www.dewijnhoek.nl/Château Neercanne
www.dewijnhoek.nl/Domaine des Blaireaux
www.dewijnhoek.nl/Domaine Jekerdal
www.dewijnhoek.nl/Domaine Les Trois Nez
www.dewijnhoek.nl/Slavante
www.dewijnhoek.nl/St. Pieterwijn
www.domainebackerbosch.nl
www.ewdm.nl
www.hoevenekum.nl
www.thiessen.nl
 
 
        
 
         
 
    
Sinds kort heeft Limburg een wijnroutekaart die de liefhebber van de
ene naar de andere wijngaard in Nederlands en Belgisch Limburg voert.
De kaart loodst u langs 21 wijngaarden, waarvan 13 in Zuid Limburg,
Twee in Midden- en Noord Limburg en zes in Belgisch Limburg.
De kaart is te koop bij VVV - kantoren.
 
Wijn uit Zuid Limburg
www.aldenborgh.nl  Eys
www.backerbosch.nl  Cadier en Keer
www.belle-source.nl  Schin op Geul
www.dewijngaardsberg.nl  Ulestraten
www.fromberg.nl  Ubachsberg
www.sjtejneberg.nl  Eijsden
www.roozendael.nl  Reuver
www.wijngaardmartinus.nl  Vijlen
www.wijngoedwahlwiller.nl  Wahlwiller
 
Wijn uit Belgisch Limburg
www.wijndomein-aldeneyck.be  Maaseik
www.wijnkasteel.com  Riemst
 
Wijnhuis Ben Schiffeleers
www.benschiffeleers.nl  Maastricht
Maastrichts Wijnlied
De Wien vaan Slavante

Teks: Pie Leenders - Meziek: Jef Humblet
Zaank: De Wieker Hofzengers

Refrein:
Wien, wien dat moot 't zien,
veer hove noe gaaroet neet mie nao de Rien.
Want langs de Maos dao is ouch kultuur,
Sint Pierre de Slavante dat is puur natuur.

't Waor de sfeer vaan 't beer, jao dat hadde veer geer,
bijj 't leeg vaan de awwe lanterie.
En 'n glaas keul en naat, veers getap oet 't vaat,
daan vergaote veer alle miserie.
Meh sins kort vraoge dèks miejer klante,
nao de wien, jao de wien vaan Slavante.

De maond meij keul en naat, völt de sjeur en 't vaat,
is 'n spreuk die hijj dèks woort gesproke.
Kump in juli de zon, völt oktober de ton,
daomèt is die tradisie gebroke.
Want me vraog noe vaan väöl miejer kante,
nao de wien, jao de wien vaan Slavante.

In 'n sjiek rèstorant, dao bestèlt 'ne klant,
e dineeke veur ziech en z'n dame.
En d'n ober dee knik, mèt d'n angs tot heer brik,
en heer dink: Jao die viere get same.
Bijj de wienkaart daan wèt heer vaan wante,
es ze vraoge nao de wien vaan Slavante.
www.dewiekerhofzengers.nl
Meer Maastrichtse liedjes zie: Maastricht Liedjes
 
Bericht uit 'Dagblad de Limburger' van zaterdag 21 juli 2007
Komputter
Een mens is nooit te oud om te leren. Wie was ook weer de Grote Geest die
op zijn laatste levensdag het fluitspel onder de knie probeerde te krijgen ?
Kom niet meer op de naam. Hij was in ieder geval eeuwenlang een voorbeeld
voor de mensheid. Niet meer nodig. Vandaag de dag wordt het devies breed
omarmd. 65-plussers zetten zich massaal achter de computer.
Ad van Iterson
Lees het hele stuk op de pagina: Maastricht Limmel
Reacties, foto's en/of verhalen over Limmel zijn welkom via Mail
 
 
                             
Kijk voor meer toeristische info ook eens op de Site's van:
Maastricht www.a2maastricht.nl
  www.allesovermaastricht.info
  www.allsounds.nl
  www.andrerieu.com
  www.destadmaastricht.com
  www.detrekkers.nl
  www.internetgemeentegids.nl/maastricht
  www.jumpingindoormaastricht.nl
  Kengkee punt nl 
  www.L1.nl
  www.limburg.linkplaatsen.nl
  www.maastrichtaktueel.nl
  www.maastricht.allesvan.nl
  www.maastricht.beginthier.nl
  www.maastricht.coolbegin.com
  www.maastricht.debestepagina.nl
  www.maastricht.stadsleutel.nl
  www.maastricht.lu
  www.maastrichtsegevelstenen.nl
  www.maastrichtweb.com
  www.magischmaastricht.eu
  www.marres.nl
  www.mastreechterstaar.nl
  www.mestreechtersteerke.nl
  043 - Pagina
  www.obbreisorganisator.nl/Maastricht
  www.piekedassen.nl
  www.pietersberg.nl
  www.sebastiaan1408.nl
  www.smv.nl
  www.sportinstuivenmaastricht.nl
  www.stöblappe.vandekragt.nl
  www.Studenten Uitzendbureau Maastricht.nl
  www.tefaf.com
  www.utwieckertribbenaol.nl
  www.wandeleninmaastricht.nl
  www.wiewatwaarweg.nl
  www.winterland.nl
  www.zichtopmaastricht.nl
Maastricht berglopen en groeven www.caestert.net
  www.groups.msn.com/MaastrichtBerglopen
  www.mynkamer.eu/onderzoek.htm
Maastricht Carnaval www.tempeleers.nl
  www.smv.nl
  www.carnavalinmaastricht.nl
Maastricht film Bevrijding www.youtube.com/watch Maastricht
Maastricht film Tum Palmen Mestreech blief Mestreech
  Ode aan Maastricht
  Sjoen Mestreech
Maastricht foto's www.FoToL.nl
  www.fotosmaastricht.nl
  www.ton12345.deds.nl
Maastricht historie www.historiemaastricht.nl
  www.maastrichterstokstraat.atspace.com
  www.members.home.nl/pauvroomen
  www.rhcl.nl
  www.vroomen.org/paulvroomen
  www.wandelpaden.com/maastricht
Maastricht Hotels www.weekendjeweg.nl/maastricht
Maastricht in oude ansichtkaarten www.maastricht.lu
Maastricht in vogelvlucht www.maps.google.com/maastricht
  www.wijkfoto.nl
Maastricht - Limburg filmpjes www.lieverlimburgs.tv
Maastricht Musea www.bonnefanten.nl
  www.brouwerijbosch.nl
  www.drukmuseum.nl
  www.jezuietenberg.nl
  www.museumspaansgouvernement.nl
  www.natuurhistorischmuseum.nl
  www.oudsintpieter.com
  www.sintservaasbasiliek.nl
Maastricht MVV Startpagina www.mvv.startpagina.nl
  www.robdresens.nl
Maastricht Radio Televisie www.rtvmaastricht.nl
Maastricht Rode Kruis www.rodekruismaastricht.nl
Maastricht Sinterklaas www.sinterklaasinmaastricht.nl
Maastricht Woordenboek www.mijnwoordenboek.nl/regio/Maastrichts
  www.veldekemestreech.nl/dictionair
Mestreech Online Forum www.mestreechonline.nl/forum
Nederland Beeldbanken www.beeldbanken.startpagina.nl
TV Limburg www.tvl.nl
 
                                          
 
           Maastricht VVV:      www.vvvmaastricht.nl        
 
De webmaster van www.wigosite.nl is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.
 
Met dank aan eenieder voor de bijdragen in de vorm van informatie, foto's en afbeeldingen
 
Bedankt voor uw interesse en voor uw bezoek aan de site
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of afbeeldingen:  Mail naar Wigo
Bent u tevreden, vertel het verder en/of schrijf in het:  Gastenboek / Lees Gastenboek
 
HOMEPAGINA
2005 © 2023  [Wigosite]
Alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt:   06-02-2023
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Maastricht Algemeen
www.wigosite.nl