Maastricht 'De Munt' HOMEPAGINA
 
Welkom op de webpagina Wigosite Maastricht 'De Munt'.
Op deze pagina vindt u informatie en wetenswaardigheden over de vroegere Maastrichtse 
N.V. Sigarenfabriek 'De Munt'. De informatie bestaat hoofdzakelijk uit krantenartikelen en 
advertenties afkomstig uit het bestand van de Koninklijke Bibliotheek Historische Kranten. 
Mocht u op de pagina plaatjes en/of bestanden tegenkomen die in het kader van de Copyright
hier niet thuis horen, laat ons dat dan weten. 
Wij zullen dan de plaatjes en/of bestanden onmiddellijk van deze webpagina verwijderen !
Opmerkingen, suggesties en aanvullingen middels een berichtje in het Gastenboek en/of een
mailtje zijn altijd welkom.
Veel kijk- en leesgenot !
 
 
 
De Maastrichtse N.V. Sigarenfabriek ’De Munt’ was van 01 april 1919 tot
28 februari 1935 gevestigd aan de Hoogbrugstraat 11 te Wijck - Maastricht.
De eerste directie werd gevormd door drie van de oprichters, t.w.: de heren
André Pluymakers en de gebroeders André Bozon en Hugo Max Bozon.
Het bedrijf groeide gestaag: in 1920 waren er al zestig personeelsleden
en in 1934 waren er zelfs al honderdvijftig werknemers.
De eerste directie trok zich in 1925 terug. Het bedrijf leidde toen al een
wat kwakkelend financieel bestaan, hetgeen blijkt uit het feit dat het
boekjaar 1925 met een verlies van bijna Fl. 85.000,= werd afgesloten.
In februari 1934 ontstond een arbeidsconflict, met als gevolg dat een grote
staking uitbrak die vele maanden zou duren. Aan deze lange staking namen
120 werknemers (leden van vakbonden) van de in totaal 150 werknemers deel.
De directeur was toen de heer Gerrit Jacob Molenaar die in juli 1934 vertrok.
Hij werd opgevolgd door de toen 25-jarige George Alexander Philips.
Echter ook de heer Philips kon het tij niet meer keren en op 28 februari 1935
ging de Maastrichtse sigarenfabriek ’De Munt’ failliet.
Maastrichtse sigarenfabriek ’De Munt’ heeft de volgende merken gevoerd:
Andrax, Arka, Belona, Hermosa, Himera, Monnaie, Mozart, de Munt, Musifa,
Rivalidad, Sidda, Societey Brand, Susweet, Touton en Zacharatos.
Ook werden er sigaretten geproduceerd onder de naam Sunsweet.
30-12-2012 © 2022 Wigo
 
Wie weet nog iets naders over deze vroegere sigarenfabriek ?
Zijn er nog sigarenbandjes, kistjes, briefpapier e.d. bewaard gebleven ?
Kortom alle informatie -hoe gering ook- is zeer welkom. Alvast bedankt !
 
Onze bovenstaande oproep leverde eind november 2013 een reactie op
van D.M. uit Emmerich (Duitsland). D.M. had nog een sigarenkistje van het
merk 'Musifa', stelde dat gratis ter beschikking en stuurde het mooie
houten kistje vanuit Duitsland op ! Waarvoor onze zeer bijzondere dank !
 
Houten sigarenkistje van het merk 'Musifa' van de sigarenfabriek
'De Munt' met de afmetingen: lengte 19, breedte 18 en hoogte 2 cm.
De merknaam 'Musifa' dateert uit 1921 (bron: D.M. en J.P.)
 
Hieronder vindt u info, krantenartikelen en advertenties van sigarenfabriek
'De Munt' met eronder de naam van het dagblad, de datum en de bladzijde.
 
Artikel: Algemeen Handelsblad 06-06-1919 blz. 3
 
Bij het RHCL liggen enkele bouwvergunningen voor "De Munt",
onder toegangsnummer: 20.075B Bouwvergunningen Maastricht,
1918-1943 (Dienst Bouw- en Woningtoezicht)
 
Hoogbrugstraat 11: maken twee nieuwe privaten en verbouwen keuken
Datering: 1919, november 4
Adres: Hoogbrugstraat 11
Naam aanvrager: Firma Schenk, namens N.V. Sigarenfabriek 'de Munt'
Bouwwerk: maken twee nieuwe privaten en verbouwen keuken
(Bron: RHCL)
 
Advertentie: Limburger Koerier 37-01-1920 blz. 4
 
Advertentie: Limburger Koerier 17-07-1920 blz. 10
 
Artikel: Limburger Koerier 14-08-1920 blz. D 3
 
Artikel: Limburgsch Dagblad 19-08-1920 blz. 2
 
Advertentie: Limburgsch Dagblad 04-09-1920 blz. 12
 
Artikel: Limburger Koerier 09-09-1920 blz. D 2
 
Artikel (ged.): Limburgsch Dagblad 10-09-1920 blz. 3
 
Advertentie: Limburger Koerier 23-10-1920 blz. 11
 
Advertentie: Limburger Koerier 30-10-1920 blz. 11
 
Advertentie: Limburger Koerier 06-11-1920 blz. 14
 
Advertentie: Limburger Koerier 13-11-1920 blz. 12
 
Artikel: Algemeen Dagblad 18-12-1920 blz. 3
 
Advertentie: Limburger Koerier 18-12-1920 blz. 11
 
Artikel: Limburger Koerier 21-12-1920 blz. 4
 
Advertentie: Limburger Koerier 08-01-1921 blz. 3
 
Advertentie: Limburger Koerier 17-01-1921 blz. D 3
 
Bij het RHCL liggen enkele bouwvergunningen voor "De Munt",
onder toegangsnummer: 20.075B Bouwvergunningen Maastricht,
1918-1943 (Dienst Bouw- en Woningtoezicht)
 
Hoge Barakken 4: verbouwen fabriek
Datering: 1921, januari 28
Adres: Hoge Barakken 4
Naam aanvrager: N.V. Sigarenfabriek 'de Munt'
Bouwwerk: verbouwen fabriek
(Bron: RHCL)
 
Ter informatie: De percelen Hoge Barakken 4 en Hoogbrugstraat 11
grensden aan elkaar en via de achterzijde was er een doorgang
tussen de hoofdlocatie Hoogbrugstraat 11 en de Hoge Barakken 4.
Aan de Hoge Barakken 4 (nu nummer 2) bevonden zich de remise
en het magazijn van 'De Munt'. Er zouden deels ook sigaren zijn
gemaakt en tevens waren er was- en kleedkamers voor het personeel.
 
Voormalig pand 'De Munt' Hoge Barakken 2 - 4, nu nummer 2 (bron: J.P.)
 
Artikel: Limburger Koerier 29-01-1921 blz. D 3
 
Artikel: Limburger Koerier 31-01-1921 blz. D 3
 
Advertentie: Limburger Koerier 19-02-1921 blz. 10
 
Advertentie: Limburger Koerier 07-03-1921 blz. 4
 
Advertentie: Limburger Koerier 12-03-1921 blz. 15
 
Artikel: Limburger Koerier 27-08-1921 blz. 11
 
Artikel: Limburger Koerier 22-12-1921 Tweede blad
 
Advertentie: Limburger Koerier 04-02-1922 blz. 15
 
Bij het RHCL liggen enkele bouwvergunningen voor "De Munt",
onder toegangsnummer: 20.075B Bouwvergunningen Maastricht,
1918-1943 (Dienst Bouw- en Woningtoezicht)
 
Hoogbrugstraat 11: bijbouwen werkplaats
Datering: 1922, november 3
Adres: Hoogbrugstraat 11
Naam aanvrager: N.V. Sigarenfabriek 'de Munt'
Bouwwerk: bijbouwen werkplaats
(Bron: RHCL)
 
Ter informatie: De percelen Hoogbrugstraat 11 en Hoge Barakken 4
grensden aan elkaar en via de achterzijde was er een doorgang tussen
de hoofdlocatie Hoogbrugstraat, de werkplaats en de Hoge Barakken.
 
Advertentie: Limburger Koerier 16-05-1923 blz. 6
 
Artikel: Limburger Koerier 20-06-1923 blz. 3
 
Advertentie: Limburger Koerier 28-04-1924 blz. 5
 
Artikel: Limburger Koerier 10-01-1925 blz. D 2
 
Advertentie: Limburger Koerier 19-01-1925 blz. 5
 
Advertentie: Limburger Koerier 06-03-1925 blz. 6
 
Artikel: De Tijd 11-03-1925 blz. 2
 
Advertentie: Limburger Koerier 02-05-1925 blz. 13
 
Artikel: Algemeen Handelsblad 18-05-1925 blz. 17
 
Hoogbrugstraat Wijck Maastricht, hoogwater Nieuwjaar 1926 (bron: J.P.)
In het grote gebouw achter de koets, op nummer 11, was van 1 april 1919
tot 28 februari 1935 de Maastrichtse sigarenfabriek 'De Munt' gevestigd.
 
Artikel (ged.): Algemeen Handelsblad 30-01-1926 blz. 8
 
Artikel: De Tijd 30-01-1926 blz. 7
 
Artikel: Tilburgsche Courant 01-02-1926 blz. 6
 
Artikel: Het Vaderland 05-02-1926 blz. 4
 
Artikel: Tilburgsche Courant 23-02-1926 blz. 6
 
Artikel: Limburger Koerier 01-08-1927 blz. 8
 
Artikel: Limburger Koerier 10-08-1927 blz. 8
 
Artikel: Limburgsch Dagblad 10-08-1927 blz. 4
 
Artikel: Algemeen Handelsblad 11-08-1927 blz. 7
 
Artikel: De Tijd 11-08-1927 blz. 8
 
Artikel: Nieuwe Tilburgsche Courant 13-08-1927 blz. 6
 
Advertentie: Limburger Koerier 11-09-1928 blz. 8
 
Advertentie: Limburger Koerier 13-09-1928 blz. 9
 
Artikel: Het Vaderland 28-09-1928 blz. 4
 
Artikel: Algemeen Handelsblad 28-09-1928 blz. 3
 
 
Artikel: Nieuwe Rotterdamsche Courant 28-09-1928 blz. B 1
 
Artikel: Limburger Koerier 29-09-1928 blz. 13
 
Advertentie: Limburger Koerier 12-08-1933 blz. 6
 
Artikel: Het Volk 19-01-1934 blz. 10
 
Artikel: Limburger Koerier 09-02-1934 blz. 4
 
Artikel: De Gooi en Eemlander 10-02-1934 blz. 7
 
Artikel: De Tijd 10-02-1934 blz. 11
 
Artikel: Limburgsch Dagblad 10-02-1934 blz. 3
 
Artikel: Nieuwe Tilburgsche Courant 10-02-1934 blz. 2
 
Artikel: Limburger Koerier 13-02-1934 blz. 5
 
Artikel: Limburger Koerier 15-02-1934 blz. 4
 
Artikel: Algemeen Handelsblad 16-02-1934 blz. 9
 
Artikel: De Tijd 16-02-1934 blz. 10
 
Artikel: De Tribune 16-02-1934 blz. 2
 
Artikel: Het Vaderland 16-02-1934 blz. 2
 
Artikel: Limburger Koerier 16-02-1934 blz. 4
 
Artikel: Limburger Koerier 17-02-1934 blz. 4
 
Artikel: De Tribune 20-02-1934 blz. 5
 
Artikel: Limburger Koerier 27-02-1934 blz. 4
 
Artikel: Limburger Koerier 21-03-1934 blz. 4
 
Artikel: Limburger Koerier 04-04-1934 blz. 5
 
Artikel: Limburger Koerier 24-05-1934 blz. 4
 
Artikel: Limburger Koerier 25-05-1934 blz. 7
 
Artikel: Limburgsch Dagblad 25-05-1934 2e blad
 
Artikel: De Tribune 27-09-1934 blz. 2
 
Artikel: NRC 02-02-1935 blz. .
 
Artikel: Limburgsch Dagblad 02-03-1935 blz. 11
 
Artikel: Limburgsch Dagblad 02-04-1935 blz. 6
 
Artikel: Limburger Koerier 03-04-1935 blz. 7
 
Artikel: Limburgsch Dagblad 16-04-1935 blz. 8
 
Artikel: Limburger Koerier 17-04-1935 blz. 7
 
Wordt vervolgd !
 
Wie weet nog iets naders over deze vroegere sigarenfabriek ?
Zijn er nog sigarenbandjes, kistjes, briefpapier e.d. bewaard gebleven ?
Kortom alle informatie -hoe gering ook- is zeer welkom. Alvast bedankt !
 

De webmaster van www.wigosite.nl is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.
 
Met dank aan eenieder voor de bijdragen in de vorm van informatie, foto's en afbeeldingen
 
Bedankt voor uw interesse en voor uw bezoek aan de site
Heeft u opmerkingen, aanvullingen of afbeeldingen:  Mail naar Wigo
Bent u tevreden, vertel het verder en/of schrijf in het:  Gastenboek / Lees Gastenboek
 
HOMEPAGINA
2005 © 2022  [Wigosite]
Alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt:   20-02-2022
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Maastricht 'De Munt'
www.wigosite.nl